شنبه 27 بهمن 1397 - 11 جمادي الثاني 1440 - 16 فوريه 2019
صفحه اصلي/اجتماعي(جوانان، خانواده، بانوان و...)

ضرورت تشکیل یگان تخصصی پلیس در مساله امنیت اخلاقی

گزارش مهر از حاشيه‌سازي‌ها عليه پليس؛

ضرورت تشکيل يگان تخصصي پليس در مساله امنيت اخلاقي

گشت ارشاد

وقوع حوادثي چون دختران موسوم به خيابان انقلاب و درگيري ماموران گشت ارشاد باچند دختر درماههاي اخير، سبب شده تا برخي کارشناسان بر لزوم تشکيل يگان تخصصي در موضوع امنيت اخلاقي و حجاب تاکيد کنند.

خبرگزاري مهر، گروه جامعه: اواخر فروردين ماه بود که انتشار کليپي از درگيري ميان ماموران گشت ارشاد با چند دختر در پارک طالقاني تهران حاشيه ساز شد. از موضع گيري معصومه ابتکار در معاونت امور زنان و خانواده گرفته تا اعضاي کميسيون زنان مجلس، همگي رويکرد انتقادي به نحوه رفتار ماموران گشت ارشاد داشت. معاون اجتماعي نيروي انتظامي نيز در واکنش به انتقادات مطرح شده به شيوه رفتار ماموران گشت ارشاد با تاکيد بر اينکه «ماموريتهاي پليسي تعطيلي ندارند و مشمول زمان نمي شوند و هيچ فضاي تبليغاتي مسموم کننده اي نمي تواند آنها را براي تلاش براي برقراري امنيت و صيانت از مردم بازدارد» نسبت به اتفاقات روي داده ابراز تاسف نيز کرد و گفت: پليس به هيچ وجه چنين رفتارهايي را تاييد نمي کند.

خبرهايي هم در خصوص معلق شدن فعاليت ماموران حاضر در صحنه منتشر شد اما افشاي پشت پرده اين حادثه از سوي فرماندهان نيروي انتظامي در کنار حمايت بخشهاي مختلفي از مردم سبب شد تا ماجرا وارد فاز جديدي شود. سردار اشتري فرمانده نيروي انتظامي در ديدار با اعضاي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس بخشهايي از پشت پرده اتفافات روي داده در حادثه پارک طالقاني را توضيح داد و گفت: آخرين سناريوي مخالفان نظم و امنيت مردم، موضوع برخورد با يکي از ماموران نيروي انتظامي و خانمي که هنجارشکني کرده، بود که عليرغم تذکرات داده شده به صورت مامور چنگ زده و برخورد کرده است اما در نهايت فيلمي پخش شده که موضوع را به طور ديگري نشان مي‌دهد. سردار اشتري همچنين وعده داد که به زودي در اين باره با مردم صحبت مي‌کند و واقعيات پشت پرده را روشن خواهد کرد.

در اظهار نظري ديگر، سردار حسين رحيمي فرمانده انتظامي تهران بزرگ با اشاره به انتشار کليپي از درگيري مامور زن گشت ارشاد با چند دختر که در پارک طالقاني تهران رخ داده گفت: در اين ماجرا شاهد بوديم که علي‌رغم تبليغات گسترده دشمن و رسانه‌هاي معاند، موج گسترده‌اي از حمايت مردم و مسئولان از پليس و برخورد اين نيرو با ناهنجاري هاي اجتماعي به راه افتاد.

رحيمي با بيان اينکه پليس مسئول برقراري نظم در جامعه و برخورد با قانون شکنان است گفت: افتخاري براي پليس بالاتر از خدمتگزاري به مردم نيست و ما به هيچ وجه از مسيرمان که همان ادامه مسير شهداست کوتاه نمي‌آييم.

حمايت فرماندهان نيروي انتظامي و تاکيد بر وجود پشت پرده در اين حادثه و اتفاقات اينچنيني اگرچه پاسخي منطقي و مقطعي به جامعه در خصوص حوادث روي داده در ماجراي درگيري ماموران گشت ارشاد با چند زن به شمار مي رود اما سوال اصلي اينجاست که علت اصلي وقوع اين حوادث چيست و براي به حداقل رساندن حوادث مشابه چه بايد کرد؟ به طور قطع همواره نيروهايي که بدخواه نظم و امنيت در کشور هستند، مترصد بروز چنين حوادثي هستند تا بر موج تبليغات منفي خود عليه دستگاههاي انتظامي کشور بيفزايند؛ از اين منظر لازم است زمينه بروز حوادث مشابه تا حد امکان از بين برود. در همين زمينه برخي کارشناسان معتقدند بهترين راه براي به حداقل رساندن چنين اتفاقاتي تشکيل يک پليس تخصصي در امر امنيت اخلاقي و مواردي چون حجاب و عفاف است.

محمدحسن جعفريان عضو هيات علمي پژوهشگاه علوم انتظامي ناجا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بروز برخي حواشي در موضوع گشت ارشاد و همچنين تنشهاي مربوط به بحث حجاب که به دختران خيابان انقلاب موسوم شد، معتقد است: رويکرد پليس حرفه اي عمر زيادي در ايران ندارد و نگاه ما و همکارانمان در ناجا از ۱۰ سال قبل تغيير کرده و پليس مي خواهد به سمت پليس حرفه اي حرکت کند، به اين منظور بايد مبتني بر دانش پيش برود.

وي مي افزايد: رويکرد پليس جامعه محور حتي در کشورهايي که داعيه دار اجراي آن هستند عمر زيادي ندارد. اگرچه امروز اين رويکرد پليسي در اين کشورها به بار نشسته است، اما اين در نتيجه يک پروسه ۳۰ ساله است. پليس از پيله سنتي خود خارج شده و به يک پليس حرفه اي تبديل شده است.

عضو هيات علمي پژوهشگاه علوم انتظامي ناجا با تشريح رويکرد پليس حرفه اي مي گويد: پليس حرفه اي يک پليس کنش گرا و مبتني بر پيشگيري است. به عنوان مثال در خصوص تنشهاي اخير پليس، پيشنهاد ما اين است که يک يگان و تيم تخصصي داشته باشيم که براي اين تيپ از وقايع بتواند به صورت تخصصي وارد شود نه اينکه يک افسر ما که به عنوان مثال در کلانتري خدمت مي کند، در اين قضايا ورود کند. بايد پليسي داشته باشيم که به صورت تخصصي و به شکل پسنديده تر با رعايت حقوق شهروندي وارد عمل شود. ما اين پيشنهاد را داده ايم و به دنبال رسيدن به چنين جايگاهي هستيم.

وي با تفکيک ميان پليس سنتي و پليس حرفه اي مي گويد: در رويکرد پليس حرفه اي نگاه ما متفاوت از رويکرد سنتي است. پليس حرفه اي اقتدارگرا است اما براي رسيدن به اقتدار از قدرت نرم استفاده مي کند. پليس حرفه اي دانش بنيان عمل مي کند، در حاليکه پليس سنتي کمترين توجه را به بسترها و تغييرات اجتماعي دارد.

جعفريان مي افزايد: بدون شک رسانه هاي جمعي مي توانند در اين موضوعات به شدت کمک نيروي پليس باشند. در کشوري مثل آلمان چهره اي که  از پليس در رسانه ها مطرح مي شود، پليسي به شدت مقتدر است. در سريالها و فيلم‌هاي آلماني مشاهده مي کنيم که پليس در اذهان مردم يک پليس مقتدر، توانا و منسجم است.

وي گفت : رسانه ها مي توانند ترسيمي از چهره پليس داشته باشند که مردم بتوانند به آن اعتماد کنند و سرمايه اجتماعي پليس تقويت شود. خود نيروي انتظامي هم در اين زمينه دست بکار شده است که تشکيل معاونت اجتماعي در پليس يک تشکيلات منسجم است که در رده هاي ناجا با همين عنوان کاتاليزور و رابط ميان نيروي انتظامي و پليس  مردم است تا ارتباطات سازنده تري شکل بگيرد. همه نهادها و دستگاه ها و يکايک شهروندان در توليد امنيت ايفاي نقش دارند. پليس به تنهايي نمي تواند هزينه بدکارکردي ديگر دستگاه ها را بدهد. عملکرد بد برخي دستگاه ها گاهي به منازعات اجتماعي و مطالبات صنفي منجر مي شود و پليس نمي تواند تاوان همه اينها را بدهد. وي افزود : به عنوان مثال تهران گنجايش محدودي از خودرو دارد و وقتي تعداد خودروها بيش از استاندارد است، پليس چه کار مي تواند بکند، اين در حالي است که همه از پليس توقع دارند اما کسي نمي پرسد چرا اين تعداد خودرو وارد خيابان ها مي شود.

وي با اشاره به حوادث بهمن ماه در خيابان پاسداران مي گويد: پليس حرفه اي فقط متکي بر عملکرد شدت محور نيست. پليس حرفه اي فقط کتک نمي زند، بلکه در جاهايي کتک هم مي خورد و حتي شهيد هم مي دهد.

به طور قطع حوادث رخ داده در چند ماه گذشته از اتفاقات خيابان پاسداران گرفته تا دختران موسوم به خيابان انقلاب يا برخوردهاي صورت گرفته در پارک طالقاني، آخرين حاشيه‌سازي ها براي دستگاه تامين امنيت مردم نخواهد بود. اگرچه به اعتقاد کارشناسان، حمايت سازماني از ماموران انتظامي در حوادث اخير در راستاي حفظ جايگاه و اقتدار پليس امري پسنديده و رويکردي حرفه اي است و اگر اقتدار پليس شکسته شود، تنها پليس نيست که متضرر مي شود بلکه همه مردم و کشور دستخوش آسيب خواهند شد. با اين حال لازم است با ارائه آموزشهاي لازم به نيروها و انسجام پليس تخصصي، از بروز حوادث اينچنيني تا حد ممکن کاسته شود.

 
 
تعداد بازديد:183 آخرين تغييرات:97/02/19
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر