جمعه 27 فروردين 1400 - 4 رمضان 1442 - 16 آپريل 2021
صفحه اصلي/اخبار تصويري


 
 


 


 


 
 
خروجي RSS

نانِ دریا

نانِ دريا

اين روزها، هنگام تخم ريزي ماهي هاي سفيد در درياي مازندران است. بر اساس قوانين محيط زيست، صيد در اين ايام ممنوع اعلام مي شود اما در حاشيه غربي درياي خزر، صيادان محدودي هستند که براي کسب روزي خود به دريا ميزنند. صيادان بر اساس تعهدي اخلاقي که نسبت به هم دارند، دستاوردهاي محدودشان را سخاوتمندانه با يکديگر تقسيم مي کنند. مردان ماهيگير چشم به راه بهار هستند تا صيد ماهي دوباره رونق بگيرد و ماهي ها نان اهالي را بسازند. اعتقاد صيادان بر اين است هرکسي از هرجايي ميتواند در دريا ماهيگيري کند فقط نبايد بحث و جدلي بينشان در بيافتد. ماهيگيرها بعد از هر صيد با جمله «هزار شکار» براي هم آرزوي صيد بهتر و بيشتري ميکنند.

تعداد بازديد:801 آخرين تغييرات:95/12/21
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر