دوشنبه 29 مرداد 1397 - 8 ذي الحجه 1439 - 20 آگوست 2018
صفحه اصلي/اخبار تصويري

غلظت ذرات معلق در هوای زابل ۱۲ برابر حد مجاز

مرضيه نوري

غلظت ذرات معلق در هواي زابل ۱۲ برابر حد مجاز

تعداد بازديد:25 آخرين تغييرات:97/05/17
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر