یکشنبه 4 فروردين 1398 - 17 رجب 1440 - 24 مارس 2019
صفحه اصلي/اجتماعي(جوانان، خانواده، بانوان و...)

۸۲درصدزندانیان جرائم غیرعمدمالی فرزنددارند/سکه هنوزقربانی می گیرد

مهر گزارش مي دهد؛

۸۲درصدزندانيان جرائم غيرعمدمالي فرزنددارند/سکه هنوزقرباني مي گيرد

زندان

آمارها حاکيست۸۶درصد زندانيان جرائم غيرعمد مالي متاهل هستند که ازاين تعداد۸۲درصدداراي فرزندبوده،بااين حساب بيش از دوبرابرکل زندانيان، افراددرگيرجرائم مالي هستند.

 

به گزارش خبرنگار مهر، «زندان دانشگاه جرم و جنايت است». اين جمله تنها بخشي از انتقادات معاون فرهنگي قوه قضائيه است، هرچند در چند سال اخير قوه قضائيه سياست کاهش جمعيت کيفري را در پيش گرفته اما هنوز زندان راهکار اوليه براي اعمال مجازات است. اگر چه موضوع مجازات هاي جايگزين زندان هم چند سالي است که داغ شده است اما اين مسئله بسته به نظر شخصي قضات و نوع جرم دارد.

ترک تحصيل ۳هزار فرزند زنداني 

طبق يک نظر سنجي در بين زندانيان کشور، ۷۳ درصد زندانيان فقر و تنگدستي را عامل زنداني شدن خود عنوان کرده اند، عددي قابل تامل که بيانگر اين است که اين درصد از زندانيان از خانواده هاي فقير روانه زندان شدند که با زنداني شدن آنها، مشکلات خانواده آنها چندين برابر شده است. ۸۶ درصد جمعيت کيفري مرتبط با جرائم غير عمد متاهل  و ۸۲ درصد صاحب فرزند هستند که آنها نيز مشکلات خاص خود را دارند بطوريکه طبق گفته هاي اصغر جهانگير، رئيس سازمان زندان ها، بيش از سه هزار نفر از فرزندان زندانيان ترک تحصيل کرده بودند که شناسايي شده و به مدرسه بازگشتند.

 

تعداد کل زندانيان (تاسال ۹۶)

۲۵۰هزار نفر

درصد مردان زنداني 

۹۸درصد

درصد زنان زنداني

۲درصد( ۴۰درصد بدون ملاقات کننده)

ميزان تاهل 

۶۴درصد متاهل

جرم اول زنداني شدن

مواد مخدر

علل تاثير گذار زنداني شدن

۷۳درصد به علت فقر

علل تاثير گذارزنداني شدن

۵۳درصد دوست ناباب

علل تاثير گذار زنداني شدن

۴۳درصد کم سوادي

علل تاثير گذار زنداني شدن

۱۷درصد رفتارهاي پرخطر

تعداد زندانيان جرائم مالي

۲۹هزار نفر

تعداد زندانيان جرائم مالي غير عمدمالي

۱۸هزار نفر

تعداد زنداني ديات

۲هزار نفر

تعداد زنان زنداني جرائم غيرعمد مالي

۳۶۰نفر

درصد تاهل در زندانيان جرائم مالي

۸۶درصد

تعداد زندانيان مهريه

بيش از ۳هزار نفر

بيشترين استان هاي داراي زندانيان جرائم غيرعمد

فارس، تهران، اصفهان

 

هر چند که موضوع کاهش جمعيت کيفري در دستور کار است اما هنوز بسياري از افراد به دليل جهل به قانون، بر حسب يک اتفاق، نوسانات بازار، اعتماد نابه جا و عدم تجربه کافي مرتکب جرائم مالي مي شوند و به دليل شاکي خصوصي تا زمان ابراز رضايت او نمي توان عملا کاري از پيش برد. طبق آمار جدول فوق، ۲۹هزار ايراني به دليل ارتکاب جرائم غيرعمد مالي در زندان تحمل کيفر مي کنند. با احتساب يک نفر وابسته به هر زنداني ،تعداد افراد درگير جرائم مالي در کشور به بيش از ۵۸هزار نفر مي رسد و متعاقب آن نيز مشکلات اين افراد بزرگتر و نياز به توجه بيشتر دارد. از تعداد کل زندانيان جرائم  مالي، ۱۸ هزار نفر جرايم غيرعمد دارند که ۲ هزار نفر در رابطه با ديات غير عمد هستند و ۱۶ هزار نفرشان محکوميت مالي و حقوقي اند و امروز بيشترين جرايم مالي غيرعمد محکوميت‌هاي مالي حقوقي هستند و ۶۴ درصد امار را تشکيل مي‌دهند.

زنداني مهريه کمتر از ۱۰ سکه هم داريم

نکته قابل تامل وتلخ در رابطه با تعداد زندانيان جرائم غيرعمد مالي، مربوط به زندانيان مهريه است که هنوز متاسفانه اين موضوع فرهنگ سازي نشده و قرباني مي گيرد بطوريکه اکنون بيش از ۳هزار نفر زنداني مهريه در کشور داريم که ۷۹۸ نفر از زندانيان بخاطر بدهي مهريه بالاتر از ۲۰۰ سکه در زندان هستند  با اين حال هنوز زندانياني داريم که به خاطر کمتر از ده سکه در زندان هستند.

تعداد بازديد:160 آخرين تغييرات:97/03/17
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر