شنبه 27 بهمن 1397 - 11 جمادي الثاني 1440 - 16 فوريه 2019
صفحه اصلي/اخبار تصويري

غلظت ذرات معلق در هوای زابل ۱۲ برابر حد مجاز

مرضيه نوري

غلظت ذرات معلق در هواي زابل ۱۲ برابر حد مجاز

تعداد بازديد:102 آخرين تغييرات:97/05/17
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر