چهارشنبه 27 تير 1397 - 5 ذي القعده 1439 - 18 ژولاي 2018
صفحه اصلي/دين و انديشه

منجی باوری نقطه وحدت تمامی ادیان و اقوام است

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

منجي باوري نقطه وحدت تمامي اديان و اقوام است

امام عصر در آغاز حکومت جهاني خود، با اصل متقن کتب الهي، مانند انجيل و تورات و زبور با اهل اديان الهي، مواجه شده و گفتگو خواهند کرد و تمامي اديان در ذيل حکومت حضرت قرار مي گيرند.  

خبرگزاري مهر، گروه دين و انديشه: تبيين شاخصه هاي عصر نوين مهدوي و گويش و گفتمان جهاني عصر متعالي اسلامي در مواجهه با برداشت ها و باورهاي مختلف ديني و فرهنگي و نيز بررسي راهکارهاي توسعه فرهنگ و بينش مهدوي، مقولاتي بود که ما را بر آن داشت تا گفتگويي با حجت الاسلام جواد جعفري، استاد و محققق و پژوهشگر عرصه مهدوي حوزه علميه، ترتيب دهيم که ماحصل آن، در ادامه از نظرتان مي گذرد.

*روابط اديان و فرهنگ ها در عصر مهدوي با توجه به اختلافات و تضادهاي برداشتي نسبت به مقؤله موعود باوري و منجي گرايي چگونه ترسيم شده اند؟ نقش تعاملات و تبادلات فرهنگي در عصر ظهور، چگونه تبيين شده است؟

در اين باب بايد بيان کرد، آنچه را که از روايات وارده مي توان برداشت کرد اين است که، حضرت حجت(عج) در بدو قيام و ظهور جهاني شان، ابتدا در مقابل کساني که به صورت نظامي در مقابل ايشان مي ايستند؛ برخورد قهري و نظامي خواهند داشت. اين مواجهات در برابر همه اشخاصي که معاند ايشان و با هر دين و اعتقادي باشند، صورت خواهد گرفت. در عصر مهدوي، تقابلات نظامي و خشن، با رويکرد نظامي و خشن پاسخ داده خواهند شد.

طبق روايات دوران برخورد نظامي بيش از هشت ماه به طول نخواهد انجاميد و بعد از اين دوران اشخاص و گروه هايي خواهند بود که بنا به اعتقادات و باورهاي خودي، منش و سخن حضرت حجت(عج) را قبول نمي کنند، اما به صورت نظامي و خشن نيز با قيام حضرت حجت(عج) مقابله نمي کنند، طبيعتاً حضرت ولي عصر(عج) نيز با آنها برخورد نظامي و خشن نخواهند داشت

طبق روايات وارده، اين دوران بيش از هشت ماه به طول نخواهد انجاميد و بعد از اين دوران اشخاص و گروه هايي خواهند بود که بنا به اعتقادات و باورهاي خودي، منش و سخن حضرت حجت(عج) را قبول نمي کنند، اما به صورت نظامي و خشن نيز با قيام حضرت حجت(عج) مقابله نمي کنند، طبيعتاً حضرت ولي عصر(عج) نيز با آنها برخورد نظامي و خشن نخواهند داشت. بعد از هشت ماه نبرد و مبارزه با معاندين، بحث تبيين و تشريح چالش هاي علمي به وجود خواهد آمد. رواياتي که در اين باب وجود دارد اين است که حضرت حجت(عج)، با اهل تورات با تورات و با اهل انجيل با انجيل و با اهل زبور با زبور احتجاج و مباحثه مي نمايند.

طبق اين اسناد، حضرت حجت(عج) با کساني که مشکل علمي و اعتقادي دارند، برخورد عقلي و علمي خواهند داشت. حضرت(عج) با مخالفين عقلي و اعتقادي خود، با مشرب و مسلک خودشان بحث و گفتگو مي نمايند، بنابراين کساني که اهل اديان و فرهنگ هاي مختلف هستند، اگر شبهات و پرسش ها و يا برداشت هاي متفاوتي داشته باشند، حضرت ولي عصر(عج) به آنها مهلت خواهند داد که شبهات و پرسش هاي خود را مطرح نمايند و پاسخ قاطع و مستدل خود را دريافت نمايند.

اينکه دو روايت در باب عصر ظهور، منقول و متداول است که در اين دوران، اهل کتاب با دادن جزيه، در زير سايه حکومت جهاني حضرت مهدي(عج) قرار مي گيرند و يا اينکه با زوال تمامي انديشه ها و اديان، تنها نداي يگانه اسلام و قرآن کريم در جهان طنين انداز خواهد بود، ناظر به شرايط و دوران هاي مختلف عصر امامت، امام عصر(عج) خواهد بود.

بنابراين امام عصر(عج) در آغاز حکومت جهاني خود، با اصل متقن کُتب الهي، مانند؛ انجيل و تورات و زبور، با اهل اديان الهي، مواجهه و گفتگو خواهند کرد و اعلام مي دارند طبق دستورات و محکمات کتاب هاي شما، مي بايست امامت و ولايت من را بپذيريد و به همين دليل، کم کم ابرهاي شک و ترديد از ساحت آسماني عصر مهدوي کنار خواهند رفت و تمامي اديان با استناد به محکمات کتاب هاي خود، از مسلک و آيين خود دست خواهند کشيد و در سايه انوار حکومتي و الهي حضرت ولي عصر(عج) قرار خواهند گرفت.

اديان و فرهنگ ها و جوامع ديگر نيز با رؤيت سير تکاملي و گرايش بي بديل ملل جهان، به حکومت حضرت ولي عصر(عج)، مسلمان شده و در تحت لواي جهاني حضرت حجت(عج) قرار مي گيرند.

در روايات آمده است بنا به ظهور حضرت مسيح(ع) در عصر مهدوي و اقتداي ايشان به حضرت حجت(ع)، پيروان حضرت مسيح(ع) در مي يابند که ظهور حضرت مسيح(ع)، همان ظهور موعودي است که به آن اعتقاد و باور داشته اند، بنابراين خيل عظيم مسيحيان با آگاهي از اين موضوع، به آيين اسلام مشرف مي شوند و تحت عنايت و سقايت حضرت ولي عصر(عج) قرار مي گيرند.

در باب کساني نيز که غير اصولي و بنا به شبهات نادرست، سعي در القاي باورهاي ناصحيح در باب عصر مهدوي و دوران مهدوي خواهند داشت نيز، آمده است که اين افراد کم کم بنا به استدلالات و احتجاجات امام عصر(عج)، سرانجام سر تسليم مقابل ايشان فرود مي آورند.

در نظام اسلامي و مهدوي، بنا بر تعامل و روشنگري است و امام عصر(عج) بنا به برداشت ها و باورهاي گوناگون فرهنگي و اعتقادي، مادامي که اين باورها، برخورد خشن و نظامي در برابر ايشان نداشته باشند، با استدلال و برهان عقلي و علمي با آنها مواجهه خواهند داشت

مي بايست بيان کرد در نظام اسلامي و مهدوي، بنا بر تعامل و روشنگري است و امام عصر(عج) بنا به برداشت ها و باورهاي گوناگون فرهنگي و اعتقادي، مادامي که اين باورها، برخورد خشن و نظامي در برابر ايشان نداشته باشند، با استدلال و برهان عقلي و علمي با آنها مواجهه خواهند داشت و اگر برخورد نظامي و خشن از اين گروها و يا اجتماعات سر بزند، با آنها نظامي و سخت برخورد خواهند کرد.

در عصر مهدوي به ملت ها و اعتقادات گوناگون، فرصت درنگ و فکر اعطا خواهد شد و جوامع مختلف مي توانند با استفاده از اين فرصت مغتنم، ريشه هاي الهي حرکت مهدوي را دريابند و بنا به همين شناخت، در نهايت به آيين شريف اسلام روي خواهند آورد و در غايت امرِ پويش مهدوي، بانگ توحيد و يکتا پرستي اسلامي در سراسرجهان طنين افکن خواهد شد.

*بحث موعود باوري و منجي گرايي در تمامي اديان و باورها، بنا به نوع پردازش آنها، تبيين و تأکيد شده است؛ وجوه مشترک بين اديان و باورهاي مختلف و دين اسلام در بحث موعود باوري، بر چه اصولي مشترک هستند؟ آيا در مسير رسيدن به عصر ظهور، مي توان به شاکله وحدت بخشي در اين زمينه دست يافت؟

بله، ما معتقد هستيم که منجي باوري، يکي از محورهاي مهم وحدت آفرين و تفاهمي بين اقوام و اديان مختلف است. به عبارتي وقتي ما در باب منجي در اديان مختلف بحث مي نماييم، به خيلي از مشترکات مهم دست مي يابيم که مي توانيم در محور بحث و کنکش در باب موضوع موعود نگري، به تفاهم و يکپارچگي کلي و بين المللي دست يابيم. به عنوان نمونه، يکي از اين مفاهيم، عدالت پيشگي و عدالت خواهي است.

يکي از محوري ترين اصول دست يابي به وحدت همگاني در دوران غيبت، همين بحث عدالت خواهي و عدالت پيشگي است. منجي و موعود، وقتي در تمامي اديان و حتي مکاتب بشري، تعريف و تبيين مي گردد، يعني شخصي که در آخرالزمان، مي خواهد معنويت و يکتاپرستي و گشايش مشکلات را پيگيري نمايد و حل و فصل کند

همگي اديان و باورها الهي و حتي مکاتب بشري، به اين مفهوم سترگ توجه و اهتمام دارند و معتقد هستند، منجي و موعود حقيقي، قرار است عدالت و مساوات را در جهان ساري و جاري نمايد. بنابراين يکي از محوري ترين اصول دست يابي به وحدت همگاني در دوران غيبت، همين بحث عدالت خواهي و عدالت پيشگي است. منجي و موعود، وقتي در تمامي اديان و حتي مکاتب بشري، تعريف و تبيين مي گردد، يعني شخصي که در آخرالزمان، مي خواهد معنويت و يکتاپرستي و گشايش مشکلات را پيگيري نمايد و حل و فصل کند.

منجي در تمامي اديان، خواهان گسترش معنويت و اخلاقيات و زيستن انسان گونه در جوامع بشري است. مي توان با مطالعه و پژوهش شاخصه هاي اين اصول وحدت بخش را استخراج کرد به محورهاي گفتماني مبدل کرد و مي توان مردم را با اين اصول مشترک، دعوت نمود براي پذيرش و آمادگي عصر نوين مهدوي؛ هر ديني که به منجي و موعود معتقد است مي تواند، با اين اصول، به ساختن زمينه، براي رؤيت عصر مهدوي تلاش نمايد.

*آيا در اين پويش و جوشش گسترده، مي توان رسيدن به نقاط مشترک بين ادياني و فرهنگي را انتظار داشت و مي توان يکپارچگي عمومي و تفاهم سراسري را در دنيا، به نظاره نشست؟

طبيعتاً همه جهانيان مي بايست به سمت عدالت خواهي گام بردارند و با ظلم و بيداد مبارزه نمايند و مي بايست جهانيان همگي، به سوي اصول متقن الهي و انساني حرکت نمايند. مي بايست دين مداري و يکتاپرستي، محور اساسي فرهنگ ها و انديشه هاي گوناگون واقع شود. نقاط مشترک بي شمار و قابل پردازش موجود، قطعاً ما را به تعامل فراگيرِ بين المللي رهنمون خواهد ساخت. در روايات و آيات اسلامي وارد شده است که ظهور منجي باعث برداشته شدن بندها و گرفتاري هايي خواهد شد که بر روي پيکره انسان و جوامع افکنده شده است.

قرآن کريم مي فرمايد:« يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلالَ الَّتي کانَتْ عَلَيْهِمْ»؛ حضرت حجت(عج) وزنه هاي سنگين نهاده شده بر دوش انسان ها را برخواهند داشت. اين رويکرد، يک نظام و گفتمان بين المللي و جهاني است و هر انسان مؤحد و يکتاپرستي قطعاً، در اين زمره قرار خواهد گرفت و با رهايي از قيد و بندها، به عبوديت حقيقي خداوند نائل خواهد شد.

اگر کسي اعتقاد داشته باشد که کسي قطعاً خواهد آمد و انسان ها را از فشار و گرفتاري هاي موجود رهايي خواهد بخشيد، طبيعتاً به موضوعي وحدت آفرين رسيده است که جامعيت جهان را مي تواند، حول محور منجي باور و موعود نگري، جمع نمايد. مي بايست اين سنگيني ها و گرفتاري ها از فرا روي زندگي انساني، با محورهاي مشخص موعود باوري کنار روند، تا ان شاالله، با يکپارچگي و وحدت عمومي، تلألو آن دوران نوين الهي و انساني را مشاهده نمود.

تعداد بازديد:204 آخرين تغييرات:96/04/17
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر