دوشنبه 29 بهمن 1397 - 13 جمادي الثاني 1440 - 18 فوريه 2019
صفحه اصلي/كودك و نوجوان

فعالیت ۷۰ سمن در حوزه گردشگری/جوانان صنعت توریسم را هدایت می کنند

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

فعاليت ۷۰ سمن در حوزه گردشگري/جوانان صنعت توريسم را هدايت مي کنند

معاون ساماندهي امور جوانان با اشاره به فعاليت ۷۰ سازمان مردم نهاد جوانان در حوزه گردشگري گفت: شبکه ملي گردشگري جوانان مي‌تواند به صنعت توريسم کل کشور کمک کند.

محمدمهدي تندگويان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بيان اينکه ۲ هزار سازمان مردم نهاد جوانان در سراسر کشور داريم، افزود: اين سمنها هرکدام در يک حوزه مشخص فعاليت مي کنند و همين مساله نياز به هماهنگي بين اين سازمانهاي مردم نهاد را بيش از پيش مشخص مي کند.

وي ادامه داد: تشکيل شبکه هاي تخصصي سازمانهاي مردم نهاد به صورت آزمايشي شروع شده و شبکه ملي گردشگري سازمانهاي مردم نهاد جوانان تشکيل شده است.

معاون وزير ورزش و جوانان با بيان اينکه در کشور حدود ۷۰ تشکل جوانان فعال در کشور در زمينه گردشگري و بوم گردي فعال هستند، تاکيد کرد: با ايجاد شبکه و تخصصي شدن اين اقدامات، مشتري و گردشگر خارجي و داخلي بيشتر مي شود. همچنين با هماهنگي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و گرفتن شناسه ثبت، تمام سمنهاي فعال در حوزه گردشگري به يک شبکه تبديل مي شوند که مي توانند بحث گردشگري در کل کشور را هدايت کنند.

تندگويان گفت: با اين اقدام، از لحظه ورود يک توريست مي توانيم شبکه بوم گردي که در تمامي استانها فعال است را معرفي کنيم و پس از توانمند شدن، اين شبکه مي تواند در اختيار ميراث فرهنگي قرار گيرد و به گردشگري کل کشور گه توريست خارجي و چه گردشگر داخلي کمک کند.

وي افزود: دبيرخانه شبکه ملي گردشگري جوانان در تبريز شکل گرفته و همه تشکلها در اين شبکه ثبت مي شوند. در ادامه در کشور هفت پهنه تعريف شده است و هفت نفر از دبيران تشکلهاي مرتبط، مسئول اين پهنه ها شده اند و موظفند تمامي استعدادهاي گردشگري منطقه را رصد و نظم گردشگري کشور را با ايجاد شبکه تخصصي ايجاد کنند.

معاون ساماندهي امور جوانان تاکيد کرد: شبکه ملي گردشگري جوانان اين تشکلها را به شدت تقويت مي کند. در حوزه کارآفريني هم همين شبکه تخصصي شکل گرفته است و قرار است در آينده سمنها در موضوعات هنري داراي يک شبکه تخصصي شوند.

تندگويان اضافه کرد: معتقديم در حوزه مذهبي هم نيازمند اين شبکه هستيم. همچنين قرار است پايشي در حوزه فعاليت سمنها در حوزه اقتصاد انجام شود تا بر مبناي آن يک شبکه تخصصي تشکيل شود. به طور قطع دستاوردهاي شبکه هاي موجود سنجيده مي شود تا از تجربيات فعلي براي برنامه هاي بعدي استفاده کنيم. تشکيل اين شبکه ها به پايش فعاليت سمنها هم کمک مي کند.

وي گفت: اگر يک سازمان مردم نهاد در يک حوزه تخصصي فعاليت درخوري ندارد يا بايد رشد کنند و توانمند شود يا از چرخه خارج شود. سال آينده سمنهاي تخصصي رتبه بندي مي شوند و براساس رتبه اي که به دست مي آورند در مورد آنها تصميم گيري مي کنيم.

تعداد بازديد:142 آخرين تغييرات:97/04/20
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر