سه شنبه 17 تير 1399 - 15 ذي القعده 1441 - 7 ژولاي 2020
صفحه اصلي/اخبار فناوري

گزارش سازمان فناوری اطلاعات

گزارش سازمان فناوري اطلاعات

وضعيت توسعه استارتاپهاي ايراني در حوزه آي تي/ سهم از بازار جهاني

استارتاپ فناوري اطلاعات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برمبناي آماري که از سوي مرکز کسب و کارهاي نوپاي سازمان فناوري اطلاعات منتشر شده است، استارتاپهاي ايراني حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات، سهم ۶ دهم درصدي در بازار جهاني دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، روند رشد و وضعيت توسعه کسب و کارهاي نوپاي حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات برمبناي شاخص هايي چون بلوغ، حوزه فعاليت و محدوده بازار آنها از سوي مرکز توسعه کسب و کارهاي نوپاي سازمان فناوري اطلاعات اعلام شد.

نيم درصد استارتاپها به بلوغ رسيدند

برمبناي اين گزارش که در همايش مديران وزارت ارتباطات منتشر شد، ۴۹ درصد استارتاپهاي ايراني آماده ورود به بازار بوده و يا وارد بازار شده اند. اما تنها نيم درصد اين استارتاپها به بلوغ رسيده اند.

درحال حاضر ۲۳.۴ درصد استارتاپهاي حوزه فناوري اطلاعات به رشد و درآمد رسيده اند و ۱۱.۵ درصد استارتاپها نيز در حال گسترش در بازارهاي جديد هستند. همچنين ۱۵.۶ درصد استارتاپها در حال ارائه نمونه اوليه ايده خود براي شکل گيري در بازار هستند.

خريد و فروش؛ بيشترين حوزه فعاليت استارتاپها

در بخش فعاليت استارتاپهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات در ايران نيز ۱۷.۸ درصد استارتاپها در حوزه خريد و فروش و به اشتراک گذاري آنلاين کالا فعال هستند، ۱۲.۲ درصد در حوزه ارائه خدمات فني و ۱۰.۸ درصد در حوزه مشاوره آموزشي و سرگرمي فعاليت مي کنند.

بررسي ها نشان مي دهد که در حوزه بانک اطلاعاتي از افراد يا کسب و کار، استارتاپها سهم ۷.۵ درصدي، در حوزه گردشگري سهم ۳.۸ درصدي، در حوزه حمل و نقل و تحويل کالا و لجستيک سهم ۵.۶ درصدي و در حوزه خدمات مالي و فين تک سهم ۶.۶ درصدي دارند.

در همين حال ۴.۴ درصد استارتاپهاي ايراني حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات در زمينه تبليغات و تحقيقات و ۷.۵ درصد در زمينه اطلاع رساني و درج آگهي فعاليت مي کنند و ۳.۴ درصد حوزه فعاليت استارتاپها نيز به مقوله سلامت مربوط است.

سهم ۶ دهم درصدي استارتاپهاي ايراني از بازار جهاني

در خصوص محدوده بازار فعاليت استارتاپها نيز بررسي ها نشان مي دهد که ۱.۱ درصد استارتاپهاي ايراني داراي بازار منطقه اي و ۶ دهم درصد آنها داراي بازار جهاني هستند. در اين ميان ۵۱.۴ درصد استارتاپها در بازار کشوري و ۳۹.۵ درصد در بازار استاني سهم دارند. درهمين حال ۷.۳ درصد استارتاپها داراي بازار محلي هستند.

بررسي از چالش هاي محيطي استارتاپها از نگاه اين کسب وکارها حاکي از آن است که چالش هاي تامين مالي و سرمايه گذاري مخاطره پذير، مهمترين معضل برسر راه اين کسب و کارها است؛ به نحوي که ۳۲.۱ درصد اين چالش ها را شامل مي شود. در همين حال ۱۴.۲ درصد چالش هاي اين بخش به کمبود مهارت و نيروي انساني متخصص، ۱۴.۶ درصد به مسائل حقوقي و قانوني و ۱۱.۳ درصد نيز به عدم وجود همکاريهاي بين سازماني مربوط مي شود.

از سوي ديگر ۱۰.۴ درصد چالش کسب و کارهاي نوپا در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات مربوط به شرايط نامناسب دسترسي به بازار، ۲.۳ درصد مربوط به چالش زيرساخت فني، ۵.۲ درصد مربوط به مسائل فرهنگي و اجتماعي و ۹.۹ درصد مربوط به ضعف سياستگذاري هاي دولت است.

تعداد بازديد:1023 آخرين تغييرات:96/10/05
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر