چهارشنبه 29 خرداد 1398 - 15 شوال 1440 - 19 ژوئن 2019
صفحه اصلي/دين و انديشه

انقلاب اسلامی کرامت را به زنان باز گرداند

کبري خزعلي:

انقلاب اسلامي کرامت را به زنان باز گرداند

نماينده شورايعالي انقلاب فرهنگي در شوراي فرهنگي اجتماعي زنان هدف انقلاب اسلامي در رابطه با بانوان را حفظ کرامت زن و ايجاد خانواده اي مستحکم برشمرد.

به گزارش خبرگزاري مهر، کبري خزعلي با حضور در استوديو پخش برنامه «حجره» راديو گفت وگو ۴۰ سالگي انقلاب را پايان يک دوره تکاملي دانست و افزود: «انقلاب در اين زمان بايد نشان دهد با رفع موانع به شکوفايي رسيده و دنيا را به اعجاب وا داشته است.»

وي با اشاره به وعده حضرت امام(ره) مبني بر جنبش عدالت خواه جهان توسط انقلاب اسلامي اظهار کرد: «انقلاب به زودي با حفظ تقوا و تعهد اين امانت را به دست رهبري ولي عصر-عج- خواهد رساند.»

خزعلي گفت: «زن در انقلاب بايد در عالي ترين سطوح و بهترين خدمت گذار در جامعه حاضر باشد؛ بنابراين بايد کارآمدي نظام را در اين عرصه سنجيد.»

وي با اين ادعا که انقلاب در عرصه زنان گام هاي بلندي به سوي موفقيت برداشته است، اظهار کرد: «گاه مصوبات خوبي تصويب شده است ولي کرامت زنان در حوزه اجرا و نظارت بر اجرا داراي ضعف هايي است.»

خزعلي اضافه کرد: «وجود ساختارها و قوانين بايد از حضور فردي و خانوادگي و نيز اجتماعي زنان حفاظت کند و فعاليت زنان را در عرصه هاي مختلف حمايت و تسهيل کننده باشد.»

نماينده شورايعالي انقلاب فرهنگي در شوراي فرهنگي اجتماعي زنان در ادامه مصاحبه با راديو گفت وگو بر لزوم ايجاد يک بانک اطلاعات و مراکز رصد در حوزه زنان تاکيد کرد و گفت: «بنيادهاي مختلف بايد از زن و خانواده و نيازهاي زنان حمايت کنند و نظام در اين حوزه دستاورهاي خوبي داشته است.»

تعداد بازديد:220 آخرين تغييرات:97/04/21
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر