شنبه 14 تير 1399 - 12 ذي القعده 1441 - 4 ژولاي 2020
صفحه اصلي/مسابقه

برندگان مسابقات سال 1395

برندگان اسفند ماه 1395 :

در اين مسابقه تعداد 312 نفر جواب صحيح ارسال كرده اند و نفرات ذيل به قيد قرعه انتخاب شده اند :

 سركار خانم مريم پرهام فر از  تهران

جناب آقاي جواد حسين آبادي  از  زاهدان

جايزه شما به آدرستان پست شد .

برندگان بهمن ماه 1395 :

در اين مسابقه تعداد 369 نفر جواب صحيح ارسال كرده اند و نفرات ذيل به قيد قرعه انتخاب شده اند :

 سركار خانم زهرا رضايي از  تهران

جناب آقاي علي واصفي  از  زاهدان

جايزه شما به آدرستان پست شد .

برندگان دي ماه 1395 :

در اين مسابقه تعداد 375 نفر جواب صحيح ارسال كرده اند و نفرات ذيل به قيد قرعه انتخاب شده اند :

 جناب آقاي اسماعيل خدمتلو از  زنجان

سركارخانم سعيده نورا  از  زاهدان

جايزه شما به آدرستان پست شد .

برندگان آذر ماه 1395 :

در اين مسابقه تعداد 321 نفر جواب صحيح ارسال كرده اند و نفرات ذيل به قيد قرعه انتخاب شده اند :

 جناب آقاي نريمان مكوندي از  گچساران

جناب آقاي سينا افشاري  از  زاهدان

جايزه شما به آدرستان پست شد .

برندگان آبان ماه 1395 :

در اين مسابقه تعداد 295 نفر جواب صحيح ارسال كرده اند و نفرات ذيل به قيد قرعه انتخاب شده اند :

 سركارخانم زهرا رضايي از  تهران

سركارخانم مريم نجفي  از  زاهدان

جايزه شما به آدرستان پست شد .

برندگان مهرماه 1395 :

در اين مسابقه تعداد 215 نفر جواب صحيح ارسال كرده اند و نفرات ذيل به قيد قرعه انتخاب شده اند :

 جناب آقاي سيدمهديار مهدوي  از  گناباد(خراسان رضوي)

سركارخانم مريم صفايي مقدم  از  زاهدان

جايزه شما به آدرستان پست شد .

برندگان شهريور ماه 1395 :

در اين مسابقه تعداد 205 نفر جواب صحيح ارسال كرده اند و نفرات ذيل به قيد قرعه انتخاب شده اند :

 سركار خانم هدي پورفنان  از  تبريز

جناب آقاي محمد صابري  از  راسك

جايزه شما به آدرستان پست شد .

برندگان مرداد ماه 1395 :

در اين مسابقه تعداد 186 نفر جواب صحيح ارسال كرده اند و نفرات ذيل به قيد قرعه انتخاب شده اند :

 جناب آقاي نيما مكوندي  از  گچساران

جناب آقاي اسد كيخوايي  از  زابل

جايزه شما به آدرستان پست شد .

برندگان تير ماه 1395 : 

در اين مسابقه تعداد 287 نفر جواب صحيح ارسال كرده اند و نفرات ذيل به قيد قرعه انتخاب شده اند :

 جناب آقاي غلام حيدر خانزاده  از  تبريز

سركار خانم صغرا صفايي مقدم  از  زاهدان

جايزه شما به آدرستان پست شد .

برندگان خرداد ماه 1395 :

در اين مسابقه تعداد 214 نفر جواب صحيح ارسال كرده اند و نفرات ذيل به قيد قرعه انتخاب شده اند :

 جناب آقاي مصطفي شاكرمي  از  لرستان

جناب آقاي احمد جوينده  از  زاهدان

جايزه شما به آدرستان پست شد .

 

برندگان ارديبهشت ماه 1395 :

در اين مسابقه تعداد 193نفر جواب صحيح ارسال كرده اند و نفرات ذيل به قيد قرعه انتخاب شده اند :

 سركارخانم دريكوندي  از  انديمشك

سركارخانم مهنا معيني  از  زاهدان

جايزه شما به آدرستان پست شد .

برندگان فروردين ماه 1395 :

در اين مسابقه تعداد 239 نفر جواب صحيح ارسال كرده اند و نفرات ذيل به قيد قرعه انتخاب شده اند :

 سركارخانم مژده عثماني  از  بيرجند

سركارخانم مهديه فدايي  از  زاهدان

جايزه شما به آدرستان پست شد .

تعداد بازديد:977 آخرين تغييرات:96/03/28
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر