سه شنبه 20 آذر 1397 - 3 ربيع الثاني 1440 - 11 دسامبر 2018
صفحه اصلي/اخبار تصويري

غلظت ذرات معلق در هوای زابل ۱۲ برابر حد مجاز

مرضيه نوري

غلظت ذرات معلق در هواي زابل ۱۲ برابر حد مجاز

تعداد بازديد:70 آخرين تغييرات:97/05/17
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر