شنبه 2 تير 1397 - 9 شوال 1439 - 23 ژوئن 2018
صفحه اصلي/اجتماعي(جوانان، خانواده، بانوان و...)

ازدواج شیشه‌ای!

ازدواج شيشه‌اي!

نوع جديد سبک زندگي مشترک مردان و زنان بدون ثبت ازدواج به تعبير کارشناسان ازدواج سفيد نام دارد که اين امر مي تواند تهديدي براي سلامت رواني جامعه باشد.

ازدواج شيشه‌اي!

چند سالي است برخي از جوانان در کشورهاي غربي روي آوردن به ازدواج دائم را امري بيهوده تلقي مي کنند و به جاي بدوش کشيدن بار مسئوليت هاي مدني ، اجتماعي و اقتصادي زندگي مشترک به سمت يک دورهمي ساده و به دور از همه مسائل زناشويي مي روند و زير يک سقف زندگي مي کنند که از آن به عنوان ازدواج سفيد ياد مي شود. اگرچه روي آوري به اين نوع سبک زندگي از نيمه دوم قرن بيستم در کشورهاي غربي نسبت به گذشته افزايش چشم گيري يافت و در تفکر جهان صنعتي اين نوع باهم بودن زوجين به معناي مقدمه اي براي آغاز ازدواج رسمي و دائمي آنها است اما برخي از دختران و پسران ساکن کشورهاي جهان سوم و حتي کشورهاي اسلامي نيز بنا به دلايل مختلف و بدون توجه به آسيب هاي آن به سمت  ازدواج سفيد رفته اند.

متأسفانه اين مدل زندگي غربي به کشور ما هم طي چند سال اخير وارد شده و براي افرادي که نمي توانند بار مسئوليت هاي زندگي را تحمل کنند و يا به نوعي تنوع طلب هستند مسير تازه اي را ايجاد کرده تا با جنس مخالف خود زير يک سقف بدون نکاح شرعي و رسمي زندگي کنند. با وجود آنکه روي آوردن به اين نوع سبک زندگي آنطور که در کشورهاي غربي به خصوص فرانسه به وفور ديده مي شود اما اعتقادات اسلامي حاکم بر جامعه ما هنوز از استواري مناسبي برخوردار است و آمار افرادي که به سمت ازدواج سفيد مي روند آنقدر چشم گير نشده ولي اين همزيستي جنس مخالف بدون رعايت اصول شرعي و عرفي از دهه جاري آن هم در خانه هايي اغلب در شمال تهران بيشتر از گذشته پا به عرصه گذاشته که رشد آن مي تواند زمينه ساز بحران هاي مختلف اجتماعي و فرهنگي شود.

ازدواج سفيد به تعبير کارشناسان ديني يعني شروع زندگي مشترک بدون انجام نکاح شرعي و صاحب نظران اجتماعي اين پديده را آغاز زندگي زناشويي بدون آنکه طرفين اين همزيستي، خود را همسر يکديگر بدانند و تعهدي نسبت به هم داشته باشند ، مي دانند. اين نوع زندگي مشترک دلايل مختلفي از قبيل عقده هاي رواني ، مشکلات مالي و ... دارد که نه تنها بنيان يک خانواده را تحت تأثير قرار مي دهد بلکه مي تواند زمينه ساز مشکلاتي براي جامعه همانند فرزندان بدون سرپرست شود که بايد براي عدم گسترش اين مدل از زندگي غربي با بهره گيري از راهکارهاي ديني و فرهنگي کاري کرد. براي آشنايي با تبعات اين سبک از همزيستي نظر شما را به خواندن ادامه مطلب جلب مي نماييم.

تهديدي براي سلامت روان و جامعه

شايد بهترين تعبير از ازدواج سفيد، با هم زيستي در زير سقف هاي شيشه اي که هر لحظه امکان شکستن آن وجود دارد باشد چراکه وقتي طرفين زندگي به يکديگر هيچگونه تعهدي نداشته باشند در نتيجه رسيدن به ايستگاه پاياني زندگي مشترک يعني جدايي امري بسيار ساده خواهد بود. تحقيقات نشان داده که در اين نوع ازدواج ها ايجاد تنش بسيار بالاست و طرفين آن به دليل آنکه از لحاظ عرفي ، ديني و عاطفي هيچ ربطي با يکديگر ندارند به همين منظور در هر رابطه اي مي توانند با هم درگير و در نهايت زندگي را ترک نمايند و معمولأ به دليل عدم رضايت کافي و حتي ترس از ادامه رابطه دچار حالت روحي و عاطفي نامناسب مي گردند و سلامت رواني آنها نيز تهديد مي شود. مشکلات اجتماعي در ازدواج سفيد زماني بيشتر مي شود که پاي فرزندي بدان باز شود که نوزاد در ابتدا نه تنها محبتي از والدين خود دريافت نمي کند بلکه از نظر اجتماعي درواقع هويتي هم ندارد و به طبع آينده اي هم نخواهد داشت چراکه سرپرستي براي وي تعريف نشده و همواره نگاه سنگين اجتماعي بر روي وي سايه مي اندازد که حاصل يک باهمزيستي بي حاصل بوده است که اين امر مي تواند مشکلات گسترده اي را براي اين فرد به وجود آورد و وي را به دليل آنکه نمي تواند کاري مناسب پيدا کند به سمت بزهکاري و جرم هاي مختلفي سوق دهد. علاوه بر اين ها ازدواج سفيد از نظر پزشکي هم مورد تأييد نيست و مي تواند موجب بيماري هاي مختلف حاصل از آن شود و لذت فرزندآوري را از جامعه به راحتي بگيرد.

تنوع طلبي و خروج از ازدواج سفيد

بسياري معتقدند که اين نوع رابطه دوام آن چناني ندارد چراکه غالب مردان به دليل عدم تعهدات لازم تا زماني که فرد مقابل جوان و ظاهري آراسته دارد همزيستي را با وي ادامه مي دهند و بعد از گذر زمان نه چندان طولاني وي را ترک کرده و به سمت فرد ديگري گرايش پيدا مي کنند ، از اين رو ازدواج سفيد براي دختران مي توان تهديدي بالقوه باشد که در زماني اندک ايجاد حس تنوع طلبي در مرداني که با آنها زندگي مي کنند به بالفعل تبديل شود. البته بر عکس اين مورد نيز صادق است و زن ها هم بعضأ تا زماني که مرد از لحاظ اقتصادي و يا ساير موارد داراي جذابيت است با وي مي مانند و به دليل عدم تعهد و سهولت خروج از اين نوع همزيستي اقدام به ترک زندگي مي نمايند.

راهکارهاي کنترلي ازدواج سفيد

اگرچه در کشور ما همزيستي بدون نکاح از نظر عرفي ، شرعي و فرهنگي پذيرفته نيست و در قانون اساسي به عنوان يک جرم از آن ياد مي شود اما برخي ها به منظور گرايش به مدرنيته و جذابيت کاذب، با دانستن همه مشکلات اين سبک زندگي به سمت اين معضل تازه اجتماعي مي روند و ازدواج سفيد تبعاتي را که قبلأ بدان اشاره کردم مي تواند براي آنها در برداشته باشد ، پس پيشگيري از آنان نيازمند مکانيزم هايي خواهد بود که يکي از اين موارد به تصوير کشيدن تبعات ناشي از نوع سبک زندگي در قالب رسانه هاي ديداري و نوشتاري است. از صحبت راجع به ازدواج سفيد نبايد ترسيد به همين منظور شروع آموزش هاي ويژه از مدارس و ارائه کارگاه هاي تخصصي براي والدين دانش آموزان در اين رابطه نيز مي توان مؤثر واقع شود. ايجاد مراکز مشاوره اي روانشناسي و ديني رايگان در سطح شهرها مي تواند در کاهش ميزان گرايش به ازدواج سفيد راه گشا باشد همچنين افزايش امکانات رفاهي و تفريحي براي ايجاد شادابي و نشاط در بين دختران و پسران نيز مؤثر است.

تعداد بازديد:230 آخرين تغييرات:96/05/17
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر