دوشنبه 31 ارديبهشت 1397 - 5 رمضان 1439 - 21 مي 2018
صفحه اصلي/سياسي و اقتصادي


 
 


 


 


 
خروجي RSS

شب انتخابات ازکجا بودجه سازمان های تحت پوشش را۳ برابر کردید

رئيسي در اجتماع بزرگ حاميان در تهران:

شب انتخابات ازکجا بودجه سازمان هاي تحت پوشش را۳ برابر کرديد

کانديداي انتخابات رياست جمهوري با بيان اينکه کليد باز شدن قفل ها در دست تواناي ملت است، گفت: از کجا يکباره شب انتخابات بودجه سازمان هاي تحت پوشش را سه برابر کرديد؟! شما که گفتند پول نيست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سيد ابراهيم رئيسي، کانديداي دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري عصر امروز در همايش بزرگ حاميان خود در مصلاي تهران گفت: در حکومت مهدوي دو اصل اساسي براي کارگزاران حاکميت وجود دارد، تقوا و کارآمدي که مي تواند جامعه را به سعادت برساند.

وي افزود: آنچه در کارآمدي اهميت دارد، ضمن برنامه مشخص، نيروهاي کارآمد هستند که بايد به دور از ادعا و حرف به مردم اقدام و عمل نشان دهند. بايد مردم ببينند و حس کنند آنچه در برنامه وجود دارد و بايد در زندگي آنها تحقق عيني پيدا کند؛ اين است که در دولت کار و کرامت برنامه اي براي حضور زنان و مردان کارامد دارد و بايد در عرصه باشند.

رئيسي ادامه داد: از برادر ايثارگرم دکتر قاليباف تقدير مي کنم که در يک اقدام زمان شناسانه مطابق آنچه نياز امروز است تصميم گرفت در ادامه خط امام جبهه منسجم و متحد داشته باشيم.

وي گفت: از آغاز تبليغات اعلام کرديم مشکلات کشور را مي دانيم و راه برون رفت از آن را نيز مي دانيم. حداقل بايد به لحاظ کمي و عددي هر سال يک ميليون شغل ايجاد شود. اعلام کرديم که امکان ايجاد اشتغال براي حداقل يک ميليون ممکن است گفتند مگر مي شود. گفتيم اگر اقتصاد دريا، پيشران هاي اقتصاد مثل مسکن، اقتصاد فضاي مجازي و بسياري از فضا ها ديگر را به کار گرفتيم و از همه مهمتر جلوي فساد را گرفتيم اين ايجاد شغل شدني است.

اين کانديداي رياست جمهوري گفت: از کجا يکباره شب انتخابات بودجه سازمان هاي تحت پوشش را سه برابر کرديد، شما که گفتند پول نيست. شب انتخابات بهداران را صدا کرديد و به هر کدام ۱۰ ميليون پول داديد.

وي افزود: از شما سوال دارم آقاي روحاني مگر متن برنامه ششم نيست که بيکاري از ۱۲ به ۶ برسد، شما نه برنامه اي را تقديم مجلس کرديد و نه قصدي براي اجراي آن داريد.

اين کانديداي رياست جمهوري گفت: مسئله ما راستي است، هر کس با هر سليقه اي مي داند که امروز ۱۷ هزار کارگاه تعطيل شده است غلط است، امروز نيمي از مراکز توليدي تعطيل باشد غلط است. چرا اين وضعيت درست شده است؟

رئيسي گفت: کسي که باعث اين وضع در مملکت شده براي باز شدن قفل بيکاري کليد را در بيرون جستجو کرده است، کليد باز شدن قفل ها در دست تواناي ملت است. شما يک به يک گام هايي را طي کرديد در برجام پيش پرداخت کرديد، چک نقدي که امروز مي تواند باعث انجام تعهد آنها شود را داديد رفت، اين دولت با اين ديپلماسي توانايي نقد کردن اين چک را ندارد.

وي افزود: امروز در هيچ کجاي جهان هيچ کس بنيه دفاعي خود را تضعيف نمي کند، همه براي بازدارندگي موشک توليد مي کنند اما شما چرا بنيه دفاعيه کشور را تحقير و تضعيف مي کنيد، ما اجازه نخواهيم داد در اين کشور بنيه دفاعي تضعيف شود.

قاليباف گفت: اف اي تي اف و پذيرفتن سند ۲۰۳۰ از ديگر اقداماتتان بود. شما يک سند بومي را مي خواهيد منحل کنيد. پذيرفتن اين سند بدون بومي کردن يعني پذيرفتن سند تحول آموزش و پرورش کشور، ما اين نگاه را اساس مشکل مي دانيم.

وي ادامه داد: نگاه بيگانه که او را موثر بدانيم، ملت را بي اثر دانسته و به ذخاير موجود بي اعتماد باشيم مشکل اساسي ماست.

نامزد انتخابات رياست جمهوري گفت: درباره قراردادهاي نفتي اگر برخي مسائل روشن شود معلوم مي شود در اين دولت چه کساني در حال دلالي نفتي هستند.

رئيسي تصريح کرد: دولت مستقر بايد بگويد چه کرده تا مردم براي دوره بعد هم به او اعتماد کنند، آيا وعده خود را عملي کرده است يا خير!؟ دولت مي گويد ما اهل ديوار کشيدن هستيم؛ ما بين مردم و کساني که اموال مردم را چپاول مي کنند ديوار مي کشيم.

کانديداي دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري گفت: مگر آزادي را شما به زنان و دختران داديد، مگر شما به اهل سنت و گويش هاي مختلف اجازه داديد رسم الخط خودشان را داشته باشند، قانون اساسي اين اجازه را داد.

وي ادامه داد: آيا ديپلماسي فعال اين است که شما به غرب بگوييد مي خواهيم در انتخابات پيروز شويم و هواي ما را داشته باشيد؟

رئيسي گفت: امروز گام هاي بسيار ابتدايي را براي ارتباط با ۴ کشور برمي داريم، ما با ۱۸۰ کشور بناي برقراري ارتباط داريم.

اين کانديداي رياست جمهوري گفت: امروز مردم بين جريان ناکارآمدي و کارآمد بايد يکي را انتخاب کنند. ما تعامل با همه کشورها را قبول داريم اما تعاملي که عزتمندانه و با کرامت باشد.

وي گفت: طرفداري از هنرمندان يعني فرصت برابر براي همه هنرمندان نه اينکه هنرمندي گوشه بيمارستان جان دهد کسي سراغي از او نگيرد.

نامزد انتخابات با بيان اينکه کساني که حرف از حقوق شهروندي مي زنند بايد بدانند حقوق شهروندي نوشته و برنامه کم ندارد، اظهار داشت: حق شهروندي آن است که بيکاري نداشته باشيم و سفره شهروند خالي نماند. حق شهروندي آن است که زن و فرزند ما شغل با کرامت داشته باشند و صاحب ليسانس ما مدرک در دست نگيرد و دنبال کار باشد. حق شهروندي اين است که صندوق فرهنگيان را به غارت نبرند.

رئيسي ادامه داد: گرفتن ماليات بر ارزش افزوده از يقه سفيداني که از ماليات فرار مي کنند خوب است نه کسبه خوش حسابي که کارشان گرفتار رکود شده است.

اين کانديداي رياست جمهوري گفت: گذشته ما دور کردن سايه تروريسم از کشور است. گذشته ما سربازي براي ملت است. شما چرا يادتان رفته ۲۰ سال سمت امنيتي داشتيد و يکباره لب به سخن مي گشاييد. آيا منافع شخصي را به منافع ملي ترجيح مي دهيد. من در کسوت کانديداي رياست جمهوري به آقاي روحاني توصيه مي کنم حرفي نزنيد که اگر فردا نوار سخنانتان را گوش کرديد بگوييد من اين حرف ها را نگفته ام.

وي افزود: مي گويند ما مي خواهيم به گذشته برگرديم ما مي گوييم نه بازگشت به گذشته، نه تحمل وضع موجود بلکه تغيير به نفع مردم.

نامزد انتخابات گفت: ما به پيروي از شهدا که امور دست نيافتني را تحقق بخشيدند، اعلام مي کنيم هم مي دانيم، هم مي خواهيم و هم مي توانيم. ما به همسايگي امام رضا افتخار مي کنيم. با عنايت ثامن الحجج و تصميم گيري ملت آنچه در ۲۹ ارديبهشت رقم مي زنند به نفع ملت خواهد بود.

رئيسي با بيان اينکه از همه ظرفيت نخبگاني کشور و همه دغدغه مندان انقلاب شکوهمند اسلامي بهره خواهيم گرفت خاطرنشان کرد: آقاي محمد باقر قاليباف ظرفيت شخصي، اجتماعي و مديريتي دارند که از اين ظرفيت در دولت کار و کرامت استفاده خواهيم کرد.

وي تصريح کرد: ما از ظرفيت همه کساني که مي خواستند کانديدا باشند اما نتوانستند و همه آنهايي که در خط امام باشند استفاده مي کنيم.

اين کانديدا ادامه داد: با کمک و مشارکت شما مردم و جوانان که امام و رهبري دولت کار وکرامت را تشکيل خواهيم داد، دولت کار و کرامت دولت جوانان خواهد بود.

نامزد انتخابات گفت: ما به پيروي از شهدا که امور دست نيافتني را تحقق بخشيدند، اعلام مي کنيم هم مي دانيم، هم مي خواهيم و هم مي توانيم. ما به همسايگي امام رضا افتخار مي کنيم. با عنايت ثامن الحجج و تصميم گيري ملت آنچه در ۲۹ ارديبهشت رقم مي زنند به نفع ملت خواهد بود.

رئيسي با بيان اينکه از همه ظرفيت نخبگاني کشور و همه دغدغه مندان انقلاب شکوهمند اسلامي بهره خواهيم گرفت خاطرنشان کرد: آقاي محمد باقر قاليباف ظرفيت شخصي، اجتماعي و مديريتي دارند که از اين ظرفيت در دولت کار و کرامت استفاده خواهيم کرد.

وي تصريح کرد: ما از ظرفيت همه کساني که مي خواستند کانديدا باشند اما نتوانستند و همه آنهايي که در خط امام باشند استفاده مي کنيم.

اين کانديدا ادامه داد: با کمک و مشارکت شما مردم و جوانان که امام و رهبري دولت کار وکرامت را تشکيل خواهيم داد، دولت کار و کرامت دولت جوانان خواهد بود.

تعداد بازديد:197 آخرين تغييرات:96/02/27
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر