شنبه 27 مرداد 1397 - 6 ذي الحجه 1439 - 18 آگوست 2018
صفحه اصلي/اخبار تصويري

یکی از آیین ها و آدابِ بسیار مهم و اصیلِ نوروز، دید و بازدید و صله رحم در ابتدایِ سال جدید است.

يکي از آيين ها و آدابِ بسيار مهم و اصيلِ نوروز، ديد و بازديد و صله رحم در ابتدايِ سال جديد است.

باشروعِ سالِ جديد ،ايرانيان لباسِ نو برتن ميکنند و کوچکترها به ديدارِ بزرگترهاي فاميلِ خود ميروند و آمدنِ سال جديد و نو را به يکديگر تبريک ميگويند.


 

 

 

 

 

 
تعداد بازديد:169 آخرين تغييرات:97/01/08
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر