جمعه 23 آذر 1397 - 6 ربيع الثاني 1440 - 14 دسامبر 2018
صفحه اصلي/اخبار تصويري

لبخند فقر

لبخند فقر

فقر، اسم تلخي دارد اما مردمان جنوب کرمان ديگر به آن عادت کرده اند. آن قدر همه جا هست که نبودنش عجيب به نظر مي رسد. زنان و مردان مارز و کنگرانيه و چارتايي و پشت شَگ و جازموريان ديگر با کمبود امکانات اوليه اي همچون آب بهداشتي و برق و گاز خو گرفته اند. اما مقاومت اين مردم در برابر هوار ويرانگر فقر، بسيار بيشتر از کنار آمدن با آن است. اين مردمان، از ميان همه اين سختي ها، بذر اميدي که در دلشان هست را به خوبي حراست مي کنند. در سختي هايشان لبخند مي زنند. در کمبودهايشان شادند و از ميان سياهي ها، هزار هزار رنگ مي آفرينند. پوشش زنان و کودکان اين منطقه مملو از رنگ است. رنگ هايي شاد و پرحرارت که در تضادي آشکار با تک رنگي فقر خودنمايي مي کند.

 
تعداد بازديد:371 آخرين تغييرات:96/02/18
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر