پنج شنبه 3 فروردين 1396 - 24 جمادي الثاني 1438 - 23 مارس 2017
صفحه اصلي/اخبار تصويري

بازی با آتش در آخرین شب چهارشنبه سال

بازي با آتش در آخرين شب چهارشنبه سال

در آخرين شب چهارشنبه سال برخي خيابان هاي شهر تهران شاهد هنجارشکني عده قليلي بود که باعث سلب آسايش مردم شدند.


 تعداد بازديد:34 آخرين تغييرات:95/12/26
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر