جمعه 23 آذر 1397 - 6 ربيع الثاني 1440 - 14 دسامبر 2018
صفحه اصلي/خانواده

انتشار گزارش وضعیت زنان و خانواده در آیینه آمار

انتشار گزارش وضعيت زنان و خانواده در آيينه آمار

معاونت امور زنان و خانواده گزارش وضعيت زنان و خانواده در آيينه آمار طي سال هاي ۱۳۹۵-۱۳۹۰ را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اطلاع رساني معاونت امور زنان و خانواده اين گزارش به همت  معاونت بررسي هاي راهبردي معاونت امور زنان و خانواده منتشر شده است.

معاونت امور زنان و خانواده در اين کتاب با توجه به نقش عمده و تاثير گذار زنان در خانواده و توسعه پايدار کشور، با بهره گيري از اطلاعات، آمار و ارقام موجود به عنوان رکن اصلي و بنيادي هرگونه برنامه ريزي و سياست گذاري و همچنين بهره مندي از انجام پژوهش هاي مربوطه، با بررسي اطلاعات دريافتي از تمامي دستگاه ها، سازمان ها و نهادها؛ گزارشي جامع از وضعيت زنان و خانواده کشور به ويژه در سال هاي ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵  کرده است.

اين گزارش توانسته است گزارش هاي جامعي در زمينه و مسائل مربوط به حوزه زنان به منظور دستيابي به راهبردهايي در سطح کلان براي ارتقاي وضعيت زنان و تقويت نهاد خانواده در ايران و همچنين برنامه ريزي براي عملياتي شدن مفاد قانون برنامه ششم توسعه ارائه کند.

 موضوعاتي مانند نماگرهاي جمعيتي، آموزش، مشارکت اقتصادي، تامين اجتماعي زنان و مشارکت در عرصه فرهنگ، هنر و تربيت بدني از جمله عرصه هاي اين گزارش است.تعداد بازديد:404 آخرين تغييرات:96/10/14
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر