پنج شنبه 21 فروردين 1399 - 15 شعبان 1441 - 9 آپريل 2020
صفحه اصلي/پزشكي


 
 


 


 


 
 
خروجي RSS

آثار حذف دفترچه‌های درمانی/ شناسایی سوءاستفاده کنندگان

مهر بررسي مي کند؛

آثار حذف دفترچه‌هاي درماني/ شناسايي سوءاستفاده کنندگان

دفترچه بيمه

موضوع حذف دفترچه هاي درماني در سطح مراکز درماني، يکي از طرح هاي اولويت دار سازمان هاي بيمه گر در کشور است که تا واقعي شدن راه زيادي در پيش دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، استفاده همزمان جمعيت زيادي از مردم کشورمان از دو دفترچه درماني، سوءاستفاده برخي مراکز درماني و بيماران از دفترچه هاي درماني و...، باعث شده تا موضوع حذف دفترچه هاي درماني و استفاده از کارت هاي هوشمند ملي ، مورد بررسي قرار گيرد. بطوريکه سازمان تامين اجتماعي به عنوان بزرگترين سازمان بيمه‌اي کشور، اين طرح را در مراکز ملکي خودش کليد بزند و به دنبال آن، سازمان بيمه سلامت نيز به فکر حذف دفترچه هاي درماني بيافتد.

رسول خضري عضو کميسيون اجتماعي مجلس، با عنوان اين مطلب که بعد از اجراي طرح تحول سلامت ۴ ميليون و ۷۰۰ هزار نفر که به طور همزمان از دو دفترچه بيمه استفاده مي‌کردند، از ليست بيمه سلامت حذف شده‌اند، گفت: اگر افرادي در کشور وجود داشته باشند که فاقد دفترچه درماني هستند، مي‌توانند با مراجعه به دفاتر بيمه سلامت بعد از ثبت‌نام از مزاياي دفترچه بيمه اين سازمان بهره‌مند شوند، بنابراين در کشور فردي که از هيچ بيمه‌اي بهره‌مند نباشد، وجود ندارد.

وي يادآورشد: هم‌اکنون سامانه‌اي را در سازمان‌هاي بيمه‌گر کشور به صورت مشترک راه‌اندازي کرده‌اند که تنها با وارد کردن کدملي فرد در آن، اگر تحت پوشش بيمه قرار داشته باشد، سازمان بيمه دوم نمي‌تواند وي را تحت پوشش قرار دهد، بنابراين از طريق اين سامانه افرادي که به طور همزمان از دو دفترچه بيمه درماني استفاده کنند، شناسايي و حذف خواهند شد.

وي در بيان معايب استفاده از دو بيمه همزمان تصريح کرد: بي‌ترديد استفاده همزمان از دو بيمه يک هزينه مضاعفي را بر بيت‌المال و سازمان‌هاي بيمه‌گر تحميل مي‌کند، آن هم در شرايطي که بيمه‌ها از وضعيت مالي مناسبي برخوردار نيستند و بدهي‌هاي معوقه سنگيني دارند و چنانچه هزينه ديگري نيز بر آنها اضافه شود، قطعا زمين گير خواهند شد.

عضو کميسيون اجتماعي مجلس، تاکيد کرد: در شرايط کنوني سازمان‌هاي بيمه‌گر در حال تحول هستند و براي خدمات بهينه به سيستم سامانه پيشرفته‌اي تجهيز مي‌شوند که حتي دفترچه‌هاي خدمات درماني هم حذف شود و بجاي آن کارت‌هاي هوشمند يا ثبت در رايانه صورت بگيرد تا از اين طريق وزارت بهداشت با حذف اين دفترچه‌ها هم به محيط زيست کمک کرده و هم هزينه بيمه‌ها را کاهش دهد، از سوي ديگر پيشينه درماني بيماران در سامانه ثبت شده که اين امر به تشخيص سريع و ارائه برنامه‌هاي درماني جديد کمک خواهد کرد.

يعقوب شيوياري عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس، از اجراي طرح حذف دفترچه‌هاي بيمه در ۲۰۰ بيمارستان سطح کشور به عنوان اقدامي در جهت مديريت صحيح منابع، تسهيل روند نظارت و آماده کردن زيرساخت‌هاي لازم براي اجراي پرونده الکترونيک سلامت ياد کرد و گفت: اين اقدام مثبتي در جهت ساماندهي حوزه درمان کشور است منوط بر اينکه يک کارت هوشمند يا روش جديدي به عنوان جايگزين استفاده از اين دفترچه‌ هاي بيمه در اين بيمارستان‌ها در نظر گرفته شده باشد.

وي معتقد است؛ حذف دفترچه‌‎هاي بيمه هم به نفع  دريافت‌کنندگان و هم ارائه‌کنندگان خدمات است، ضمن اينکه در پروسه درمان به شکل‌هاي مختلفي از دفترچه‌هاي درماني سوءاستفاده مي‌شود، کما اينکه ممکن است بيماران به برخي مراکز درماني که مراجعه مي‌کنند يک برگ بيشتر از دفترچه آنها جدا شود يا حتي احتمال مفقود شدن دفترچه وجود دارد که با اين روش مي‌توان از اين نوع مشکلات ممانعت به عمل آورد.

شيوياري يادآورشد: حذف دفترچه‌هاي بيمه در بيمارستان‌ها مي‌تواند به نوعي آماده کردن زيرساخت‌هاي لازم در جهت اجراي پرونده الکترونيک سلامت باشد، ضمن اينکه اگر در حذف دفترچه‌ها از نظر ساختاري به خوبي عمل شود، دريافت خدمات براي بيمه‌شدگان سهل‌الوصل خواهد شد.

وي تصريح کرد: حذف دفترچه‌هاي بيمه و استفاده از کارت‌هاي هوشمند يا هر روش الکترونيکي بجاي آن از تحميل هزينه اضافه بر بيمه‌ها نيز جلوگيري مي‌کند، از سوي ديگر الکترونيکي کردن ارائه خدمات درماني روند نسخه پيچي را هم تسهيل مي‌کند، کما اينکه از اشتباهاتي که در روند درج نام يا دوز دارو توسط پزشک رخ مي‌دهد ممانعت به عمل مي‌آيد که قطعا به نفع بيماران خواهد بود.

عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس، خاطرنشان کرد: حذف دفترچه‌هاي بيمه موجب نظارت دقيق تر و سريع‌تر بر روند ارائه خدمات درماني به بيماران مي‌شود، از سوي ديگر افراد نمي‌توانند به ويژه در مواقعي که با کمبود دارو مواجه هستيم به دفعات در يک مقطع زماني از داروخانه‌هاي مختلف دارو تهيه کنند و اين مشابه همان کارت هوشمندي بوده که در گذشته براي بيماران خاص صادر ‌شد.

شيوياري تاکيد کرد: بي‌ترديد اجراي طرح حذف دفترچه‌هاي بيمه درماني در سيستم درمان  بيمارستان‌ها  گام مثبتي در جهت کنار گذاشتن اين دفترچه‌ها از حوزه درمان کشور بوده و به کنترل شديدتر بر روند درمان و مديريت صحيح منابع منتهي خواهد شد.

طاهر موهبتي مدير عامل سازمان بيمه سلامت ايران، با عنوان اين مطلب که قرار بود در برنامه سوم، چهارم و پنجم ظرف مدت سه سال شاهد تحقق دولت الکترونيک در کشور باشيم ولي تاکنون محقق نشده است، گفت: از مجموع ۶۰۶ بيمارستان، حذف دفترچه تاکنون در ۳۲۰ بيمارستان کشور به سرعت در حال انجام است.

وي افزود: گام اول ما تحقق نظام استحقاق سنجي است. به عبارت ديگر فرآيند استحقاق سنجي بايد به سه سئوال اصلي يعني اينکه چه کسي، در چه مرکزي و چه خدمتي را دريافت مي‌کند، پاسخ دهد.

مديرعامل سازمان بيمه سلامت ايران بيان کرد: سختي کار در حوزه سلامت به دليل تعدد و گستردگي خدمات سلامت بيش از حوزه‌هاي ديگر است. اگرچه ۲۰ سال قبل ما از انتخاب‌هاي ديگري حرف مي‌زديم و براي استقرار دولت الکترونيک محاسن تعريف مي‌کرديم ولي امروز براي ادامه راه هيچ انتخاب ديگري فراروي ما وجود ندارد.

وي با بيان اينکه اجراي راهنماهاي باليني و گايدلاين‌ها، حذف همپوشاني، مديريت هزينه، سقف گذاري در خدمات بيمه‌هاي سلامت، مشتري مداري، نظارت و شفاف سازي هزينه‌ها در گرو آي تي و دولت الکترونيک است، گفت: در قواعد بيمه‌گري هر اقدامي که بخواهيم انجام دهيم، ردپايي از حوزه الکترونيک وجود دارد که محقق شدن آن مي‌تواند نتايج ارزشمندي را براي کشور داشته باشد.

موهبتي با اشاره به اينکه با همراهي وزارت بهداشت حذف دفترچه در ۶ ماهه اول سال جاري در تمام بيمارستان‌هاي دولتي اجرا خواهد شد، بيان کرد: همپوشاني‌هاي موجود بين سازمان‌هاي بيمه‌گرعدد کمي نيست ولي از اينکه امروز توانستيم از ايجاد همپوشاني جديد از طريق دسترسي به پايگاه‌هاي جمعيتي جلوگيري کنيم بايد خشنود باشيم. در صورتي که در هنگام دريافت خدمت، همپوشاني به عنوان يکي از اولويت‌ها مورد توجه قرار گيرد و حذف شود، مي‌تواند به نظام برنامه ريزي کشور و مديريت هزينه‌ها کمک کند.

تعداد بازديد:346 آخرين تغييرات:97/03/12
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر