چهارشنبه 21 آذر 1397 - 4 ربيع الثاني 1440 - 12 دسامبر 2018
صفحه اصلي/سياسي و اقتصادي


 
 


 


 


 
خروجي RSS

بندی به برجام اضافه یا کم نمی شود

روحاني در واکنش به ادعاهاي ترامپ:

بندي به برجام اضافه يا کم نمي شود

رئيس جمهور گفت: يکبار ديگر براي مردم ما روشن شد که دولت امريکا در قبال ايران همان راه قبلش را ادامه خواهد داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحاني رئيس جمهور در واکنش اظهارات ترامپ، طي سخناني که از شبکه خبر سيما در حال پخش است اظهارداشت: لازم بود بعد از صحبت هايي که از رئيس جمهور فعلي آمريکا شنيده شد نکاتي را به عرض ملت ايران برسانم.

وي افزود: ترامپ جز فحاشي و مشتي از اتهامات واهي عليه ملت ايران حرف ديگري نداشت. من دعوت مي کنم رئيس جمهورآمريکا را که هم تاريخ و هم جغرافيا را بهتر بخواند و هم ادب و اخلاق و عرف جهاني.

روحاني همچنين تاکيد کرد: دولت آمريکا دولت کودتا را در شصت و چندسال پيش در اين کشور روي کار آورد و قدرتي بود که با پول و اعمال نفوذ و بکارگيري مزدوران خودش حکومت قانوني اين سرزمين را سرنگون کرد و فراموش کرده که در طول مبارزات يکپارچه مردم ايران عليه ديکتاتوري براي بدست آوردن استقلال، آزادي و جمهوري اسلامي، کشوري که بيشترين حمايت را از ديکتاتور وقت در ايران ميکرد، آمريکا بود.

وي ادامه داد: او ظاهرا فراموش کرده است که بعد از پيروزي شکوهمند انقلاب اسلامي طراحي آمريکا در ايران کودتا بود که البته يکبار ديگر هم در سال ۵۹ اين کودتا را تکرار کرد.

رييس جمهور خاطرنشان کرد: ظاهرا فراموش کرده اند که در ۸ سال دفاع در برابر تجاوز، آمريکا از متجاوز حمايت کرد و فراموش کردند در موشک باران شهرهاي ايران و بمباران شيميايي سردشت و حلبچه آمريکا در بيانيه اي بجاي آنکه از متجاوزين در برابر متجاوزين بايستد و از مظلومين حمايت کند بالعکس عمل کرد.

رئيس جمهور، گفت: ما بايد تاريخ را دقيق تر بخوانيم که آمريکا چگونه با مردم ايران رفتار کرده است. جغرافيا را هم بايد مطالعه کنيم. چطور يک رئيس جمهور اسم معروف يک خليج جهاني را ياد نگرفته است. همان خليج فارس که ناوگان هاي آمريکايي بي جهت رفت و آمد مي کنند. حداقل از نقشه هايي که دست خلبان هاي خودش است مي پرسيد.

وي با بيان اينکه ترامپ حقوق بين الملل را هم نمي داند، گفت: مگر يک رئيس جمهور مي تواند سندي را به تنهايي لغو کند. او ظاهرا نمي داند که اين يک سند دو جانبه بين ايران و آمريکا نيست که هرگونه که بخواهد رفتار کند.

روحاني همچنين با اشاره به اتهامات بي اساس ترامپ نسبت به ملت ايران، گفت: ملتي که دموکراسي را توام با فرهنگ و ايمانش رعايت مي کند و به مقررات بين المللي احترام مي گذارد ياغي است يا دولتي صدها هزار نفر را در مناطق مخالف جهان از ويتنام گرفته تا امريکاي لاتين و در کشورهاي ديگر با بمب‌ها مورد کشتار قرار داده. کسي ادعا مي‌کند در برابر سلاح هسته‌اي مي‌خواهد استفاده کند که تنها کشوري است که در برابر کشور ديگري از سلاح هسته‌اي استفاده کرده آن هم نه يکبار بلکه دوبار.

رئيس جمهور تاکيد کرد: يکبار ديگر براي مردم ما روشن شد که دولت آمريکا دولتي است که عليه مردم منطقه و دولت ايران و عليه ملت هاي مظلوم مي خواهد خط قبلي خودش را ادامه دهد. ملت ايران ملتي نيست که با سخنان تنفر انگيز بخواهند در برابر يک ديکتاتور سر فرود بياورند.

وي افزود: جنگ هاي منطقه را شما به وجود اورديد؛ يادتان رفته با مردم افغانستان عراق سوريه و ديگر کشور ها چه کرديد؟

روحاني با بيان اينکه شما نسبت به موشک هاي ايران نگران هستيد؟ گفت: چطور سلاح ها هاي خود را به کشور متجاوز مي دهيد و با بمب ها و هواپيما هاي خود مردم مظلوم يمن را مورد تهديد قرار مي دهيد. شما نسبت به اين تجاوز ها اعتراضي نداريد. شما سکوهاي نفتي ايران را مورد تجاوز قرار داديد و هميشه در اين منطقه تجاوز کرديد.

رئيس جمهور گفت: سلاح ما موشک ما براي دفاع است. ما هميشه براي دفاع مصمم بوديم و امروز مصمم تر از هميشه براي ساخت سلاح هاي مورد نياز تلاش مي کرديم و امروز مصمم تر تلاش مي کنيم.
سلاح ما براي دفاع ماست و ما به دفاع و تقويت دفاعي خودمان ادامه مي دهيم.

روحاني گفت: برجام به عنوان يک معاهده چند جانبه و بين المللي تازماني که حقوق و منافع ما تامين مي شود و منفع ما اقتضا مي کند و تا زماني که ما از منافع برجام در چارچوب منافع ملي برخوردار هستيم در چارچوب منافع ملي و مصالح ملي به برجام احترام مي کنيم.

وي تاکيد کرد: با آژانس بين المللي همکاري کرديم و در چارچوب معاهدات بين المللي و برجام با آژانس همکاري خواهيم کرد.

روحاني ادامه داد: اما اگر روزي منافع ما تامين نشود و طرف هاي ما بخواهند تعهدات خود را زير پا بگذارند بدانند ايران لحظه اي درنگ نخواهد کرد و به ان ها پاسخ خواهد داد.

وي اظهار داشت: انچه امروز و امشب از مقامات امريکا شنيده شد جز تکرار حرف هاي نادرست اتهامات واهي و فحاشي که در طول ۴۰ سال گذشته تکرار مي کردند چيز جديدي نبود. ما غافل گير نشديم چون ۴۰سال است به اين حرفهاي شما عادت داريم ملت ايران غافل گير نشد چون توقعي جز اين از شما نداشته و ندارد.

رئيس جمهور گفت: بدانيد با اين حرف هاي نادرست خود ملت ما را متحد تر کرديد شما نمي توانيد بين ملت و حکومت فاصله بياندازيد شما قادر نيستيد ميان ملت ايران و رهبري عظيم شان فاصله بياندازيد. اساس انقلاب ما اين بود که دين از سياست جدا نيست و حلقه اتصال دين و سياست ولايت فقيه و مقام معظم رهبري است.

وي تاکيد کرد: ملت ايران به رهبري خود طبق شرع و قانون اساسي احترام گذاشته و خواهد گذاشت.

روحاني گفت: فرامين رهبري مطاع براي ملت ايران است و ملت ايران يکپارچه است همه جناح ها گروه ها احزاب اقوام و مذاهب در برابر دشمنان ايستادگي خواهند کرد.

وي ادامه داد: اگر از شعار ملت ايران ناراحت هستيد دست از سياست خصمانه خود برداريد ملت ايران به مردم احترام گذاشته امروز هم احترام مي گذارد اما سياست هاي متجاوزکارانه شما را قبول نداشته و ندارد سياست هاي ايران در برابر ملت و کشور امريکا نيست در برابر سياستهاي تجاوز گرانه امريکا است. اين دست شماست که سياست هاي خود را اصلاح کرده و راه احترام به ملت ها را ياد بگيريد.

رئيس جمهور اظهار داشت: ملت ما مثل هميشه در برابر توطئه گران ايستادگي مي کند.

وي ادامه داد: هدف اصلي ان ها اين است که ما را از رشد اقتصادي باز دارد. هدف امريکا اين است که دنيا را نسبت به ايران و برجام متزلزل کند و در نهايت مي خواهد جلوي سرمايه گذاري رشد اقتصادي و رونق اقتصادي را بگيرد علي رغم حرف هاي ترامپ و اهداف شوم سياست گذاران امريکا ملت ايران براي رشد و رونق اقتصادي تلاش خواهد کرد و فرمان رهبري را براي رشد اقتصادي عملياتي خواهد کرد.

روحاني گفت: امشب معلوم شد برجام محکم تر از آن چيزي است که اين آقا تصور مي کرد. او در سخنانش گفت که مي خواهد با کمک کنگره تبصره هايي را به آن اضافه کند اما بايد بدانند که نمي توانند اين کار را بکنند.

وي ادامه داد: يکبار ديگر براي ما روشن شد که دولت امريکا عليه مردم منطقه و عليه ملت ايران و عليه ملت هاي مظلوم، خط خودش را ادامه مي دهد.

رييس جمهور خاطرنشان کرد: ملت ايران در برابر هيچ قدرتي سر تسليم فرود نياورده و نخواهد آورد. خيلي از کشورها بودند که از صدام حمايت کردند و ديدند ملت ما را نتوانستند بشکنند. امروز براي ملت ايران روشن تر شد که بايد بيش از گذشته کنار هم باشيم و متحد باشيم.

روحاني افزود: سخنان امشب نشان داد که برجام مستحکم تر از ان چيزي است که اين اقا در دوران رقابت هاي انتخاباتي فکر مي کرد.

رئيس جمهورتاکيد کرد: امريکا امروز تنهاتر از هميشه در برابر برجام و توطئه‌هايش عليه ملت ايران است. با صراحت مي‌گوييم در برابر تروريست ايستاده و خواهيم ايستاد.

وي در خصوص اتهامات و سخنان ترامپ عليه سپاه گفت: آيا سپاه فاسد است يا دولت و نيروهاي مسلحي که همواره در اين منطقه عليه استقلال ملت‌ها مداخله و تلاش کرده‌اند. ايا دولت ايران ديکتاتور است که تمام ارکانش با انتخاب مردم است يا دولت هايي که تحت حمايت امريکا هستند و به صورت قبيله اي اداره مي شوند و مردمش يکبار رنگ انتخابات را نديده اند.

روحاني با اشاره به جنايات دولت آمريکا عليه ملت ايران اظهار داشت: يادتان رفته شما مردم مظلوم يک هواپيما مسافربري را مورد حمله موشکي قرار داديد و بعد به متجاوزين اين حادثه مدال و جايزه داديد؟

وي ادامه داد: شما سکوهاي نفتي ايران را مورد تجاوز قرار داديد هميشه در اين منطقه تجاوز کرديد. سلاح ما، موشک ما براي دفاع است. ما هميشه براي دفاع مصمم بوديم و امروز مصمم‌تريم.

رئيس جمهور در باره پايبندي ايران به برجام گفت: ايران به تعهدات پايبند است تا زماني که منافع اش تامين شود. ما نسبت به برجام به عنوان يک معاهده چندجانبه و بين المللي تا زماني که حقوق ما رعايت شود، تا زماني که منافع ما حفظ شود، با اژانس همکاري کرديم و با آژانس همکاري مي کنيم. اما اگر روزي منافع ما تامين نشود، ايران لحظه اي درنگ نمي کند و به ان پاسخ مي‌دهد.

رئيس جمهور با بيان اينکه نسبت به برجام تا زمانيکه حقوق و منافع ما تامين مي شود و تا زمانيکه از منافع برجام برخوردار هستيم به برجام احترام مي کنيم، گفت: اما اگر روي منافع ما تامين نشود بدانند ايران لحظه اي درنگ نخواهد کرد و به آنها پاسخ خواهد داد.

روحاني تاکيد کرد: آنچه از مقامات امريکا شنيده شد اتهامات واهي و فحاشي که در طول ۴۰ سال گذشته تکرار مي کردند چيز ديگري نبود. ما غافلگير نشديم براي آنکه توقعي جز اين از شما نداشته و نداريم. شما با اين حرف هايتان ملت ما را متحد تر کرديد. اساس انقلاب ما بر مبناي اين بود که دين از سياست جدا نيست و حلقه اتصال دين و سياست مقام معظم رهبري است. فرامين رهبري فراميني مطاع براي ملت ايران است. ملت ايران يکپارچه است و همه اقوام و مذاهب در برابر همه دشمنان ايستادگي خواهند کرد. شما از شعار ايران عليه خودتان ناراحت هستيد. دست از سياست هاي خصمانه تان عليه مردم ايران برداريد. شعار مردم ايران در برابر مردم آمريکا نيست بلکه در برابر سياست هاي غلط آمريکاست.

رئيس جمهور خاطرنشان کرد: ملت ما در برابر توطئه گران ايستادگي مي کند. هدف آمريکا اين است دنيا را نسبت به برجام متزلزل کند و جلوي رشد اقتصادي را بگيرد علي رغم اهداف شوم سياستگذاران آمريکايي مردم ما بيش از بيش تلاش خواهند کرد تا فرمان رهبري را براي اقتصاد مقاومتي اجرايي و عملياتي کنند.

تعداد بازديد:250 آخرين تغييرات:96/07/22
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر