چهارشنبه 7 خرداد 1399 - 4 شوال 1441 - 27 مي 2020
صفحه اصلي/پزشكي

پرستاران نمی توانند مثل پزشکان ویزیت کنند

عضو کميسيون بهداشت مجلس تاکيد کرد؛

پرستاران نمي توانند مثل پزشکان ويزيت کنند

عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس، با بيان اينکه فلسفه ارائه خدمات پزشک و پرستار متفاوت است، گفت: باز کردن فضاي کسب و کار در بخش خصوصي براي فارغ التحصيلان پرستاري الزامي است.

به گزارش خبرگزاري مهر، محمدحسين قرباني، درباره وضعيت اشتغال پرستاران در حوزه سلامت، افزود: امور پرستاري بايد بر اساس قوانين نظام خدمات پرستاري از جمله تعرفه گذاري و نظارت بر امور  پرستاري که به طور مستقيم زير نظر سازمان نظام پرستاري است، کنترل و تعيين شود اما از سوي ديگر نيز ساز و کار حرفه پزشکي متعلق به سازمان نظام  پزشکي است. بنابراين تقسيم بندي‌ها مذکور نشان مي‌دهد که رسالت فعاليت دو حوزه پرستاري و پزشکي با يکديگر متفاوت  است.

وي تصريح کرد: پزشکان براي اخذ پروانه طبابت مي بايست به سازمان نظام پزشکي مراجعه کنند بدين معنا که تمام پروانه‌هاي پزشکي بر مبناي مجوز سازمان نظام پزشکي صادر مي‌شوند و اين در حالي است که ارائه خدمات نظام پرستاري نيز بايد بر مبناي سازمان نظام پرستاري تعيين شود، بنابراين خدماتي براي رشته پرستاري براي ويزيت بيماران در منازل نيز تعريف شده است که اين امر جزو وظايف نظام پرستاري است.

قرباني افزود: ارائه بسياري از خدمات پرستاري در  منزل بر مبناي اصول پرستاري تعريف شده است بنابراين ارائه خدمات پرستاران با پزشکان در راستاي مشاهده و ويزيت بيماران متفاوت است بنابراين مشخص است که رسالت کار پزشک و پرستاران با يکديگر متفاوت است بنابراين بديهي است که پرستاران نمي تواند به سبک پزشکان براي بيماران نسخه‌ تجويز کنند.

وي ادامه داد: بسياري از افراد از جامع پرستاري فارغ التحصيل شدند که متاسفانه شغل مناسبي ندارند بنابراين بايد فضاي توسط بخش خصوصي براي ارائه خدمات پرستاران حتي در منازل مهيا شود تا بتوان از ظرفيت‌هاي پرستاران نيز با توجه به دانشي که دارند بهترين بهره را  ببرند.

عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس، يادآورشد: نوع خدماتي که پرستاران مي بايست ارائه دهند در نظام پرستاري تعريف شده است و از سوي ديگر نيز وظايف پزشکان نيز بر مبناي شرايط پزشکان تعريف شده است بطور مثال پزشک عمومي اجازه ندارد جراحي کند يا متخصص پوست نمي تواند جراحي چشم کند زيرا در  حوزه سلامت تمام وظايف مشخص است.

تعداد بازديد:322 آخرين تغييرات:97/04/19
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر