چهارشنبه 3 بهمن 1397 - 17 جمادي الاول 1440 - 23 ژانويه 2019
صفحه اصلي/سياسي و اقتصادي


 
 


 


 


 
خروجي RSS

کشورهای اسلامی اختلافات را کنار بگذارند

روحاني در بين المجالس اسلامي:

کشورهاي اسلامي اختلافات را کنار بگذارند

ئيس جمهور با بيان اينکه راه مقابله با چالش ها در جهان اسلام نگاه به قدرت هاي خارجي نيست، گفت: ارتباط و تبادل نظر و همکاري ميان کشورهاي اسلامي بايد شکل نهادينه تري به خود بگيرد.

کابينه يازدهم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحاني در افتتاحيه بين المجالس اسلامي، گفت: در آغاز مايلم مراتب خشنودي خود را از حضور همه مسئولين و مقامات مجالس اسلامي در اين نشست ارزشمند اعلام کنم و مقدم کليه مهمانان گرامي را به جمهوري اسلامي ايران خوشامد بگويم.

وي افزود: در شرايط بسيار حساس کنوني دنياي اسلامي بدون ترديد حل بخش عمده اي از مشکلات کشورهاي ما در گرو مشارکت واقعي و منصفانه مردم در امور جاري کشورمان است و همين مهم نقش مجالس قانون گذاري که در حقيقت نماد حضور و مشارکت مردم در تمشيت امور خود مي باشد را به خوبي اشکار مي سازد.

رئيس جمهور با اشاره به نقش اتحاديه بين المجالس اسلامي در ايجاد وحدت گفت: بي ترديد تداوم اين چنين نشست هايي آثار پر برکتي براي تقويت روح برادري و توسعه در جهان اسلام و هماهنگي امت اسلامي در سطح جهان به جاي خواهد گذاشت.

وي با اشاره به چالش هاي جهان اسلام گفت: تلاش قدرت هاي خارجي براي سلطه بر امور داخلي مسلمانها، فقر و مشکلات اقتصادي و توسعه نيافتگي و اخلافات ميان کشورهاي اسلامي از جمله اين چالش هاست.

روحاني گفت: راه مقابله با اين چالش ها نگاه به قدرت هاي خارجي نيست. اين قدرت ها صرفا به فکر منابع خود آنهم با هزينه ديگران هستند. آنها در جهت کاهش آلام ديگران قدمي برنداشته و نخواهند داشت. با فروش تسليحات مرگبار به کشورهاي مختلف که منجر به مسابقه تسليحاتي مي شود و ايجاد اختلاف بين کشورهايي براي ادامه سلطه جويي خودشان از جمله اقدامات آنها براي ماندن در منطقه است.

وي افزود: براي يافتن راه حل نگاه ما بايد به درون باشد نه به بيرون. بايد به اتکا به ظرفيت ها و توانمندي هاي دروني مشکلات را از پيش رو برداريم. اين نکته به معناي انزواطلبي نيست. ما حامي تعامل سازنده اما از موضع برابر جهان اسلام با ديگران هستيم که در آن جايي براي استثمار و استعمار و دخالت در امور داخلي ديگران نباشد.

روحاني گفت: برخي قدرت ها تمايلي به روابط سازنده و برابر با ديگران ندارند. نگاه آنها به ديگران نگاه از بالا به پائين است و در پي روابط يک طرفه و البته به نفع خودشان هستند.

رئيس جمهور ادامه داد: ما بايد اختلافات خود را کنار بگذاريم و با هم افزايي و اتکا به ظرفيت هاي داخلي، بهره گيري از ظرفيت هاي انساني و اجتماعي و منابع غني خود وابستگي به بيگانگان را کاهش دهيم و در جهت بالندگي و توسعه روز افزون جهان اسلام حرکت کنيم.

وي تصريح کرد: ما بايد اين باور را در خود تقويت کنيم که تنها از طريق عدم اتکا به بيگانگان و همبستگي بيشتر امت اسلامي قادر خواهيم بود بر معضلات جهان اسلام فائق آئيم.

روحاني عنوان کرد: جهان اسلام هرگز خود را باز نخواهد يافت مگر آنکه ملل مسلمان کفايت و شايستگي خود را براي برخورداري و ارتقاء حاکميت مردم در عمل به اثبات برساند و در سايه امنيت اجتماعي و سياسي و شکوفايي اقتصادي بتوانند براي همه طبقات و اقشار مختلف رفاه را به ارمغان بياورند.

وي اضافه کرد: نخستين گام در رسيدن به اين مقصود داشتن منطقه اي آرام و روابط خارجي صلح آميز است. هيچ کشوري نمي تواند زماني که در منازعات و کشمکش هاي خارجي گرفتار است به توسعه داخلي خود اهتمام کند.

روحاني ادامه داد: هيچ کشوري نمي تواند مشکلات دروني خود را از طريق لشگرکشي هاي خارجي حل کند و برنامه هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي خود را همزمان با بمباران و کشتار ملت هاي همسايه پيش ببرد.

رئيس جمهور گفت: خشونت ورزي در بيرون از مرزها و فرافکني مشکلات داخلي به بيرون نمي تواند ظرفيت افراطي گري و خشونت را در داخل از ميان بردارد. به عکس مبارزه با فقر، تبعيض، ايجاد فرصت هاي برابر براي شهروندان فارغ از جنسيت، قوميت و مذهب در داخل اين کشورهاست که مي تواند ريشه هاي خشونت و افراطي گري را بخشکاند.

وي اظهار کرد: اين هدف مهمي است که مجلس ما به عنوان مجمع نمايندگان مردم مي توانند نقش مهمي را در تحقق آن ايفا کنند. در اين راستا پيشنهاد مي کنم ارتباط و تبادل نظر و همکاري ميان اعضاي مجالس کشورهاي اسلامي شکل نهادينه تري به خود بگيرد تا نمايندگان بتوانند نه تنها در چنين مجامعي بلکه در سطح کميسيون هاي تخصصي به صورت دوره اي منظم با همپايان خود درباره مشکلات و راه حل هاي آن به گفتگو بپردازند.

روحاني تاکيد کرد: کشورهاي اسلامي امروزه بيش از هر زمان ديگر به توجه و استقرار مردم سالاري در کشورهاي خود نياز دارند. جهان غرب گمان مي کند که ميان اسلام خواهي و مردم سالاري نسبتي وجود ندارد و به همين بهانه به خود اجازه مي دهد تا صورت هاي تازه استعمار را به کشورهاي اسلامي تحميل کند.

وي اظهار کرد: ما به عنوان مسلمان بايد ميراث عظيم فقهي، شرعي، تاريخي خود را پاس بداريم. ايجاد حکومت هاي مردم سالار در چارچوب موازين اسلامي از يک سو سبب مي شود که حضور سياسي و اجتماعي دين شکل قانوني و مردمي به خود بگيرد و از سوي ديگر ميراث ديني و اسلامي را به بهترين وجه آئين دار و استوار کند.

رئيس جمهور ادامه داد: براي ما بهترين الگو در مردمي بودن حکومت، شيوه حکومت داري پيامبر اسلام است. در الگوي متعالي حکومت داري نبوي اگرچه آن بزرگوار از جايگاه وحي و عصمت الهي برخوردار بود و همه مومنان به آن پيامبر رحمت، کلام وي را برخاسته از وحي الهي مي دانستند و امروز هم مي دانند، اما ايشان در مقام زمامدار و حاکم همواره با مردم مشورت مي کردند و حتي گاهي اعتراضات آنها را با روي خوش مي شنيدند و پاسخ مي دادند.

روحاني گفت: در حکومت موعود جهاني هم اگر چه خاستگاه آن هدايت و عصت الهي است اما اقبال و استقبال مردم است که آن را استقرار خواهد بخشيد. ما هم که وظيفه تحقق ميراث نبوي را به دوش گرفته ايم، با اعتقاد عميق به آموزه هاي وحياني، مردمي بودن نظام مان را بايد در بازکردن سينه هاي مان به روي نظرات و انتقادات مردم تحکيم ببخشيم.

روحاني گفت: اما برخي قدرتها اعتقادي به تعامل سازنده و برابر با ديگران ندارند؛ لذا بايد اختلافات خودمان را کنار بگذاريم. ارتباط و تبادل نظر و همکاري ميان کشورهاي اسلامي بايد شکل نهادينه تري به خود بگيرد.

وي با بيان اينکه به غرب اعلام مي کنيم هيچ نيازي به دخالت شما نداريم و ما بايد با هم با صلح و مصالحه مشکلات را حل کنيم، گفت: ايران ضمن احترام به حاکميت کليه کشورهاي اسلامي راه حل مشکلات جهان اسلامي را جز تحقق همدلي تمامي کشورهاي اسلامي نمي داند. ايران رابطه خود را با ديگر کشورها بر مبناي مودت و همدلي اسلامي تعريف مي کند.
 
تعداد بازديد:359 آخرين تغييرات:96/10/26
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر