دوشنبه 31 ارديبهشت 1397 - 5 رمضان 1439 - 21 مي 2018
صفحه اصلي/مقالات

روز قدس، نماد آگاهی و بیداری

روز قدس، نماد آگاهي و بيداري

مظلوميتي بي مرزقدس، دفتر خونين شجاعت و مقاومت اسلامي است. هرگلبرگ اين دفتر، يادمان حماسه اي ماندگار، فريادي بي کرانه و مظلوميتي بي مرز است. قدس، قبله پيشين مسلمانان و قلب کنوني آنان است. ما در طول تاريخ با قدس زيسته ايم و پاسدار قداست قدس بوده ايم. قدس جغرافياي عشق، تاريخ ايثار و محراب نيايش هاي خونين است.

قدس روزحيات اسلام

ماه رمضان سال 1358 خورشيدي بود که خورشيد درخشان آسمان انقلاب ايران، حضرت امام خميني رحمه الله، در پيامي سرنوشت ساز، آخرين جمعه ماه رمضان هر سال را به‌عنوان روز قدس تعيين کردند و آن را روز حيات اسلام ناميدند. از آن پس، همه ساله در آخرين جمعه ماه رمضان، شاهد راه پيمايي گسترده مردمي هستيم که با شعارهاي کوبنده «مرگ بر اسرائيل»، «مرگ بر امريکا»، «امريکا عدوّالله» و «اسرائيل عدوّالله»، خواستار رهايي بيت المقدس از چنگال نظام صهيونيستي مي شوند و با حضور پرشور خويش، حمايت خود را از مردم فلسطين و مبارزات آنان تا آزادي قدس شريف اعلام مي‌کنند. شرکت زنان و مردان روزه دار در اين راه پيمايي عظيم، حمايت از انقلاب انتفاضه و تجديد بيعت با فرمان تاريخي امام خميني رحمه الله است.

روز قدس يادگار امام

روز قدس را امام خميني رحمه الله بر تارک تاريخ به يادگار گذاشت تا مردمان مسلمان جهان از ستمي که بيدادگران بر ملت مظلوم فلسطين روا مي‌کنند، غافل نمانند. اين فرياد بيدار باش امام عاشقان، شلاقي بود بر ذهن هاي خفته ملت اسلام، تا از خواب عميق غفلت بيدار شوند و در برابر ستمگران تاريخ، با قامتي برافراشته قيام کنند. اکنون که سال ها از سخنان پيامبرگونه آن بزرگ مرد الهي گذشته است، مي بينيم که روز قدس، شهرتي جهاني يافته و مرزها را در نور ديده و در اعماق دل و جان ملت هاي آزادانديش جهان، و به‌ويژه کشورهاي اسلامي، نفوذ کرده است.

روزقدس،روزاسلام

پير بيدار انقلاب، حضرت امام خميني رحمه الله در پيامي به مناسبت روز قدس اين چنين فرمودند: «روز قدس روز اسلام است. روز قدس، روزي است که اسلام را بايد احيا کرد... روز قدس روزي است که بايد به همه ابرقدرت ها هشدار بدهيم که اسلام ديگر تحت سيطره شما به واسطه عمّال خبيث شما، واقع نخواهد شد. روز قدس روز حيات اسلام است. بايد مسلمين به هوش بيايند. بايد بفهمند قدرتي را که مسلمين دارند».

ليلة القدر تاريخ اسلام

مقام معظم رهبري درباره روز قدس مي فرمايند:«اکنون، جمعه آخر ماه مبارک رمضان ـ که از سوي امام راحل عظيم ما رحمه الله روز قدس ناميده شده ـ در پيش روي ماست. [بايد] روز قدس را و همه اين ايام حساس را که ليلة القدر تاريخ اسلام است، به بيداري و هشياري بگذرانيم و تا مطلع الفجر نجات ملت هاي مسلمان و مخصوصا ملت شجاع و مظلوم فلسطين، دست از تلاش نکشيم. اين جانب اميدوارم ملت بزرگ ما در اين روز قدس نيز مانند هميشه با حضور يکپارچه خود در خيابان ها و راه پيمايي تا محل نمازهاي جمعه، فرياد رسا و غريو رعدگون خود را به گوش جهانيان برساند و تکرار کند که امت امام خميني عظيم، همواره در کنار فلسطين، و خصم دشمنان آن خواهد بود»

روز قدس:رستاخيز استکبارستيزي

روز قدس، روز تجلي شکوه و عظمت امت اسلامي، رستاخيز استکبار ستيزي ملل مسلمان جهان، روز وحدت همه انسان هاي حقيقت خواه و عدالت دوست، روزهِ گره خوردن بازوانِ تواناي امت اسلامي و روز ستيز هميشگي با صهيونيسم و امپرياليسم غارتگر است. روز قدس، روز کنار گذاشتن سليقه ها و پيوستن قطره ها به اقيانوس جاري انسان هاست. روز قدس، روز بازتابِ خشمِ خروشانِ خلق هاي ستم ديده و طوفاني شدن غيرت هاي مقدس مردمي است که نفرت خويش را عليه اسرائيل غاصب با شعارهايشان ابراز مي‌کنند.

انتفاضه چيست:

«انتفاضه» واژه اي است که از سال 1978 م (1366 ش) وارد فرهنگ انقلابي و سياسي شد. تا پيش از اين زمان، اين واژه را تنها در کتاب هاي لغت، جست و جو مي کردند. انتفاضه، به معناي طغيان کردن، جوشيدن، روان شدن، و جنبش و حرکتي است که همراه با نيرو و سرعت باشد. امروز با خيزش توده هاي مردم مسلمان فلسطين و استمرار آن، شايد کم تر کسي از انتفاضه مردم فلسطين بي خبر باشد.اکنون انتفاضه در فرهنگ مردم فلسطين، براي بيان حرکت پويا و فراگير و عملکرد معترضانه و آشکار مردمي به کار مي رود که با سلاح سنگ و فرياد، در مقابل استبداد شجاعانه ايستاده اند و تا آخرين نفس هاي خويش سرود مقاومت و شهادت مي خوانند.

روز قدس، آرمان انقلاب

انقلاب اسلامي ايران، حرکتي شکوهمند در عرصه تحولات سياسي قرن حاضر بود که با تقويت روح استکبارستيزي در ميان مستضعفان جهان، از جمله مردم ستم ديده فلسطين، براي مبارزه و رهايي از چنگال استکبار، نشاطي تازه پديد آورد. انقلاب ايران، آرمانِ آزادي قدس را يکي از اهداف جهاني اش ناميد. انتخاب روز قدس از سوي اميد مستضعفان جهان، نشان داد که انقلاب اسلامي به وسعتي فراتر از خاک ايران مي انديشد و هرگز در درون مرزهاي خود زنداني نخواهد شد.

مبارزه تا محو اسرائيل

حضرت آيت اللّه خامنه‌اي، رهبر معظم انقلاب اسلامي، در تاکيد بر ضرورت مبارزه با اسرائيل مي فرمايند: «هريک وجب از خاک فلسطين، يک وجب از خانه مسلمين است. هر حاکميتي غير از حاکميت فلسطين و حاکميت مسلمين بر کشور فلسطين، حاکميت غاصب است. حرف، هماني است که امام راحل عظيم الشأن فرمود: اسرائيل بايستي محو بشود.... بحث، بحث يهودي ستيزي نيست. مسئله، مسئله غصب خانه مسلمين است».

ازنيل تا فرات

نظام غاصب صهيونيستي براي مشروعيت بخشيدن به خود، تاکنون از چهار راه کار بهره جسته است که عبارتند از: 1. ايجاد جاي پا 2. اشغال سرزمين ها 3. تثبيت و مشروعيت بخشيدن به خود 4. گسترش حيطه تصرف. صهيونيست ها پس از جنگ جهاني اول و فروپاشي امپراتوري عثماني، با حمايت مالي و ديپلماتيک انگليس و با تبليغ عقايد بي اساسي چون: «رجعت به سرزمين موعود» و «سرزمين بدون ملت براي ملتي بدون سرزمين» در فلسطين نفوذ کردند و با گسترش مرحله به مرحله، ساختار دولت غيرمشروع خود را با شعار «از نيل تا فرات» شکل دادند. اين دولت، اگرچه اکنون حيطه جغرافيايي کوچکي را اشغال کرده است، اما انديشه هاي مسموم سردمداران آن، پهناي همه کشورهاي اسلامي را نشانه رفته است. اين امر بيش از هر چيز، هشياري و بيداري رهبران فکري، سياسي و نظامي کشورهاي مسلمان را مي طلبد.

روز قدس، نماد آگاهي و بيداري

وز قدس، گاهِ حرکت و رزمندگي و نماد بيداري و آگاهي جهان اسلام و ملت هاي مسلمان است. حضور يکپارچه مردم روزه دار، به استکبار جهاني و خائنان به آرمان هاي فلسطين خواهد فهماند که مسلمانان جهان، هرگز از اصول و آرمان هاي خود ـ که آزادي فلسطين يکي از آنهاست ـ دست نخواهند کشيد و هم چنين به مبارزان فلسطيني، اين اميد را مي دهد که در مبارزه خود عليه اشغال گران قدس شريف، تنها نيستند و تمامي مسلمانان جهان همواره يار و ياور آن ها خواهند بود.

روز قدس، نمايش اقتدار و عظمت

در آخرين جمعه ماه مبارک رمضان و روز جهاني قدس، اين يادگار پر ارج امام راحل، امت اسلامي، با قلوبي سرشار از عطر روح بخش بهار قرآني و مالامال از فيوضات ضيافت حق با حضور پرشور خويش اقتدار و عظمت مسلمانان را به همه جهانيان نمايش مي دهند. روز قدس، روز ابراز انزجار و تنفر از توطئه هاي استکباري و روز تجلي همبستگي و همدلي همه مسلمانان جهان است.

سلام برقدس

سلام بر تو اي قدس اي سرزمين نبوت و خاستگاه نور و اي پايگاه عروج انسان به سوي خدا. اي قلب جهان اسلام و محبوب دل ميليون ها انسان آزاده.درود فراوان ما بر تو اي سرزمين ايثار و شهادت که چه انسان هاي شايسته و از جان گذشته اي را در درون خود پرورانده اي. به ما بگو که پاسداران مدافع تو به کدامين گناه کشته مي شوند؟ آيا جز اين است که آنها نمي توانند شاهد اسارت تو در چنگال اشغالگران صهيونيست باشند؟

به اميد پيروزي ملت سرافراز فلسطين براستکبار جهاني وصهيونيسم جنايتکار.

همايون مرآتي رابط خبري اداره تبليغات اسلامي خنداب

برگرفته از : ido.ir

تعداد بازديد:215 آخرين تغييرات:96/04/03
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر