یکشنبه 4 فروردين 1398 - 17 رجب 1440 - 24 مارس 2019
صفحه اصلي/دين و انديشه


 
 


 


 


 
خروجي RSS

کتاب «تربیت سکولار از دیدگاه صاحب نظران» منتشر شد

از سوي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي؛

کتاب «تربيت سکولار از ديدگاه صاحب نظران» منتشر شد

کتاب «تربيت سکولار از ديدگاه صاحب نظران» به کوشش سيدنقي موسوي توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي منتشر شد.

به گزارش خبرگزاري مهر، کتاب «تربيت سکولار از ديدگاه صاحب نظران» با هدفِ تبيين و ارزيابي «سکولاريسم تربيتي» (و تربيت سکـولار)، در چهـار محـور (تبيين مفهـومي سـکولاريسـم تربيتـي، ويژگي ها و دلالت هـاي تربيتـي سـکولاريسـم، ارزيابـي سـکولاريسـم تربيتـي و آينـده سکولاريسم تربيتي) نگاشته شده است.

با مطالعه کتاب پاسخ سوالات  زير را دريافت خواهيد کرد:

تعريف «سکولاريسم تربيتي» و «تربيت سکولار» چيست و عناصر مفهومي آن کدام است؟

مهمترين اصول و اهداف «سکولاريسم تربيتي» چيست؟

«سکولاريسم تربيتي» بر چه مبـاني (فلسفـي، دين‌شناختي، معرفت‌شناختي، ارزش‌شناختي و …) مبتني است؟

نقاط مثبت و نقاط ضعف «سکولاريسم تربيتي» چيست؟

نسبتِ وضع موجود آموزش و پرورش در ايران با «تربيت سکولار» چيست؟ 

قدرت رقابت «تربيت ديني» در جهان با «تربيت سکولار» به چه ميزاني است؟

تعداد بازديد:154 آخرين تغييرات:97/03/24
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر