جمعه 3 خرداد 1398 - 19 رمضان 1440 - 24 مي 2019
صفحه اصلي/دين و انديشه

حجاب یعنی غلبه هویت انسانی بر هویت جنسی/ حجاب، دفاع از عشق است

رحيم پور ازغدي:

حجاب يعني غلبه هويت انساني بر هويت جنسي/ حجاب، دفاع از عشق است

رحيم پور ازغدي در کرسي آزادانديشي با موضوع حجاب با بيان اينکه اولين ضربه بي حجابي، ضربه به عشق است گفت: اسلام مي خواهد ما در عرصه عمومي انسان باشيم و هويت انساني ما بر هويت جنسي ما غلبه کند.

 

به گزارش خبرنگار مهر، کرسي آزادانديشي با موضوع «حجاب» و سخنراني حسن رحيم پورازغدي در ساختمان ابن سيناي دانشگاه علوم و تحقيقات برگزار شد.

در اين نشست رحيم پورازغدي بعد از شنيدن سوالات دانشجويان در خصوص حجاب و حق انتخاب و اختيار در رابطه با اين موضوع در جامعه، اظهار کرد: ما اول بايد حسابمان را با کلمه اجبار تسويه کنيم چون کلمه «اجباري» باري دارد که هر چه بخواهيم در مورد حجاب صحبت کنيم زير بار منفي اين کلمه هستيم. کلمه اجبار دافعه دارد چون در آن معناي سلب اراده و آزادي نهفته است. آيا سلب اراده يا سلب آزادي قابل دفاع است؟ براي هر چيزي ولو اسلام اجباري، دين اجباري، علم اجباري و يا آزادي اجباري و ... اجبار بار منفي ايجاد مي کند. با توجه به اينکه انسان مختار آفريده شده و اجباراً مختار است. قدرت انتخابي که انسان از طرف خداوند دارد خودش اجباري است يعني شما مجبوريد که مختار باشيد.

انواع اجبار

اين کارشناس در ادامه با اشاره به انواع اجبار، آنها را به ۶ نوع تقسيم کرد و چنين برشمرد: يکي اجبار عاطفي است؛ مثلاً کتک زدن کودک در جلوي چشم انساني ديگر باعث مي شود که به طور ناخودآگاه هر انساني تحت تأثير قرار مي گيرد. در اينجا اجبار عاطفي باعث مي شود که ما واکنش نشان دهيم. مادر وقتي کودکش گريه مي کند اجبار عاطفي نسبت به او دارد. پس اجبار عاطفي داراي ارزش گذاري منفي نيست. نوع ديگر اجبار، اجبار قانوني است. شما به هر کشوري برويد قوانيني دارد و تا به آن قوانين ملتزم نباشيد، شما را به آنجا راه نمي دهند و تخلف از آن قوانين مجازات دارد. آيا اينجا معقول است که کسي بگويد قوانين اجباري است؟ اصلاً قانون يعني اجبار و ممکن است کسي آن را قبول داشته يا نداشته باشد ولي بايد آن را قبول کند.

رحيم پور ازغدي در ادامه سخنانش به اجبار حقوقي اشاره کرد و افزود: قانون، حقوق تصويب شده است، اما مراد از حقوق حتي حقوق تصويب نشده است. يعني حقوق فراتر از قانون است. مثل حق والدين که بايد در جامعه رعايت شود. نوع چهارم اجبار، اجبار اخلاقي است و اخلاق ايجاب مي کند که اين کارها انجام شود. براي مثال کارکردن مهمان در خانه صاحب خانه، اخلاقي نيست اين موضوع، قانون نيست، حقوق هم نيست، حتي عاطفي هم نيست ولي اخلاقي است. نوع پنجم اجبار الزام و اجبار غريزي است. براي مثال وقتي گرسنه مي شويد گرسنگي يک احساس اجباري است. در يک سني غريزه جنسي در انسان پديدار مي شود که بايد مديريت شود. اين اجبارها هيچ کدام ذاتاً بد نيست و توجيه عقلاني دارند. تنها يک اجبار است که بد است که منشأ اخلاقي، حقوقي و قانوني و غيره ندارد و آن اجبار استبدادي و يا ديکتاتوري است. اين اجبار است که منفي است و بايد جلوي آن ايستاد.

در حريم عمومي، ملاک قانون اجتماعي است

وي در ادامه سخنان خود با اشاره به مفهوم خداباوري در انسان ها يادآور شد: اگر کسي اساساً خدا را باور ندارد که بحث آن چيز ديگري است ولي اگر خدا را باور داريم اين سوال مطرح مي شود که آيا خداوند منطقي است که الزام يا حکمي بکند يا اينکه اين حق را در مورد انسان ندارد؟ اگر شخصي در جامعه ما مي گويد که نمي خواهد حجاب را رعايت کند اگر در حريم شخصي اوست اين حق را دارد و به خودش مربوط مي شود و حکومت حق ندارد در مسئله خصوصي فرد دخالت کند به شرط اينکه مسئله خصوصي فرد باشد، اما اگر کسي گفت که من مي خواهم در عرصه عمومي و در وسط خيابان کاري را انجام دهم، ديگر حريم خصوصي او مطرح نمي شود و در حريم عمومي افراد است که در اينجا حق الناس مطرح مي شود. در هيچ جاي دنيا به شهروندان اجازه نمي دهند که هر کس هر لباسي که دوست دارد را بپوشد. حتي در دنيا ما شهري را داريم که در آن برهنگي اجباري است ولي آن هم قانون خودش را دارد. در حريم عمومي، قانون اجتماعي ملاک است و اين را هم قبول دارند حال ممکن است قانون کشوري فاسد باشد ولي چون قانون است به آن عمل مي کنند.

اولين ضربه بي حجابي، ضربه به عشق است

رحيم پور ازغدي در بخش ديگري از سخنانش خاطرنشان کرد: حجاب دفاع از عشق است. انسان کرامت انساني دارد و بايد آن را حفظ کند. نبايد زن به مرد ديگري و مرد به زن ديگري توجه کند. اولين ضربه بي حجابي، ضربه به عشق است. بي حجابي رابطه زن و مرد را خراب مي کند و در يک جامعه برهنه، خانواده متلاشي و نابود مي شود. حجاب، دفاع از زن در برابر چشم مردان هرزه است. اگر زنان اين اجازه را به مردان ندهند که آزادانه از او سوءاستفاده کنند، مردها مسئوليت زندگي خود را خواهند پذيرفت. اغلب مردها پشت قضيه نبود حجاب اجباري هستند، چون اين کار به نفع آنها است و از آنها در برابر زن ها سلب مسئوليت مي کند.

حجاب اسلامي، حجاب سختي نيست

وي افزود: حجاب اسلامي حجاب سختي نيست. حجاب ايران قبل از اسلام خيلي دشوارتر بوده و مخصوص طبقات بالا بوده است. آخرين شاه ايراني قبل از اسلام سه هزار زن داشته است و اسلام با فرهنگ حرمسرا مبارزه کرد. در ايران قبل از اسلام تحصيل علم هم براي طبقات خاصي بود و زنان و مردان حق انتخاب نداشتند. ملت ايران با شمشير مسلمان نشدند و مسلمان شدن مردان ايران، چهار قرن طول کشيد. ملت ايران اگر به زور مسلمان شده بود اين همه افتخار براي اسلام در طول اين سالها نمي آفريدند. همه آثار بزرگ ادبي، هنري و فلسفي براي اسلام در ايران توليد شده اند و تمدن جهان اسلام را مردم ايران شکل دادند. ايران بعد از اسلام از ايران قبل از اسلام آبادتر شد. حتي کتاب سوزي هاي ايران و جهان اسلام را بخشي از مغول ها و غربي ها انجام دادند. ارتش اسلام هر جايي که مي رفت، کتابخانه ها را مي ساخت و آنجا را آبادتر مي کرد.

هويت انساني بايد بر هويت جنسي غلبه کند

عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي تأکيد کرد: اسلام مي خواهد ما در عرصه عمومي انسان باشيم و هويت انساني ما بر هويت جنسي ما غلبه کند. در فرهنگ غرب، برهنگي ارزش است ولي در فرهنگ ما اخلاق ارزش است. فرهنگ ما سکس و جنسيت را زير قالب انسانيت تعريف مي کند ولي در فرهنگ غرب، اول جنسيت تعريف مي شود بعد انسانيت. اسلام اجازه نمي دهد به زن نگاه ابزاري شود و از زن استفاده تجاري براي تبليغ کالا نمي کند چرا که اين توهين به مقام زن است. حجاب دفاع از بدن زن، کرامت و حقوق زن است. اسلام حجاب دست و پا گير ندارد و چادر هم واجب نيست، بلکه بايد لباسي بپوشند که جلب توجه براي مردان نکند و قانون خاصي براي اين لباس وجود ندارد. در واقع لباسي بايد پوشيده شود که توهين جنسي به زن نشود و زنانگي زن به چشم مرد نيايد.

رحيم پور ازغدي در پايان سخنان خود در پاسخ به سوالي در خصوص اينکه برخورد رضاخان در رابطه با حجاب چه فرقي با برخورد جمهوري اسلامي با حجاب دارد؟ اظهارکرد: مبناي رضاخان عليه حجاب بر اساس تفکر ليبرال بوده است و طبق مبناي خود نبايد عليه حجاب قانون بگذارد چرا که ليبراليسم مي گويد نبايد جلوي افراد با حجاب را هم بگيريم ولي او اين کار را کرد و با حجاب مبارزه کرد در حالي که ما مسلمان هستيم و مکتب ما اجازه نمي دهد زن بدون حجاب در عرصه عمومي حاضر شود.

 
 
تعداد بازديد:223 آخرين تغييرات:97/02/11
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر