جمعه 7 ارديبهشت 1397 - 11 شعبان 1439 - 27 آپريل 2018
صفحه اصلي/خانواده

از زود قضاوت کردن هایت خسته شده ام

از زود قضاوت کردن هايت خسته شده ام

با خوشحالي وارد خانه شدم روي پايم بند نبودم، راضيه را صدا کردم «راضيه بيا جواب آزمايش خواهرم اومد مشکلي نداره خدا رو شکر سرطان نيست» راضيه با لبهاي خندان به استقبالم آمد و خدا رو شکري گفت. از دستش دلگير بودم، حالا وقتش بود تا سکوت را بشکنم، با حالت جدي گفتم:

از زود قضاوت کردند هايت خسته شده ام

«البته فکر نکنم براي تو خيلي مهم بوده باشه تو اين يک هفته که وضعيت من و خانواده ام اينطوري بود انتظار داشتم يه کم حس همدردي داشته باشي، ولي چپ رفتي راست اومدي گفتي هيچي نيست، مادرم زنگ مي زد گريه مي کرد مي گفتي چرا گريه مي کنيد هيچي نيست، بابام زنگ زد گفتي بي خود نگرانيد هيچي نيست، به هر حال خواستم بدوني از دستت ناراحتم.» راضيه هاج و واج نگاهم مي کرد، انگار زبانش بند آمده بود تنها يک جمله گفت و رفت «من فقط مي خواستم دلداريتون بدم تا يه کم حالتون بهتر بشه». تا نزديک شام خبري از راضيه نبود خودش را در آشپزخانه سرگرم کرده بود. سر سفره شام در حال کشيدن غذا بود که دستش توجه ام را جلب کرد.« راضيه النگوهات کو؟» سرش را پايين انداخت و گفت: « درشون آوردم» شيطنتم گل کرد بود « چي شد که در آوردي، تو که يادگاري هاي مادرت و از خودت دور نمي کردي نکنه با کلاس شدي اون النگوها کهنه بودن» تلخي کلامم معلوم بود تاثيرش را گذاشته با چشماني غمگين نگاهم کرد و گفت:« بعد از ظهر مامانت زن زد و گفت جواب آزمايش اومده النگوهام نذر امام زاده کرده بودم که خواهرت چيزيش نباشه همون موقع رفتم و نذرم و ادا کردم. مي دوني مجتبي از اين زود قضاوت کردن هات ديگه خسته شده ام» بلند شد و رفت و من هم همينطور با دهان باز نگاهش مي کردم.

رفتاري آزار دهنده

قضاوت کردن و پيش داوري در مورد رفتار ديگران يکي از آزار دهنده ترين رفتارهايي است که مي تواند در وجود افراد نهادينه شود، به خصوص در جمع خانواده اين پيش داوري مي تواند آزاردهنده تر باشد زيرا کانون گرم خانواده محيطي است که افراد بيشترين حس اعتماد و اطمينان خاطر را بايد تجربه کنند حال اگر با فردي مواجه شوند که بخواهد تمام اعمال و رفتار آنها را پيش داوري نمايند احساس خطر خواهند کرد زيرا ممکن است مسير زندگي آنها به طور کلي تغيير کند.

شک، بد بيني و حسادت

زماني که پيش داوري در ميان زوجين اتفاق مي افتد غالبا پاي شک و بدبيني و حسادت در ميان است، گاهي افکار منفي چنان به سراغ يکي از همسران مي‌آيد که رفتارهاي ساده و معمولي همسرش را قضاوت کرده و برداشت هايي را انجام مي دهند که خود مي پسندد. و يا اشتباهي در گذشته را همواره به خاطر سپرده و هر عملي را که در آن راستا باشد سوء برداشت مي کند. به طور مثال اگر مردي يک باز احساس کند که همسرش با خانواده او مشکل دارد زين پس هر رفتاري را که از او سر بزند به حساب آن مشکل گذاشته و باعث آزار خود و همسرش خواهد شد.

راههايي براي پيشگيري از قضاوت هاي پيش از موعد

خود را به جاي طرف مقابل بگذاريد: قبل از هر چيز خود تان را به جاي طرف مقابل بگذاريد اگر شما جاي او بوديد چه رفتاري از خود نشان مي داديد. به ماجراي نقل شده در ابتداي داستان برگرديد اگر مرد خودش را به جاي همسرش مي گذاشت قطعا

زماني که پيش داوري در ميان زوجين اتفاق مي افتد غالبا پاي شک و بدبيني و حسادت در ميان است،

در صدد دلداري بر مي آمد تا اينکه از او بخواهد پا به پاي او دلشوره داشته باشد و ابراز ناراحتي کرده غميگين باشد.

حدس نزنيد: اينکه دوست داشته باشيد در مورد حادثه اي که اتفاق افتاده حدس بزنيد و بعد قضاوت کنيد کار نادرستي است حداقل تا زماني که حدستان به اثبات نريده آن را با کسي در ميان نگذاريد.

به ديگران چيزي نگوييد: يکي از بزرگترين آفت هاي پيش داوري اين است که ما بعد از قضاوت زود هنگام خود به سرعت ديگران را در جريان قرار مي دهيم . تصور کنيد اين کلام شما حتي روي يک فرد تاثير بگذارد و يا باعث به وجود آمدن کدورت و از بين رفتن رابطه ميان اشخاص شود در اين صورت نه تنها خودتان بلکه ديگران را نيز درگير قضاوت هاي عجولانه کرده ايد.

تفاوت هاي ديگران را بپذيريد: همه نبايد مانند شما فکر کنند. اين تفاوت هاست که به زندگي رنگ و بوي تازه مي دهد. گاهي چون ديگران را با نگرش و فکر خود قضاوت مي کنيد به خطا و اشتباه مي رويد.

يک سوال ساده: بهتر است در مواقع که حس پيشداوري در شما زنده شده قبل از قضاوت با يک سوال ساده شايد بتوانيد مشکل را حل کنيد و ديگران را به مخمصه نيندازيد.

و در آخر بايد بندانيد اگر به پيش داوري و قضاوت کردن خود ادامه دهيد به زودي هيچ کس دور و بر شما باقي نخواهند ماند و دوستان واعضاي خانواده خود را رنجانده و از آنها دور خواهيد شد.

تعداد بازديد:456 آخرين تغييرات:95/12/23
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر