پنج شنبه 30 خرداد 1398 - 16 شوال 1440 - 20 ژوئن 2019
صفحه اصلي/پزشكي

تشکیل کارگروه های تخصصی تدوین خدمات استاندارد مراقبت در منزل

معاون پرستاري وزارت بهداشت خبر داد؛

تشکيل کارگروه هاي تخصصي تدوين خدمات استاندارد مراقبت در منزل

معاون پرستاري وزارت بهداشت، از تشکيل کارگروه هاي تخصصي تدوين بسته هاي ويژه خدمات استاندارد هوم کر در پنج کارگروه تخصصي خبر داد.

به گزارش خبرگزاري مهر، مريم حضرتي در نخستين جلسه کارگروه هاي تخصصي تدوين بسته هاي خدمتي طرح آزمايشي پوشش بيمه اي مراقبت هاي پرستاري در منزل(هوم کر)، گفت: با توجه به تغيير رويکرد در روند بيماري ها و درمان طولاني مدت آنها، گرايش نظام هاي سلامت به اين سمت است که بيمار هر چه کمتر در بيمارستان بستري باشد و پس از روند درماني در بيمارستان ادامه خدمات مراقبت هاي حرفه اي را در منزل طي کند.

وي با اشاره به اجراي آزمايشي پوشش بيمه اي مراقبت هاي پرستاري در منزل، افزود: در اجراي آزمايشي اين طرح که در يک فرايند ۶ ماهه انجام مي پذيرد، ابتدا بيماري هاي مزمن قلب، سکته هاي مغزي، سرطان ها و نوزادان به عنوان بيماري هاي منتخب انتخاب شدند و براي هر کدام از اين بيماري ها در کارگروه هاي تخصصي هوم کر بسته هاي ويژه خدمات استاندارد تعريف مي شود. 

معاون پرستاري وزارت بهداشت، گفت: بسته استاندارد خدمتي مراقبت از بيمار در منزل شامل معيارهاي پزشکي  ورود به مراقبت در منزل، معيارهاي پرستاري و اجتماعي ورود به مراقبت در منزل، سطح تخصص مراقب (پرستار تخصصي، پرستار عمومي، کمک پرستار و ديگر گروه هاي متخصص سلامتي، نوع و ميزان مراقبت ها (نوع خدمت و تعداد آن )، تجهيزات مورد نياز ، شرايط مرکز مراقبت در منزل (سابقه کار، نوع تخصص و...)، تعداد روز مراقبت و معيارهاي ترخيصمي شود.

حضرتي افزود: کارگروه هاي تخصصي تدوين بسته هاي ويژه خدمات استاندارد هوم کر در پنج کارگروه تخصصي نوزادان، کارگروه تخصصي سرطان، کارگروه تخصصي CVA، کارگروه تخصصي CHF و کارگروه تخصصي ICU(تنفسي) تشکيل شده است.

تعداد بازديد:159 آخرين تغييرات:97/05/15
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر