یکشنبه 30 دي 1397 - 14 جمادي الاول 1440 - 20 ژانويه 2019
صفحه اصلي/كودك و نوجوان

7 تن از بزرگان قرآنی:

7 تن از بزرگان قرآني:

در اين مطلب زيبا به ٧ تن از بزرگاني که در قران بسيار از آن ها نام برده شده پرداختيم:

 
7 تن از بزرگان قرآني:

شامان:

شامان يکي از پيروان مخفي حضرت موسي در خانواده فرعون بود.در قرآن او مرد معتقد ناميده مي شود. بعد از اين که حضرت موسي فرعون را نصيحت کرد فرعون و پيروانش تصميم گرفتند که حضرت موسي را بکشند.

 در آن زمان شامان سعي کرد تا فرعون را از کشتن حضرت موسي منصرف کند. او به فرعون گفت: کشتن يک مرد فقط به دليل اعتقادش به خدا درست نيست.  مخصوصا وقتي که از نظر شخصيت و رفتار، به خوب بودن معروف باشد.

لقمان حکيم:

قرآن مي گويدکه چه طور لقمان پسرش را نصيحت مي کرد که هيچ کس جز خدا را نپرستد با والدينش مهربان باشد و نمازش را همواره بخواند، صبور باد، گرفتار کبر و غرور نشود و در سخن گفتن ميانه رو باشد. او هم چنين گفت: خدا به همه چيز آگاه است و همه چيز را مي بيند.

مادران مومنان:

همسران حضرت محمد به خاطر اعتقاد عميقشان به خداوند معروف هستند.  از آن ها به عنوان مادران مومن ياد شده است. آن ها در انتشار فرموده خدا و دعوت مردم به يکتا پرستي يار و ياور حضرت محمد بودند. خديجه اولين زن مسلمان و همسر حضرت محمد بود. خديجه در انجام رسالتش بسيار به او کمک کرد.

ملکه صبا:

سليمان پيامبر خدا آمد تا بداند چه طور ملکه صبا و مردمش به جاي خدا، خورشيد را پرستيدند. سليمان نامه اي به آن ها نوشت تا به پرستش خداي يگانه دعوتشان کند.

براي دوري از هر اختلافي ملکه براي او هدايايي فرستاد. وقتي سليمان پيامبر هدايا را نپذيرفت ملکه واقعيت پيغام حضرت سليمان را درک کرد. ملکه همراه با مردمش به ديدن او رفت و به خداوند يکتا ايمان آورد.

خضر:

خضر يکي از مومنان به خدا بود که به علم و حکمت معروف بود. او تغييرات و اتفاقات آينده را پيش بيني مي کرد. حضرت موسي از طرف خدا مامور به ملاقات با الخدير شد. الخدير توانست مقداري از دانشش را در اختيار او بگذارد.

مريم:

از مريم، مادر حضرت عيسي به دليل اعتقاد و برتري اش نسبت به هم نوعان خود در قران زياد ياد شده و او راصديقه مي 

 

نامند. 

او به دليل تولد فرزند بون پدر از جانب قوم بني اسرائيل بسيار آزار ديد.

آسيه:

آسيه همسر فرعون بود و به خداوند و قدرت او بسيار اعتقاد داشت.

او هم چنين معتقد بود فرعون هم مثل سايرين آفريده خداست. آسيه از خدا مي خواست که او را از شر فرعون وگناهانش در امان بدارد و به بهشت برد. آسيه يک جعبه چوبي از رود نيل گرفت که حضرت موسي در آن بود.

از فرعون خواست که حضرت موسي را به فرزندي بپذيرد و به او اجازه دهد تا موسي را بزرگ کند. فرعون پذيرفت و موسي  را مانند پسر خود در قصر پرورش داد.

 
تعداد بازديد:607 آخرين تغييرات:96/08/27
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر