پنج شنبه 5 ارديبهشت 1398 - 19 شعبان 1440 - 25 آپريل 2019
صفحه اصلي/اخبار تصويري

قيام مقدس (ش12)

قيام مقدس

استاد مطهري قيام عاشورا را يک قيام مقدس مي نامد و ويژگي هاي قيام مقدس را اين گونه توضيح مي دهد:

حماسه مقدس مشخصاتي دارد، مشخصاتي که به موجب آنها ناپلئون و اسکندر نمي توانند حماسه ي مقدس باشند. حماسه ي مقدس آن کسي است که روحش براي خود موج نمي زند، براي نژاد خود موج نمي زند، براي قاره يا مملکت خود موج نمي زند، او اساساً چيزي را که نمي بيند شخص خود است. او فقط حق و حقيقت را مي بيند و اگر خيلي کوچکش بکنيم بايد بگوييم بشريت را مي بيند. دومين جهت تقدس اين گونه قيام ها و نهضت ها اين است که در شرايط خاصي که هيچ کس گمان [وقوع آن را] نمي برد قرار گرفته اند؛ يعني يک مرتبه در يک فضاي بسيار بسيار تاريک و ظلماني يک شعله حرکت مي کند، شعله اي در يک ظلمت مطلق.

براي اين که نهضتي مقدس باشد بايد تک باشد، فرد باشد. يعني چه؟ يعني برقي باشد که در يک ظلمت کامل بدرخشد، ندايي باشد در ميان سکوت ها، حرکتي باشد در ميان سکون هاي مطلق؛ يعني در يک شرايطي که خفقان به طور کامل حکمفرماست؛ مردم قدرت حرف زدن ندارند؛ تاريکي مطلق، يأس مطلق، نا اميدي مطلق، سکوت مطلق، سکون مطلق است، يک مرتبه يک مرد پيدا مي شود و سکـوت را مي شکند، سکـون ها را از بين مي برد، حرکتي مي کند، برقي مي شود و در ميان ظلمت مي درخشد. سـومين جهت تقـدس نهضت حسيني اين است که در آن يک رشد و بينش نيـرومند وجود دارد. يعني اين قيام و حماسه از آن جهت مقدس است که قيام کننده چيزي را مي بيند که ديگران نمي بينند، همان مثل معروف: آنچه را که ديگران در آينه نمي بينند او در خشت خام مي بيند. اثر کار خودش را مي بيند، منطقي دارد مافوق منطق افراد عادي، مافوق منطق عقلايي که در اجتماع هستند.

وقتي بخواهيم به جامعيت اسلام نظر بيفکنيم بايد نگاهي هم به نهضت حسيني بکنيم. مي بينيم امام حسين (ع)، کليات اسلام را عملاً در کربلا به مرحله ي عمل درآورده، مجسم کرده است ولي تجسم زنده و جاندار حقيقي و واقعي، نه تجسم بي روح. انسان وقتي در حادثه ي کربلا تأمّل مي کند، اموري را مي بيند که دچار حيرت مي شود و مي گويد که اينها نمي تواند تصادفي باشد و سرّ اين که ائمه ي اطهار، اين همه به زنده نگه داشتن و احياي اين خاطره توصيه و تأکيد کرده و نگذاشته اند حادثه ي کربلا فراموش شود، اين است که اين حادثه، يک اسلام مجسّم است، نگذاريد اين اسلام مجسّم فراموش شود. ما در حادثه ي کربلا به جريان عجيبي برخورد مي کنيم و آن اين که مي بينيم در اين حادثه، مرد نقش دارد، زن نقش دارد، پير و جوان نقش دارند. سفيد و سياه نقش دارند، عرب و غير عرب نقش دارند، طبقات و جنبه هاي مختلف نقش دارند. گويي اساساً در قضا و قدر الهي مقدّر شده است که در اين حادثه، نقش هاي مختلف از طرف طبقات مختلف ايفا بشود؛ يعني اسلام نشان داده بشود.  منبع: فرهنگ عاشورا، ص 389- 388

تعداد بازديد:1689 آخرين تغييرات:86/12/23
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر