پنج شنبه 19 تير 1399 - 17 ذي القعده 1441 - 9 ژولاي 2020
صفحه اصلي/مسابقه

برندگان مسابقه اينترنتي 1386

با تشكر از اينكه در مسابقه اينترنتي ما شركت نموديد .

برنده ماه اول :

آقاي مهدي محمدي -------------- از قائم شهر ---------------- جايزه شما به آدرستان پست شد .

برنده ماه دوم :

آقاي رجحان سزاوار ---------------- از زاهدان --------------- لطفا به اداره كل تبليغات اسلامي  ( زاهدان - خ اميرالمومنين (ع) جنب دخانيات ) - واحد انفورماتيك براي دريافت جايزه خود مراجعه نمائيد . ( ارائه كارت شناسايي الزامي است . )

برنده ماه سوم :

خانم آمنه حسن زاده قزلگچي -------------------- از تهران --------------------- جايزه شما به آدرستان پست شد .

برنده ماه چهارم :

آقاي سيد حسين موسوي اصل ------------------از قم  ------------------ جايزه شما به آدرستان پست شد .

برندگان ماه پنجم :

خانم فاطمه معصومي ---------- از كرمان - شهربابك ----------- جايزه شما به آدرستان پست شد .

خانم سعيده مجيدي فيجاني ---------- از تهران - خزانه ----------- جايزه شما به آدرستان پست شد .

برندگان ماه ششم :

آقاي سيد مهدي موسوي اصل ------------------از قم  ------------------ جايزه شما به آدرستان پست شد .

آقاي محمد ساجدي ------------------از قم  ------------------ جايزه شما به آدرستان پست شد .

برندگان ماه هفتم:

آقاي محمد ورشابي ------------------از پاكدشت ------------------ جايزه شما به آدرستان پست شد .

آقاي رضا مردي ------------------از زاهدان ------------------------ جايزه شما به آدرستان پست شد .

برندگان خردادماه:

آقاي محمد معصومي ---------- از كرمان - شهربابك ----------- جايزه شما به آدرستان پست شد .

آقاي محمدرضا قدس ---------- از زاهدان ----------- جايزه شما به آدرستان پست شد .

برندگان تيرماه:

آقاي روح الله قربانپور ---------- از زاهدان ----------- جايزه شما به آدرستان پست شد .

آقاي مهرناز محمدي گنگرج ---------- از آمل ----------- جايزه شما به آدرستان پست شد .

برندگان مرداد ماه:

آقاي رحمت الله ناروِيئ ---------- از زاهدان ----------- جايزه شما به آدرستان پست شد .

آقاي مرتضي قرباني ---------- از ساري ----------- جايزه شما به آدرستان پست شد .

برندگان شهريورماه:

آقاي رضا خموشي ---------- از سراوان ----------- جايزه شما به آدرستان پست شد .

خانم مرضيه شوشتري ---------- از اهواز ----------- جايزه شما به آدرستان پست شد .

برندگان مهرماه:

خانم سيده فائزه مرتضوي ---------- از مازندران ----------- جايزه شما به آدرستان پست شد .

خانم زهرا روستا  ---------- از زاهدان ----------- جايزه شما به آدرستان پست شد .

برندگان آبان ماه:

آقاي باقر پرج ---------- از بابل ----------- جايزه شما به آدرستان پست شد .

خانم مريم كيخا  ---------- از زاهدان ----------- جايزه شما به آدرستان پست شد .

نام عزيزاني كه پاسخ سوال آبان ماه را درست داده اند :

 عليرضابهداروندي _ سيد احمد رمضاني مير _ انيسه سياوشي _ رضا مردي بيوه راه _ عباس عباسيان _ محرم بانو بحري _ رضا آقااحمدي _ خاوربهداروند _ ميلادبهداروندي _ مصطفي بختياري _ رقيه اسماعيلي _ علي زابلي جزينك _ حسن خسروي _ محمد ساجدي _ احمدعيدي پور _ حميد ميرشكاري _ ياسر نارويي

 

برندگان آذرماه:

آقاي علي رضا بروسان ---------- از زاهدان ----------- جايزه شما به آدرستان پست شد .

آقاي علي اكبر پراج ---------- از بابل ----------- جايزه شما به آدرستان پست شد .

( لطفا در مسابقه يك ماه فقط يك بار ثبت نام كنيد به هر تعداد ثبت نام شما در يك ماه نام شما فقط در سيستم ما يك بار ثبت مي شود  . با تشكر منتظر حضور شما در مسابقات بعدي هستيم .)

نام عزيزاني كه پاسخ سوال آذرماه را درست داده اند :

 سيده فائزه مرتضوي _ عليرضابهداروندي _ عبدالحميد مجددي مقدم _ انيسه سياوشي _ باقر پرج _ عباس عباسيان _ سجاد نهبنداني _ حميد ميرشكاري _ پوريا جهانتيغي _ مصطفي بختياري _ علي اكبر پرج _ محرم بانو بحري _ مريم پوراسماعيل _ سعيد صميمي _ فريبا قبادي نصر _ رضا مردي بيوه راه _ رقيه اسماعيلي _ سيد مهدي موسوي اصل _ سيده فايزه طالبي _ مريم خمري _ محمدرضاطالبي

برندگان دي ماه:

آقاي انيسه سياوشي ---------- از تهران ----------- جايزه شما به آدرستان پست شد .

خانم محمدرضا قدس  ---------- از زاهدان ----------- جايزه شما به آدرستان پست شد .

نام عزيزاني كه پاسخ سوال دي  ماه را درست داده اند :

 محمد فدايي - باقر پرج - عباس عباسيان - علي اكبر پرج - مصطفي بختياري - آرزو رمضاني- علي محمدپور - سيدعباس طالبي - محرم بانو بحري - عليرضا بهداروندي - ليلا نامور - يوسف کنعاني - سيده فايزه طالبي - انيسه سياوشي - حسن جابري - زهرا عرب  - عبدالرضابهداروندي - مهدي عليجاني - فاطمه استبرقي - رحيمه حسن پور – ميلادبهداروندي - رقيه اسماعيلي - رضا مردي - رضا خموشي - مصطفي بختياري  - سيد مهدي موسوي اصل - رامين جلالي آق بالاش - ابوذر داديلانه - حسين محمدي - افسانه فيض عارفي - سعيد پورموسي - رقيه اسماعيلي - محمدرضا قاسمي - رويا قاسمي  - اقا اقبال – خاوربهداروند - تقي خواجه – عباس - صغري رنجبر - معصومه زارع – كوهي - علي قاسمي - محمد زانا مجيدي - احمد بوعنمه - عاطفه قاسمي - طاهره سادات طالبي - محمد رضا قدس

برندگان بهمن ماه:

خانم محرم بانوي بحري ---------- از مازندران ----------- جايزه شما به آدرستان پست شد .

خانم مريم خمري  ---------- از سراوان ----------- جايزه شما به آدرستان پست شد .

نام عزيزاني كه پاسخ سوال بهمن ماه را درست داده اند :

 علي رضا قدس _  عليرضا بهداروندي _ رحيمه حسن پور _ حميد رضا مساح - فاطمه نخعي - محمدمهدي - عبدالرضا بهداروندي - حسن پورموسي - افسانه فيض عارفي - سيده فائزه مرتضوي _ حميد رضا قدس - عاطفه فيض عارفي - عباس عباسيان - محرم بانو بحري- مريم پوراسماعيل - انيسه سياوشي - نرجس دهباشي - علي فيض عارفي - مصطفي فيض عارفي - حسن پودينه تنيده - سيد عباس طالبي - شکرخدابهداروندي - سعيد صميمي - مرتضي فيض عارفي - سليمه سياوشي - فاطمه حسن پور - مهدي آب سالان - رقيه اسماعيلي - معصومه زارع كوهي - محمد سالم محسني - رضا مردي - حسين فدايي - قاطمه فدايي - رضا فدائي - سيده طاهره طالبي - معصومه زارع کوهي - عباس شبستري - مهديه فدايي - مهدي اقبال - عليرضا وكيلي - رضوان دهاقي - حميدرضاقدس - رضا فدايي - سيدرضا قريشي - الهه ذاكر هرفته - الهام ذاكر هرفته - راضيه هاشمي - بهناز طاهري - علي رضا قدس - محمد کريم شبستري - الهام حسيني - مهدي عليجاني - فايقه دهبان

 

برندگان اسفند ماه:

آقاي علي رحيمي ---------- از ايلام ----------- جايزه شما به آدرستان پست شد .

خانم مليحه قدس  ---------- از زاهدان ----------- جايزه شما به آدرستان پست شد .

نام عزيزاني كه پاسخ سوال اسفند ماه را درست داده اند :

 مهدي عليجاني - عليرضا جوادي - حميد ميرشكاري - رقيه اسفندياري - معصومه زارع کوهي - طاهره سادات طالبي - سميه رضايي - صغري رنجبر جمال آبادي - سودابه سوري - حميد سرکوب - صديقه پورجنائي - محمد فدايي - محمدعارف منصوري مقدم - رويا قاسمي - سيد مرتضي احمدي ملاسرايي - سيده فايزه طالبي - محمد رضا حقدوست (لطفا پاسخ سوال را فقط يك بار ارسال كنيد متشكر ) - محمدرضا قاسمي - ناصر قاسمي - مصطفي فيض عارفي - مصطفي سوري - زهرا عابدي - نيلوفر حميدي - حسين خدابنده لو - نفيسه كمالي - رضا خموشي - مهدي حمزه - نجمه فيض عارفي - زينب خزاعي امين - هادي خزاعي امين - عليرضا ذيحقي  - محمد سالم محسني - مريم السادات روح الاميني - محمدعارف حيدري - طبيه پورجنائي - فاطمه فدايي - زهرا دهقاني - الهام ذاكر هرفته - وحيد لطفي - ميلادبهداروندي - عليرضابهداروندي - افسانه فيض عارفي - اميدباراني - عليرضا بهداروندي - علي شرفي - سيدرضا قريشي - انيسه سياوشي - مصطفي بختياري - فاطمه حسن پور - طيبه جعفري - عباس شبستري - الهه ذاكر هرفته - اميرحسين قدس - صديقه ميرشهركي - ديقه ميرشهركي - احمدقدس - عليرضاقدس - محمدرضاقدس - حميدرضاقدس - ليلا گائيني - احمد ذاكر هرفته - احمد سبزبان - سکينه اميري - مصطفي نوفرستي - محمد نوفرستي - محمد رضا آبيز - مهونا نوفرستي - سيمين انصاري - مجتبي آبيز  - مژده آبيز - احسان نوري - مرضيه انصاري - رقيه اسماعيلي - فاطمه نوفرستي - برات حميديان - مرتضي آبيز - منوچهر نوفرستي - مهسا آبيز - محمد نوفرستي - رضا مردي بيوه راه - زهرا عرب - حسين فدايي - فاطمه شيباني - عباس شبستري - محمدکريم شبستري - رحيمه حسن پور - کيانوش نوفرستي

براي ديدن برندگان سال 1387 اينجا را كليك كنيد ...

با آرزوي موفقيت براي همه شما عزيزان

لطفا نظرات و پيشنهادات خود را در قسمت نظرات ( يا از طريق ايميل ) براي ما ارسال نمائيد .

اميدواريم در زندگي هميشه موفق باشيد .

تعداد بازديد:7115 آخرين تغييرات:87/02/23
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر