یکشنبه 4 اسفند 1398 - 29 جمادي الثاني 1441 - 23 فوريه 2020
صفحه اصلي/صفحات معمولي

لحظاتي با امام (ره)

بسم الله الرحمن الرحيم

اهميت انقلاب شكوهمند اسلامي كه دست آورد ميليون ها انسان ارزشمند وهزاران شهيد جاويد آن وآسيب ديدگان عزيز ،اين شهيدان زنده است ومورد اميد ميليون ها مسلمان ومستضعفان جهان است ،به قدري است كه ارزيابي آن از عهده قلم وبيان والاتر وبرتر است 0

ما مي دانيم كه اين انقلاب بزرگ كه دست جهان خواران وستم گران را از ايران بزرگ كوتاه كرد ،با تاييدات غيبي الهي پيروز گرديد0اگر نبود دست تواناي خداوند امكان نداشت يك جمعيت سي وشش ميليوني با آن تبليغات ضد اسلامي  وبا آن تفرقه افكني هاي بي حساب قلم داران وزبان مردان در مطبوعات وسخنراني ها ومجالس ومحافل ضد اسلامي وضدملي و000 ممكن نبود اين ملت با اين وضعيت يك پارچه قيام كنند ودر سرتاسر كشور با ايده واحد وفريادالله اكبر وفداكاري هاي حيرت آور ومعجزه آسا  تمام قدرت هاي داخل وخارج را كنار زده وخود مقدرات كشور را به دست گيرد 0بنابراين شك نبايد كرد كه انقلاب اسلامي ايران از همه انقلاب ها جداست ،هم درپيدايش وهم در كيفيت مبارزه وهم در انگيزه انقلاب وقيام 0وترديد نيست كه اين يك تحفه الهي وهديه غيبي بوده كه از جانب خداوند منان بر اين ملت مظلوم غارت زده عنايت شده است 0

اسلام وحكومت اسلامي پديده الهي است كه با به كار بستن آن سعادت فرزندان خود را در دنيا وآخرت به بالا ترين وجه تامين مي كند وقدرت آن دارد كه قلم سرخ برستمگري ها وچپاولگري ها وفسادها وتجاوزها بكشد وانسان ها را به كمال مطلوب خود برساند 0

بي ترديد رمز بقا انقلاب اسلامي همان رمز پيروزي است ورمز پيروزي را ملت مي داند ونسل هاي آينده در تاريخ خواهند خواند كه دو ركن اصلي ان انگيزه الهي ومقصد عالي حكومت اسلامي واجتماع ملت درسراسر كشور با وحدت كلمه براي همان انگيزه ومقصد 0

اين جانب به همه نسل هاي حاضر وآينده وصيت مي كنم كه اگر بخواهيد اسلام وحكومت الله برقرار باشد ودست استعمار واستثمارگران خارج وداخل از كشور تان قطع شود،اين انگيزه الهي را كه خداوند تعالي در قرآن كريم برآن سفارش فرموده است،از دست ندهيد ودر مقابل اين انگيزه كه رمز پيروزي وبقا آن است ،فراموشي هدف وتفرقه واختلاف است 0بي جهت نيست كه بوق هاي تبليغاتي در سراسر جهان و وليده هاي بومي آنان تمام  توان  خود را صرف شايعه ها ودروغ هاي تفرقه افكن  نموده اند وميلياردها دلار براي آن صرف مي كنند 0 ((وصيت نامه سياسي – الهي حضرت امام (ره)  ))

 

روابط عمومي اداره كل تبليغات اسلامي

سيستان وبلوچستان

تعداد بازديد:2344 آخرين تغييرات:85/03/07
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر