شنبه 2 تير 1397 - 9 شوال 1439 - 23 ژوئن 2018
صفحه اصلي/اخبار فناوري


 
 


 


 


 
خروجي RSS

شبکه های اجتماعی خارجی ملزم به دریافت مجوز شدند

جزئيات مصوبه جديد؛

شبکه هاي اجتماعي خارجي ملزم به دريافت مجوز شدند

مطابق با سياستها و اقدامات ساماندهي پيام رسانهاي اجتماعي که توسط شوراي عالي فضاي مجازي به تصويب رسيده است، شبکه هاي اجتماعي خارجي براي فعاليت در ايران، ملزم به دريافت مجوز شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سياست ها و اقدامات ساماندهي پيام رسان هاي اجتماعي با هدف فراگيري پيام رسان هاي اجتماعي داخلي و ساماندهي پيام رسان هاي اجتماعي خارجي از سوي مرکز ملي فضاي مجازي به دستگاههاي ذيربط ابلاغ شد.

مطابق با جزئيات اين مصوبه به عنوان خروجي جلسات ۳۶ تا ۴۰ شوراي عالي فضاي مجازي که توسط روابط عمومي مرکز ملي فضاي مجازي کشور منتشر شده، سياستها و اقدامات مرتبط با ساماندهي شبکه هاي پيام رسان اجتماعي در ۲ ماده، ۱۱ الزام و ۷ تبصره، تعريف شده است.

طبق اين مصوبه در صورتي که بيش از ۵۰ درصد سهام پيام رساني متعلق به شخص ايراني بوده و ميزباني آن صرفا در داخل کشور انجام شده و امکان اعمال حاکميت در آن وجود داشته باشد پيام رسان اجتماعي داخلي در نظر گرفته مي شود.

حفظ و صيانت از هويت ملي و ديني، قابليت پيشگيري از جرايم و مديريت و اعمال مقررات و قوانين کشور، اعتماد سازي و صيانت از حقوق شهروندي، حريم خصوصي، امنيت ملي و عمومي، ذخيره سازي و پردازش داده هاي عظيم مرتبط با فعاليت شبکه هاي پيام رسان اجتماعي در داخل کشور و ممانعت از دسترسي غيرمجاز به آنها، توسعه و تسهيل توليد محتواي داخلي و ارتباطات سالم اجتماعي و اقتصادي براساس نيازمنديهاي داخلي و ارزشهاي ايراني اسلامي و نيز بسترسازي و حمايت از پيام رسانهاي اجتماعي داخلي، از جمله سياستهاي مدنظر در اين مصوبه است.

ضوابط اعطاي مجوز فعاليت به پيام رسانهاي خارجي تهيه مي شود

مطابق با بند الف ماده ۲ اين مصوبه، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به منظور مديريت و ساماندهي پيام‌رسان‌هاي اجتماعي ملزم به تهيه و تدوين شرايط و ضوابط اعطاي مجوز فعاليت به پيام‌رسان‌هاي اجتماعي داخلي و خارجي در کارگروهي با عضويت نمايندگان (معاونان) وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت اطلاعات، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، دادستاني کل کشور، سازمان تبليغات اسلامي، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (پليس فتا)، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران شد.

اين وزارتخانه بايد اين آيين نامه را حداکثر ظرف مدت يک ماه به مرکز ملي فضاي مجازي براي تطبيق با سياست‌هاي مصوب شوراي عالي فضاي مجازي ارائه دهد.

پردازش اطلاعات پيام رسانهاي خارجي در داخل کشور الزامي شد

مطابق با تبصره ۲ اين ماده، براي پيام‌رسان‌هاي اجتماعي خارجي متقاضي مجوز، انجام ذخيره‌سازي و پردازش داده‌ها در داخل کشور و معرفي نماينده رسمي حقوقي‌ تام‌الاختيار داخلي الزامي است. در همين حال صدور، تعليق و لغو مجوز فعاليت و نظارت بر فعاليت دارندگان مجوز در چارچوب ضوابط و شرايط مجوزهاي صادره صورت مي گيرد.

همچنين پنجره واحد براي صدور مجوز فعاليت و نظارت بر پيام‌رسان‌هاي اجتماعي و خدمات مبتني بر آنها در چارچوب ضوابط و شرايط مجوزهاي صادره بايد ايجاد شود. مطابق با اين مصوبه، فرآيند اعطاي مجوز توسط پنجره واحد به گونه‌اي تنظيم شود که کل زمان اعطاي مجوز از زمان تکميل درخواست کمتر از ۴۵ روز کاري بوده و دستگاه‌هاي ذي‌ربط موظف به همکاري در پاسخ به استعلام‌هاي مربوط هستند.

درهمين حال ثبت اطلاعات پيام‌رسان اجتماعي داخلي در پنجره واحد به منزله راه‌اندازي و شروع فعاليت رسمي خواهد بود.

پيام رسانهاي داخلي تسهيلات کم بهره مي گيرند

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات براي توسعه پيام‌رسان‌هاي اجتماعي داخلي داراي مجوز و ايجاد مزيت رقابتي نسبت به نمونه‌هاي خارجي در چارچوب ضوابط و شرايط مندرج در اين مصوبه و با همکاري دستگاه‌هاي ذي‌ربط بايد حمايت‌هاي لازم در زمينه‌هاي زيرساختي، فني، تسهيلاتي و اطلاع‌رساني را در اين خصوص به عمل آورد.

در اين راستا اعطاي تسهيلات مؤثر کم‌بهره براي توسعه‌دهندگان داخلي، امکان اتصال متقابل با ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطي و فناوري اطلاعات، امکان عرضه خدمات الکترونيکي عمومي همچون دولت الکترونيک، خدمات بانکي و شهري در پيام‌رسان‌هاي اجتماعي داخلي، به حداقل رساندن هزينه‌هاي مرتبط با مصرف پهناي باند، کمک به تأمين زيرساخت‌هاي شبکه‌اي، ذخيره‌سازي و امنيتي و نيز حمايت‌هاي لازم به منظور گسترش فعاليت پيام‌رسان‌هاي اجتماعي داخلي به خارج از مرزها، در راستاي افزايش اقتدار در فضاي مجازي به اين وزارتخانه محول شده است.

اين حمايت‌ها بايد به صورت مرحله‌اي و در سه سطح ابتدايي، مياني و ملي باشد.

منظور از سطح ابتدايي، ابتداي فعاليت پيام‌رسان‌ اجتماعي، منظور از سطح مياني، رسيدن به تعداد سه تا پنج ميليون کاربر و منظور از سطح ملي، رسيدن به بيش از پنج ميليون کاربر و داشتن توان و ظرفيت براي ارائه خدمات و فعاليت در سطح ملي و به صورت فراگير براي عموم کاربران است که متناسب با ميزان جذب کاربر، توليد ترافيک، انجام تعهدات، سطح فعاليت‌ها و خدمات نوآورانه و خلاق باشد و تا ايجاد سه پيام‌رسان اجتماعي داخلي با حداقل پنج ميليون کاربر ادامه يابد.

تدوين شرايط انتشار محتوا در شبکه هاي اجتماعي توسط وزارت ارشاد

مطابق با اين مصوبه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نيز براي توسعه فعاليت پيام‌رسان‌هاي اجتماعي داخلي بايد ضوابط و شرايط انتشار محتوا، تبليغات، صيانت از داده‌ها، مواجهه با تخلفات، ناهنجاري‌ها و تهاجم فرهنگي در پيام‌رسان‌هاي اجتماعي را در کارگروهي با عضويت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت اطلاعات، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، وزارت دادگستري، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، دادستاني کل کشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، سازمان تبليغات اسلامي، مرکز مديريت حوزه‌هاي علميه و نماينده تشکل‌هاي صنفي ذي‌ربط تهيه و تدوين کنند.

اين آيين نامه بايد به مرکز ملي فضاي مجازي براي بررسي عدم مغايرت با سياست‌ها و مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي ارائه شود.

نظارت بر انتشار محتوا و تبليغات و صيانت از داده‌ها در پيام‌رسان‌هاي اجتماعي مطابق مجوزهاي صادره نيز به وزارت ارشاد محول شده است.

اين وزارتخانه همچنين بايد زمينه حمايت و بسترسازي براي افزايش توليد محتواي مبتني بر فرهنگ اسلامي ـ ايراني و تسهيل دسترسي کاربران به آنها با همکاري سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، سازمان تبليغات اسلامي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، وزارت ورزش و جوانان، معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري، مرکز مديريت حوزه‌هاي علميه، مرکز تحقيقات کامپيوتري علوم اسلامي (نور)، انجمن‌ها، تشکل‌ها، بخش خصوصي و عموم کاربران فراهم کند.

وظيفه صدا و سيما در حمايت از پيام رسانهاي داخلي

سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران نيز موظف است به منظور ترويج و آموزش کاربري همگاني پيام‌رسان‌هاي اجتماعي داخلي و ارتقاي آگاهي و مهارت مردم در بهره برداري از ظرفيت آنها و مقابله با مخاطرات آنها در زندگي فردي و اجتماعي کاربران، اقدام به توليد و پخش برنامه‌هاي راديويي و تلويزيوني مناسب کند.

بازبيني مصاديق محتواي مجرمانه توسط قوه قضاييه

مطابق با اين مصوبه قوه قضائيه موظف است به منظور صيانت از حقوق شهروندي، حريم خصوصي، امنيت عمومي واعتمادسازي، آئين نامه اي را در راستاي حمايت حقوقي از تداوم کسب و کار و فعاليت پيام‌رسان‌هاي اجتماعي داخلي و بازبيني مصاديق محتواي مجرمانه، ظرف مدت يک ماه تدوين و به شوراي عالي فضاي مجازي ارائه کند.

اين آئين‌نامه بايد به گونه‌اي تنظيم شود که ضمن صيانت از حقوق شهروندي، مسئوليت کاربر در قبال محتوايي که منتشر مي‌کند و مسئوليت ارائه‌دهندگان پيام‌رسان اجتماعي داخلي طوري تعيين شود که امکان رقابت پيام‌رسان‌هاي اجتماعي داخلي با پيام‌رسان‌هاي اجتماعي خارجي را تقويت کند.

تبليغات موسسات دولتي فقط در پيام رسانهاي داخلي

در همين حال نهادها و مؤسسات دولتي و عمومي غيردولتي، تبليغات خود در محيط پيام‌رسان‌هاي اجتماعي را صرفا از طريق پيام‌رسان‌هاي اجتماعي داخلي داراي بيش از يک ميليون کاربر فعال انجام دهند. فهرست اين پيام‌رسان‌هاي اجتماعي توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات منتشر و به روز خواهد شد.

ارائه خدمات بانکي از طريق پيام‌رسان‌هاي اجتماعي خارجي ممنوع شد

بانک مرکزي جمهوري اسلامي امکان پرداخت برخط را براي کسب و کارهاي مبتني بر پيام رسان اجتماعي داخلي فراهم و ضوابط و شرايط مربوط را ظرف مدت دو ماه با هماهنگي مرکز ملي فضاي مجازي تدوين و ابلاغ کند و هرگونه ارائه خدمات بانکي از طريق پيام‌رسان‌هاي اجتماعي خارجي ممنوع شده است.

کنترل ارتباطات کاربران در شبکه هاي موبايلي ممنوع است

درهمين حال هرگونه کنترل ارتباطات کاربران پيام‌رسان‌هاي اجتماعي، توسط هر شخص حقيقي و حقوقي به جز موارد مصرح در قوانين مربوط و مصوبات شوراي عالي امنيت ملي، ممنوع است.

مسئوليت اقدامات کاربران در شبکه‌هاي اجتماعي بر عهده خود کاربران بوده و ارائه‌دهنده خدمت پيام‌رسان اجتماعي، موظف به همکاري با مقامات مجاز، در چارچوب قوانين و مقررات کشور است.

استفاده موسسات دولتي از شبکه هاي خارجي ممنوع شد

مطابق با اين مصوبه استفاده نهادها و مؤسسات دولتي و عمومي غيردولتي از پيام‌رسان‌هاي اجتماعي خارجي براي مکاتبات اداري و ارائه خدمات اداري ممنوع است.

تعداد بازديد:170 آخرين تغييرات:96/05/17
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر