یکشنبه 4 فروردين 1398 - 17 رجب 1440 - 24 مارس 2019
صفحه اصلي/اخبار فناوري

«شرکتهای خلاق» مشمول قانون دانش بنیان می‌شوند

دبير ستاد ICT معاونت علمي خبر داد؛

«شرکتهاي خلاق» مشمول قانون دانش بنيان مي‌شوند

استارتاپ

دبير ستاد توسعه فضاي مجازي معاونت علمي از برنامه ريزي براي شناسايي شرکتهاي خلاق که ماهيت دانش بنيان ندارند خبر داد و گفت: اين شرکتها مشمول قانون حمايت از شرکتهاي دانش بنيان مي شوند.

مهدي فقيهي در گفتگو با خبرنگار مهر، با بيان اينکه طرح «شناسايي شرکتهاي خلاق» در مرحله عملياتي شدن در معاونت علمي فناوري رئيس جمهور است و به زودي در ستاد توسعه ICT و فضاي مجازي، رونمايي مي شود، گفت: شناسايي شرکتهاي خلاق به اين معني است که شرکتهايي که شرايط دانش بنيان شدن را به ذات ندارند و ماهيت آنها آن سطح تکنولوژي که قانون دانش بنيان ديده را فراهم نکند، شناسايي شوند.

وي با بيان اينکه اين شرکتها، شرکتهاي نوآور و خلاقي هستند که به فضاي اقتصاد دانش بنيان کشور کمک مي کنند ادامه داد: بنابراين مطابق با برنامه مدنظر، اين شرکتها را شناسايي و حمايت مي کنيم؛ اين حمايت نزديک و همتراز با قانون حمايت از شرکتهاي دانش بنيان خواهد بود.

دبير ستاد توسعه ICT و فضاي مجازي معاونت علمي فناوري رئيس جمهور با اشاره به اينکه شناسايي شرکتهاي خلاق در ۳ موضوع فناوري اطلاعات و ارتباطات، گياهان دارويي و فناوريهاي نرم در دستور کار قرار دارد، افزود: بخش اصلي اين پروژه مربوط به شرکتهاي فناوري اطلاعات است که قابليتهاي دانش بنيان شدن ندارند اما خلاقيت و نوآوري دارند.

وي گفت: شرکتهاي خلاق چيزي متفاوت از مفاهيم دانش بنيان را دارند که در قانون دانش بنيان و آيين نامه ها و ارزيابي ها آمده است. براي مثال شرکتي در حوزه صنايع دستي نوآور است اما استانداردهاي دانش بنيان را ندارد چرا که ماهيت کار اين شرکت، فني نيست. به همين دليل اين شرکت نوآور در صنايع دستي، در دسته شرکتهاي خلاق قرار مي گيرد.

فقيهي با تاکيد براينکه تعريف شرکتهاي خلاق متفاوت از استارتاپ است ادامه داد: قرار است اکوسيستمي فراهم شود تا شرکتهايي که قابليت دانش بنيان شدن را ندارند، بتوانند از حمايتهاي همتراز با شرکتهاي دانش بنيان بهره مند شوند.

دبير ستاد توسعه ICT فضاي مجازي معاونت علمي تصريح کرد: در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات، مکانيزم هاي تشخيص و ارزيابي شرکتهاي خلاق در ستاد توسعه ICT معاونت علمي در حال انجام است و به محض آنکه شرکتي به عنوان شرکت خلاق شناسايي شود مي تواند از مزاياي معافيت مالياتي و تسهيلات ديگر استفاده کنند.

وي تاکيد کرد: پيش بيني مي کنيم با توجه به شرايط موجود، بيش از چند هزار شرکت پتانسيل حضور در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات به عنوان شرکت خلاق را داشته باشند. چرا که از مجموع شرکتهاي دانش بنيان در کشور، بيش از ۴۰ درصد در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات مشغول هستند و براين اساس پيش بيني مي شود که در حوزه شرکتهاي خلاق نيز بيش از ۵۰ درصد شرکتهايي که وارد مي شوند، جنسشان ICT است و اين مي تواند حجم بالاي چند هزار شرکت باشد.

فقيهي با اشاره به اينکه در حال تدوين استانداردها با رعايت حداقل ها هستيم، گفت: به زودي و حداکثر تا يک ماه آينده شرايط شناسايي شرکتهاي خلاق از طريق فراخوان اعلام مي شود و استارتاپهايي که نمي توانند دانش بنيان باشند مي توانند از طريق ارائه درخواست در اين زمينه اقدام کنند.

تعداد بازديد:147 آخرين تغييرات:97/03/20
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر