شنبه 25 آذر 1396 - 27 ربيع الاول 1439 - 16 دسامبر 2017
صفحه اصلي/كودك و نوجوان


 
 


 


 


 
خروجي RSS

خانواده

خانواده

مانند يک دست هر خانواده

 هرکس يک انگشت در خانواده

خانواده

 

بابا در اين دست انگشت شصت است

 او که نخستين انگشت دست است

خانواده

 

انگشت بعدي يعني ميانه

 او مادر ماست خانوم خانه

خانواده

 

انگشت بعدي يعني برادر

 اينجا نشسته پهلوي مادر

خانواده

 

پس آن يکي کيست؟ انگشت ديگر

 آري درست است او هست خواهر

خانواده

من هستم آخر انگشت کوچک

 انگشتها را ديدي تو تک تک

خانواده

ما پنج انگشت هستيم باهم

باهم شريکيم در شادي و غم

خانواده

گرچه جداييم ما پنج انگشت

 هستيم باهم مانند يک مشت

تعداد بازديد:107 آخرين تغييرات:96/07/12
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر