پنج شنبه 19 تير 1399 - 17 ذي القعده 1441 - 9 ژولاي 2020
صفحه اصلي/اجتماعي(جوانان، خانواده، بانوان و...)

تکمیل پوشش بیمه بازنشستگی برای همه مردم از اهداف دولت دوازدهم است

مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي:

تکميل پوشش بيمه بازنشستگي براي همه مردم از اهداف دولت دوازدهم است

مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي گفت: يکي از اهداف دولت دوازدهم تکميل پوشش بيمه بازنشستگي براي همه مردم است.

به گزارش خبرگزاري مهر، به نقل از اداره کل روابط عمومي سازمان تأمين اجتماعي سيدتقي نوربخش در جلسه اي با حضور نمايندگان صندوق بين المللي پول و مديران سازمان تأمين اجتماعي، گفت: بيمه و تأمين اجتماعي نوين در ايران داراي تاريخچه اي است که از سال ١٣٠٨ و زمان احداث راه آهن آغاز شده است.

وي ادامه داد: صندوق بيمه اي که براي خدمت رساني به کارگران راه آهن ايجاد شده بود تنها به پوشش بيمه درمان اختصاص داشت و در سال ١٣٣٢ بيمه اجتماعي با مزاياي بازنشستگي و پرداخت مستمري آغاز به کار کرد. در نهايت در سال ١٣٥٤ قانون فعلي تأمين اجتماعي به تصويب رسيد و سازمان تأمين اجتماعي شکل گرفت.

نوربخش با بيان اينکه سازمان تأمين اجتماعي بزرگترين سازمان بيمه گر کشور است و نيمي از جمعيت کشور را تحت پوشش دارد، اظهار داشت: اين سازمان بدون اتکا به بودجه عمومي و دريافت رديف اعتباري از دولت و بر اساس اصول و مباني بيمه گري به فعاليت مي پردازد.

مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي پرداخت مستمري بازنشستگي و تأمين هزينه درمان را دو تعهد اصلي اين سازمان در قبال جامعه تحت پوشش عنوان کرد و گفت: علاوه بر دو تعهد اصلي، ١٦ مزيت بيمه اي ديگر از قبيل بيمه بيکاري، کمک هزينه مرخصي زايمان، غرامت دستمزد ايام بيماري، وسايل کمک پزشکي و توان بخشي، کمک هزينه ازدواج و کمک هزينه کفن و دفن نيز به جامعه تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي ارائه مي شود.

نوربخش در ادامه به تشريح مکانيزم بيمه اي سازمان تأمين اجتماعي پرداخت و گفت: اين سازمان با مکانيزم مزاياي تعريف شده (DB) فعاليت مي کند و نرخ حق بيمه اي که براي استفاده از مزاياي اين سازمان پيش بيني شده، معدل ٣٠ درصد حقوق و دستمزد است که ٢٠ درصد آن توسط کارفرما، ٧ درصد توسط بيمه شده و ٣ درصد توسط دولت پرداخت مي شود.

وي افزود: در حال حاضر حدود ١٤ ميليون نفر بيمه شده اصلي سازمان تأمين اجتماعي هستند که همراه با اعضاي خانواده به بيش از ٣٥ ميليون نفر مي رسند و از خدمات سازمان تأمين اجتماعي استفاده مي کنند. همچنين ٣ ميليون نفر نيز مستمري بگير هستند که به اعضاي خانواده به حدود ٥ ميليون نفر مي رسند و در مجموع نيمي از جمعيت کشور تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي قرار دارند.

مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي درباره حوزه درمان اين سازمان نيز گفت: تأمين خدمات درماني جامعه تحت پوشش سازمان به دو صورت انجام مي شود. روش اول خريد خدمات درماني از مراکز درماني دولتي، دانشگاهي، خصوصي و عمومي است و روش دوم نيز ارائه خدمات درماني به صورت مستقيم و از طريق مراکز درماني ملکي سازمان است که در طول ٤٠سال فعاليت اين سازمان ايجاد شده اند و ٨٠ بيمارستان و ٣٢٠ مرکز درماني را شامل مي شود.

نوربخش با اشاره به بين النسلي بودن مکانيزم فعاليت سازمان تأمين اجتماعي گفت: به منظور حفظ سرمايه بيمه شدگان اين سازمان فعاليت هاي اقتصادي و سرمايه گذاري در دستور کار قرار دارد که اين فعاليت ها از طريق ٩ هلدينگ در مجموعه شستا (شرکت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي) و ٣ هلدينگ خارج از شستا مديريت مي شود.

وي ادامه داد: سياست سازمان تأمين اجتماعي در حوزه اقتصادي خروج از بنگاه داري و وارد شدن به بازار سرمايه است.

نوربخش با بيان اينکه بر اساس قانون نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي تمامي صندوق هاي بازنشستگي زير مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي قرار دارند، گفت: بر اساس اين قانون سطح بندي نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مشخص شده و سطوح حمايتي، بيمه اي و امدادي تفکيک شده اند که سازمان تأمين اجتماعي عهده دار ارائه خدمات بيمه اي به جامعه تحت پوشش است.

تعداد بازديد:436 آخرين تغييرات:96/03/30
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر