سه شنبه 1 آبان 1397 - 13 صفر 1440 - 23 اكتبر 2018
صفحه اصلي/اخبار تصويري

عاشورا از ديدگاه انديشمندان غير مسلمان (ش12)

توماس ماساريک:

وي در مقايسه بين امام حسين (ع) و حضرت عيسي (ع) مي گويد: مصائب مسيح نسبت به مصائب حسين (ع) مانند پر کاهي است در برابر کوهي بزرگ.

(رهبر آزادگان، ص 52)

جتيس آ. راسل:

اين شاعر انگليسي منظره ي غم انگيز عاشورا را چنين ترسيم مي کند: «آنها، دهان مبارک امام را با چوبهاي خود نواختند. اي پيکري که زير سم اسبان لگدکوب شدي! تو همان بدني بودي که بينندگان را مسحور مي ساختي. خوني که از رگهاي مبارکت ريخته و خشک شده معجوني آسماني است که تاکنون هيچ سم اسبي با چنين رنگ الهي رنگ نشده است. اي زمين برهنه و باير کربلا که در روي تو نه علفي است و نه چمني! براي ابد آهنگ حزن و آه بر تو پوشيده باد چون که در سرزمين تو بدن پاره پاره ي مقدس پسر فاطمه (س) افتاده است. آن که روح خويش را به خداوند تقديم نمود.

(حسين (ع) پيشواي انسانها، ص 11 و 12)

جرجي زيدان:

وي درباره ي امام حسين (ع) مي نويسد: ..... منظره ي سر بريده ي حسين (ع) همه را متأثر و محزون ساخت .... وقتي چشمان يزيد به سر بريده افتاد سر تا پا بلرزيد و دانست چه عمل بزرگ و فجيعي مرتکب شده است.

(فاجعه ي کربلا، جرجي زيدان، ص 143)

نيکسون:

او مي نويسد: ..... حادثه کربلا مايه پشيماني و تأسف امويان شد، زيرا اين واقعه شيعيان را متحد کرد و براي انتقام خون حسين (ع) هم صدا شدند. ....

(تاريخ سياسي اسلام، ص 352)

مهاتما گاندي رهبر ملي و معنوي هند در خصوص عاشورا چنين مي گويد:

«.... من براي مردم هند چيز تازه اي نياورده ام فقط نتيجه اي را که از مطالعات و تحقيقاتم درباره تاريخ زندگي قهرمان کربلا بدست آورده بودم، ارمغان ملت هند کردم.

فرهنگ عاشورا، ص 356

 چارلز ديکنز:

چارلز ديکنز (1812- 1820 م) نويسنده و روزنامه نگار شهير انگليسي خالق آثاري چون اوليور تويست، آرزوهاي بزرگ و ... . او درباره ي عاشورا و قيام امام حسين (ع) مي گويد: ... اگر منظور حسين (ع) جنگ در راه خواسته هاي دنيايي بود من نمي فهمم چرا خواهران و زنان و اطفال به همراه او بودند؟ پس عقل چنين حکم مي نمايد که او فقط به خاطر اسلام فداکاري کرد.

فرهنگ عاشورا، ص 83

 گيبون ادوارد (1737- 1791 م)

مستشرق انگليسي، اين مورخ مشهور درباره ي حماسه ي عاشورا مي گويد:

در طي قرون آينده بشريت و در سرزمينهاي مختلف شرح صحنه ي حزن آور مرگ حسين (ع) موجب بيداري قلب خونسردترين خوانندگان خواهد شد. فاجعه ي تکان دهنده ي عاشورا و امام حسين (ع) حتي عواطف کساني را که از اندک ترين احساسات و سخت ترين دلها برخوردارند برمي انگيزد.

فرهنگ عاشورا، ص 359

تهيه و تنظيم:

 سيد علي حسيني رضوي

تعداد بازديد:2276 آخرين تغييرات:86/12/23
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر