پنج شنبه 3 خرداد 1397 - 8 رمضان 1439 - 24 مي 2018
صفحه اصلي/اخبار فناوري

لزوم تدوین پیوست فرهنگی برای تلفن همراه

در شوراي انقلاب فرهنگي تأکيد شد؛

لزوم تدوين پيوست فرهنگي براي تلفن همراه

پيوست فرهنگي اپراتورهاي تلفن همراه در شوراي عالي فضاي مجازي بررسي و بر لزوم تدوين پيوست فرهنگي براي تلفن همراه تاکيد شد .  

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شوراي عالي انقلاب فرهنگي، جلسه مشترک پيوست نگاري فرهنگي ويژه نمايندگان وزاتخانه‌ها و پژوهشگاه‌ها در محل دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي برگزار شد.

در اين جلسه که به بررسي پيوست فرهنگي اپراتورهاي تلفن همراه در شوراي عالي فضاي مجازي اختصاص داشت؛ دکتر حسن بنيانيان گفت: توسعه مفهومي است است که ابتدا بايد در ذهن افراد شکل بگيرد و زماني که اين تحول شکل گرفت سازمان‌هاي کارآمد نيز پديد مي آيد و کارکرد آن‌ها از صرف فيزيکي تغيير خواهد کرد ولي بايد گفت که متاسفانه درکشورهاي داراي سرمايه نفت اين تحول فکري و توسعه با تاخير شکل مي گيرد.

رئيس کميسيون فرهنگي– اجتماعي شوراي عالي انقلاب فرهنگي افزود: اين مشکل که برخي از دانشگاه‌هاي ما تبديل به مراکزي شده اند که دانش شان مشکلي از جامعه را حل نمي کند، حاصل بي توجهي به بخش نرم افزاري فرهنگي است.

در ادامه يکي از کارشناسان شوراي عالي فضاي مجازي پيرامون «پيوست فرهنگي اپراتورها تلفن همراه» گفت: موضوع تهيه پيوست فرهنگي براي تلفن همراه از زمان ورود نسل سوم اين گوشي‌ها که از آن به «گوشي‌هاي هوشمند» تعبير مي شود، مطرح شد.

وي افزود: اين موضوع به طور مشخص از زماني بيشتر مطرح شد که امکان تماس تصويري از طريق اين تلفن‌ها در جامعه مطرح شد و با توجه به برخي از تهديدات اين فناوري، در مقابل آن موضع گيري شد.

پس از سخنان کارشناس شوراي عالي فضاي مجازي اعضاي جلسه ضمن تاکيد بر لزوم در نظر گرفتن پيوست فرهنگي در همه فعاليت‌هاي اين حوزه، بر لزوم تبيين دقيق فرصت‌ها و تهديدهاي اين حوزه نيز تاکيد کردند.

در پايان جلسه پس از بررسي قوانين حاکم بر فعاليت در فضاي مجازي در برخي از کشورها، تنوع بخشي و گسترده کردن دامنه توليد محتوا نيز مورد تاکيد قرار گرفت.

تعداد بازديد:210 آخرين تغييرات:96/02/18
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر