چهارشنبه 3 بهمن 1397 - 17 جمادي الاول 1440 - 23 ژانويه 2019
صفحه اصلي/اخبار تصويري

آشنايي با اديان : سيك (ش12)

آيين سيک (sikh) به معناي شاگرد از انشعابات آيين هندو است. برخورد اسلام و هندوئيسم در هندوستان در دورانهاي گوناگون مذاهب التقاطي چندي را پديد آورده است. يکي از عرفاي مسلمان هند به نام کبير (1440- 1518) توحيد اسلامي را با برخي عقايد هندويي درآميخت و مريدان بي شماري گرد آورد. پس از او شاگردش نانک (Nanak) بود که پايه گذار آيين سيک و نخستين گورو (Guru) يعني معلم به شمار مي رود. او کوشيد که دين التقاطي از اسلام و هندوگرايي به وجود آورد و بر اصول مشترک اين دو مذهب تأکيد کرد.

نانک، خداي يکتاي جهان را حق ناميد، وي مي گفت خدا به هر نامي که خوانده شود فقط قادر متعال و حق است. سعادت و وصول به نيروانا همان استغراق در ذکر حق است. وي مايا يا صورت وهمي جهان را که در دين هندو آمده است پذيرفت و گردونه تناسخ و قانون عمل و عکس العمل را تاحدودي قبول کرد، وي خوردن گوشت را براي پيروانش مباح دانست، رياضت و بت پرستي را ممنوع کرد، نظام طبقاتي و تعدد زوجات را هم حرام شمرد. 

پنجمين رهبر سيکها، که گورو ارجن خوانده مي شد، معبدي از طلا در شهر امرتيسار هندوستان بنا کرد و کتابي به نام گرانت صاحب (Granthsahib) نوشت که مهمترين کتاب مقدس آيين سيک است.

سيکها در زمان دهمين رهبر خود به نام گورو گوبيند سينک، بيعتهايي براي امور سياسي مرسوم کردند و افرادي جنگجو شدند و از آن هنگام نام خالصه يعني بي آلايش، بر خود نهادند، آنان براي خود پنج شعار قرار دادند که هر يک در زبان پنجابي با حرف «ک» شروع مي شود:

1-کس: باقي گذاشتن موي سر و صورت

2- کونکا: همراه داشتن شانه

3- کاچک: پوشيدن زير شلواري کوتاه

4- کارا: داشتن دستبند آهنين

5- کاندا: حمل شمشير يا خنجر فولادين

سيکها با يکديگر بسيار متحدند و براي تشکيل کشور مستقل به شدت مبارزه مي کنند. ترور خانم گاندي نمونه اي از فعاليتهاي سياسي اين قوم است.

لازم به ذکـر است که در حال حـاضر پيروان اين مذهب در ايران در دو شهر زاهدان و تهران زندگي مي نمايند و در اين دو شهر معبد (گورودواره) دارند.منبع: آشنايي با اديان بزرگ

 (حسين توفيقي)

تعداد بازديد:1971 آخرين تغييرات:86/12/23
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر