یکشنبه 5 خرداد 1398 - 21 رمضان 1440 - 26 مي 2019
صفحه اصلي/اخبار تصويري

سر ارادت ما به خواجه اهل راز

سر ارادت ما به خواجه اهل راز

حافظ، سخنگوي ضمير ناآگاه ايراني است. حرف حافظ تمام نشدني است، براي اينکه حرف دل است و حرف گذشته دور و دراز يک سرزمين.

۲۰ مهر در تقويم ملي به روز گراميداشت اين شاعر گرانقدر اختصاص يافته است. اشعار حافظ يگانه منبع موثق زندگي او هستند و اشارات اندکي از زندگي شخصي و خصوصي او وجود دارد. آنچه از فحواي بياناتش بدست مي آيد اين است که او در خانواده اي متوسط جامعه زمان خويش متولد شده است، با اين حساب که کسب علم و دانش در آن زمان اصولاً مربوط به خانواده‌هاي معتبرتر جامعه بوده‌است. در نوجواني قرآن را با چهارده روايت آن از بر کرده و از همين رو به "حافظ" ملقب گشته‌است.
حافظ در غزل شماره ۳۱۹ مي گويد:
صبح خيزي و سلامت طلبي چون حافظ
هر چه کردم همه از دولت قرآن کردم

گر به ديوان غزل صدرنشينم چه عجب
سال‌ها بندگي صاحب ديوان کردم

تعداد بازديد:455 آخرين تغييرات:96/08/02
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر