پنج شنبه 2 اسفند 1397 - 16 جمادي الثاني 1440 - 21 فوريه 2019
صفحه اصلي/دين و انديشه

تداوم و تکامل انقلاب در گرو حضور فعال طلاب است

آيت‌الله رشاد:

تداوم و تکامل انقلاب در گرو حضور فعال طلاب است

آيت‌الله علي اکبر رشاد رشاد گفت: تداوم و تکامل انقلاب در گرو حضور فعال تأثيرگذار و آگاهانه و توأم با اراده و دقت طبقه روحاني است.

به گزارش خبرگزاري مهر، تجمع بزرگ اساتيد و طلاب بسيجي استان تهران در راستاي حمايت از مطالبات اقتصادي و معيشتي مردم با شعار «روحانيت صداي مردم»، صبح شنبه مورخ ۲۰ مردادماه جاري در محل مدرسه علميه مروي برگزار شد.

حضرت آيت‌الله علي‌اکبر رشاد رئيس شوراي حوزه‌هاي علميه استان تهران با حضور در اين تجمع به ايراد سخنراني پرداخت.

روحانيت و حوزه‌هاي علميه مطلع انقلاب شکوهمند بوده و هستند و تا آخرين قطره خون پاي انقلاب مي‌مانند

آيت‌الله علي‌اکبر رشاد در ابتداي سخنان خود گفت: فلسفه اين تجمع آن است که روحانيت طلاب نقش و کارکرد ذاتي خود که عبارت است از معرفت اندوزي و معرفت افزايي آگاهي بخشي و هم عدالت خواهي و پيگيري تحقق عدالت در شئون و امور مؤتلفه جامعه است ايفا کنند. اين جلسه به مفهوم اين است که آنچه از اصالت‌هاي ذاتي و اصلي حوزه و روحانيت قلمداد مي‌شود فرياد شود و اين فرياد به گوش مخاطبان برسد.

بنده چهار نکته را به اجمال عرض خواهم کرد. اولين نکته نسبت روحانيت با انقلاب است. روحانيت و حوزه‌هاي علميه مطلع انقلاب شکوهمند و عظيم بودند و هستند. به تعبيري معدّ اصلي و جزء اول و علت اين انقلاب و بلکه علت وجودي اين انقلاب هستند و قهرا علت ممکنه هستند. و هرگاه روحانيت از صحنه انقلاب خارج شود، دوام انقلاب و کمال انقلاب به خطر خواهد افتاد. تداوم و تکامل انقلاب در گرو حضور فعال تأثيرگذار و آگاهانه و توأم با اراده و دقت اين طبقه روحاني است.

رييس شوراي حوزه‌هاي علميه استان تهران افزود: در طول دوره‌هاي گوناگون شکل‌گيري انقلاب پيش از پيروزي در کوران پيروزي و از اوان پيروزي تا اکنون روحانيت توانسته است اين نقش را ايفاد کند. پيش از انقلاب جداره‌هاي سلول‌هاي زندان‌هاي ستم شاهي به فواره خون روحانيان که زير شکنجه مقاومت مي‌کردند و يا جان مي‌باختند آغشته و رنگين بودند.

در کنار ساير صحنه‌ها ميدان‌هاي نبرد عمدتاً مدارس علميه بودند و از ساحاتي بودند که در آن ها مبارزين اجتماع مي کردند. ما خاطرات مکرر حضور شجاعانه و حماسي طلاب را در عرصه هاي مبارزه همچنان با خود داريم. بارها و بارها سراسر فيضيه به خون آغشته شد. دفاع مقدس آغاز شد، روحانيتي که به لحاظ کمي در قياس با ساير اصناف و طبقات اجتماعي اقليتي هستند، شايد مجموع روحانيون در سراسر کشور در همه شئون و مراتب به ۱۵۰هزار نفر نمي‌رسند، اما همين صنف کوچک و هر چند کيفاً عظيم همت کرد در استعداد يک تيپ، تيپ امام رضا (عليه السلام) نيرو به جبهه اعزام کرد و در تمام نقاط جبهه روحانيت و طلاب عزيز حضور داشتند. حسب آماري که بنياد شهيد اعلام کرد نسبت شهداي صنف روحاني در قياس با ديگر اصناف اجتماعي بسيار بالاست.

ما در همين تهران مدرسه اي داريم که از ۱۲۰ طلبه هشتاد تن آن ها در عمليات شهيد شدند. – روحانيت در جبهه حضور پيدا کرد. در کوي و برزن در معرض ترور قرار گرفت، چه ترور جسمي و چه ترور نامي حيثيتي و شخصيتي. امروز هم همچنان روحانيت آماج هجمه‌ها و حمله هاست و اما روحانيت پاي کار است. روحانيت عمامه‌اي که بر سر نهاده است کفني است که پيچيده و همراه خويش حمل مي کند. قامت روحانيت چنان دعبل خزايي است که چله چله دار اعدام خويش را به شانه مي‌کشد.

روحانيت همواره از آغاز، ماقبل انقلاب، در کوران انقلاب، در دفاع از حريم انقلاب، در دفاع از استقلال کشور، در دفاع از استقلال فرهنگي فکري و اقتصاد کشور پاي کار بوده، امروز هم همين است. اين تجمع تفسير عملي اين فلسفه وجودي روحانيت به حساب مي آيد. اين در حالي است که روحانيت شيعه و همچنين روحانيت ايران به رغم اين که حکومت اسلامي برپا است، به رغم اين که نقش اول را روحانيت در پيدايي و پايايي و دوام انقلاب داشته است، امروز از فقيرترين طبقات است، امروز اکثريت طلاب ما در زير خط فقر زندگي مي کنند و از اين امر هم گله مند نيستند.

چند درصد درصد بسيار کمي، تخميناً تصورم اين است چيزي در حدود ۵ درصد از ملبسين، مؤممين و روحانيون، يا به لحاظ اين که داراي منصب هستند، اذهاب مناصب هستند يا به هر حال اشتغالي دارند که زندگي آسان و عادي دارند برخوردار قلمداد مي‌شوند. اما با اطمينان و قاطعانه حسب اطلاعي که دارم حدود ۹۰ درصد طلاب و مؤممين ما در شرايط و در تنگناهاي اقتصادي و معيشتي شديد به سر مي برند. اين را من شاهد هستم.

مراجعات اين را مي‌گويد. من شرمنده مدرسين عزيز، باوفا و ايثارگري هستم که يک سره همه عمره خود را وقف تدريس کرده، روزانه چهار درس مي‌دهد و بايد اين چهار درس را مهيا کند، مطالعات خود را ادامه دهد، سوالات شاگردان خود را پاسخ دهد و عملاً تمام وقت خود را صرف کرده و در شرايط سخت معيشتي گذران زندگي مي‌کند.

اما در عين حال روحانيت با ايصال و وصال پاي خدمت ايستاده است. طلبه‌اي که شرايط سخت معيشتي و اقتصادي دارد و احيانا متأهل است، مستأجره است، خب حال و روز زندگي او روشن است. اما علي‌رغم اين پاي انقلاب ايستاده و خواهد ايستاد و در کنار مردم خواهد بود. حوزه، نهادهاي حوزوي، عناصر حوزوي پاي انقلاب هستند تا آخرين قطره خون چراکه همچنان انقلابي هستند.

افزايش اقتدار روزافزون براي صيانت از استقلال، امنيت، ديانت و حکومت يک تکليف شرعي است

اين استاد درس خارج افزود: نکته دومي که عرض مي‌کنم اشاره اي به مواهب انقلاب است. در اين ايام آنچنان فضا سازي مي‌شود و – کاملاً آشکار و مستند است که از فراي مرزها اداره مي‌شود – که گويي انقلاب ناموفق بوده است، گويي انقلاب هيچ خدمتي نکرده است. مشکلات هست، مخصوصاً مشکلات معيشتي همه اقشار را به سطوح آورده است و عرض کرديم از جمله اول طبقاتي که اين مضايق و تنگناها را با پوست و گوشت و وجودشان از عمق وجود درک و حس مي‌کنند.

طلاب و عمامه به سرها هستند. اين ها روشن است. اما بدانيد اين انقلاب خدمات عظيمي انجام داده، اقتدار اين انقلاب اقتدار اين نظام موجب آن است که دشمنان اين مضايق را براي ما ايجاد کنند. انقلابي که در حوزه معرفت وتوليد علم ايران را در بسياري از بخش ها در مسائل گوناگون چه در حوزه علوم طبيعي، ساير علوم، علوم انساني، علوم اسلامي در تراز کشورهاي رتبه اول و داراي رتبه جهاني قرار دهد، انقلابي که وسعت اقتدار آن، منطقه را فراگرفته است. انقلابي که غريو موشک‌هاي آن خواب آرام از دشمنان خدا، از دشمنان مردم، از دشمنان عدالت ستانده است. انقلابي که موشک هاي دوربرد او امروزه کانون استکبار، کفر و تکفير و نفاق و انحراف را به مخاطره افکنده است.

از چند هزار کيلومتر دورتر نقطه‌زن دشمن را مي‌زند و همين هم سبب اصرار آن ها بر برجام هاي بي خاصيت بلکه بسيار خسارت بار مثل برجام هسته‌اي است. آن ها نگران هستند. دشمن ما مي‌ترسد. نقطه ضعف دشمن ما اين است. ترس از اين است که ما بتوانيم موشک هاي دوربرد و دوربرد تر بسازيم آنچنان که خود آمريکا را بزنيم و اين کار خواهد شد.

اين تکليف مسئولان است، اين مصلحت کشور است، به عنوان طلبه براساس فتواي بزرگان عرض مي‌کنم، اين تکليف شرعي است که ما براي صيانت از استقلال خود، براي صيانت از امنيت خود، براي صيانت از ديانت خود، براي صيانت از حکومت حقّه خود، براي صيانت از مکتب اهل بيت (سلام عليهم اجمعين)، اقتدار خود را روزافزون افزايش دهيم آنچنان که دشمن در خانه اش احساس امنيت نکند و دشمن اصلي ما آمريکاست. ما هرچند در منطقه وابستگان، هم پيمانان مزدوران و ژاندارم هاي آمريکا را زير ديد داريم، در تيررس موشک هاي خود داريم و در دسترس توانايي ها و اقتدار نظامي خود داريم، اما هدف نهايي بايد خود سرزمين آمريکا و دولت آمريکا باشد و بايد امکانات نظامي ما آنچنان افزايش و ارتقا پيدا کند قدرتمند شويم که آمريکايي هاي پرگو و بيهوده گو خفقان بگيرند و در قبال اقتدار، مواضع، مباني، عدالت خواهي، آزادي خواهي و استقلال طلبي ما سکوت کنند و بيهوده سخن نگويند.

امنيت منطقه در گرو اقتدار ماست

آيت‌الله رشاد با توجه به شرايط ناامن کشورهاي ديگر در دنيا گفت: دستاورد عظيم ديگر اين انقلاب و اين نظام اسلامي امنيت بي نظيري است که در کشور حاکم است. در حالي که ما وسط اقيانوس متلاطمي از ناامني، کشتار، قتل و غارت زيست مي کنيم اما در آرامش و امنيت هستيم. همه اطراف ما در محاصره عوامل و دشمنان ماست. آن ها نه که نمي خواهند بلکه نمي توانند امنيت ما را بر هم بزنند. آن ها اگر مي توانستند لحظه اي ما را آرام نمي گذاشتند.

اگر آن ها قادر بودند آني از هيچ اقدام ترديد و خودداري نمي‌کردند. اقتدار امنيت ما، امنيت مقتدرانه، يک وقت امنيت به ضرب و زور است، امنيت با ايجاد اختناق برپا مي شود، خير، امنيتي مقتدرانه، امنيتي متکي به زيرساخت هاي دروني، امنيتي متکي به خود مردم، امنيتي متکي به توده‌هاي مؤمن و انقلابي. که نه فقط ما داراي امنيت هستيم که ديگران هم امنيت خود را از ما توقع مي برند. وقتي سورريه به ناحق به مخاطره مي افتد از ما استمداد مي کنند.

عراق وقتي به مخاطره مي افتد از ما استمداد مي کند. وقتي امنيت و استقلال لبنان به مخاطره مي افتد از ما استمداد مي کند. و اين استمدادها بي پاسخ نمي ماند. جواب مي گيرد و امنيت آن ها تأمين مي شود. ما نه تنها امنيت خودمان بلکه امنيت منطقه را تأمين کرديم. اگر قدرت جمهوري اسلامي و اقتدار نظامي و تدبير جمهوري اسلامي نبود، اين منطقه بسي و صدبار و صدچندان بدتر از آني مي شد که الان هست. اين ناامني ها، اين جنگ ها، اين آتش افروزي ها، اقل خوابي است که براي اين خاک و ملت ديده‌اند.

همه قدرت ها جمع شدند و همه عوامل خود را به کار بردند، همه ژاندارم هاي خود را استخدام کردند و تجهيز کردند و بي‌حساب پول مي‌دهند، بي حساب سلاح مي دهند، و اما ملاحظه مي‌کنيم کاري از پيش نمي‌برند و هر جا حضور پيدا مي‌کنند به محض حضور مقتدرانه ما فرو مي‌پاشند. اين که ادعا کردند داعش، دولت اسلامي عراق و شام است، يک ادعاي محاسبه شده اي بود. آن ها با اطمينان از سران، از پشتيبانان خود، از اربابان خود و از ايادي اربابان خود در منطقه، اطمينان پيدا کرده بودند که مي توانند عراق و شام را اشغال کنند و دولت جعلي را برپا کنند.

با اطمينان اين کار را کردند و پيش رفتند اما به محض ورود نيروهاي جمهوري اسلامي و ارائه مشاوره و کمک به نيروهاي رزمنده در منطقه، اين طراحي به شکل ديگري رقم خورد. اسرائيلي‌ها مي‌دانند کافي است ما يک مشت، مشت محکم که از موشک هاي دوربرد بالستيک ما شکل گرفته باشد بر سرشان فروآوريم، نه تلاويوي باقي مي‌ماند و نه نقطه ديگري به نام رژيم غاصب جعلي صهيونيستي. امنيت منطقه در گرو اقتدار ماست.

حفظ وحدت اوجب واجبات است

رييس شوراي حوزه‌هاي علميه استان تهران گفت: امروز در اين شرايط در اين ايام، چيزي از حفظ وحدت واجب تر نيست. اوجب واجبات حفظ وحدت است. ما در اين شرايط چندان درصدد اين نيستيم که مقصر پيدا کنيم. البته رسيدگي به مقصرين و احياناً خائنين به جاي خود و در موقع خود انجام بايد شود. اما اکنون زمان درس گرفتن از اين تجربه است و رهيز از تکرار آن، نتيجه اعتماد به دشمن اين بودکه ديديم. نتيجه اعتماد به استکبار و به اصطلاح کدخدا اين بود که امروز مشاهده مي‌کنيم. اين ها به هيچ عهدي وفا نمي‌کنند، اين ها به هيچ پيماني پايدار و پايبند نيستند.

در عين اينکه انتقاد داريم و فعال و بي تعارف بايد پيگيري کنيم اما حفظ وحدت از اوجب واجبات است. اين را ما مي دانيم، همه مردم، همه اقشار، همه ارکان، همه عوامل در اين کشور و در درون نظام و حاکميت بايد اين را به عنوان اصل اول و اولي الأکيد ملاحظه کنند و ما هم خود به اين قضيه ملتزم هستيم. البته هيچ منافات ندارد که هم متوجه اهميت وحدت بود و هم وضع اقتصادي و معيشتي مردم را مطالبه‌گري کرد. تأمين وحدت در صورتي است که اقشار مختلف، تبعات گوناگون، جريان‌هاي مختلف و توده مردم ببينند دستگاه‌ها و نظام و مجموعه قواي کشور در جهت تأمين عدالت و حل معضلات حرکت مي‌کند. والا اگر ما ببينند و ببينيم کشور رهاست و احياناً مشکل روي مشکل انباشته مي‌شود، وحدت معني ندارد و به تعبيري بستري باقي نمي ماند که در آن وحدت کنيم.

وحدت اساس است، اما معيشت مردم چه مي‌شود؟ مطالبات رهبري چه مي شود؟ مقام معظم رهبري اين همه از قواي ثلاثه، مطالب مشخص، مطالبات صريح قاطع، آشکار، علن فرمودند چه مقدار از اين ها عمل شده! مسئولين، نهادها، مقامات که غالبا صالحند و امين اند بايد پاسخگو باشند. حضرت آقا در ديدار، در افطار مسئولان خطاب به مقامات حاضر و دولت فرمودند موجودي ذخيره ارزي را در اختيار بخش خصوصي قرار دهيد تا اقتصاد رونق بگيرد. و جاي ديگر هزينه نکنيد. ايشان تصريحاً فرمودند صندوق در اختيار دولت است، قانوناً تصميم گيري در رابطه با آن در اختيار دولت است. هزينه کردن راجع به آن در اختيار دولت است، در مواردي مي خواهيد فراقانوني در موارد ضروري هزينه کنيد فقط از رهبري اجازه مي گيريد، در اختيار رهبري نيست، در اختيار دولت است.

بعد از اين توضيح فرمودند اين را در اختيار بخش خصوصي قرار دهيد، اقتصاد در بخش خصوصي رونق بگيرد، با اقتصاد دولتي نمي توان جامعه را اداره کرد. الان چند ماه از اين قضيه گذشته، رهبري حق دارد، ما به عنوان مقلدان رهبر عزيز و ارجمند خود حق داريم سوال کنيم اين فرموده رهبري معظم، اين رهنمود، اين تدبير بنيادي بنياني که مي تواند گره گشاي مشکلات اقتصادي و معيشتي مردم باشد چقدر عمل شده است؟ ما مي گوييم چهار نخود و نيم طلا اگر کسي سرقت کرد بايد دست او را قطع کرد اگر کسي چند هزار ميلياردي از کيسه مردم از منابع مردمي اتلاف يا سرقت کرد مجازات آن چيست!

سوالم از برادران قوه قضاييه اين است از بين اين همه اختلاس گران، اين همه سوء استفاده کنندگان، اين همه متخلفين اقتصادي، بر ده، بيست، سي نفر از آن ها عنوان مفسد في الارض صدق نمي‌کند!؟ اگر صدق مي‌کند چرا حکم خدا را اجرا نمي‌کنيم. مي‌فرماييد روند و فرايند دادرسي طي مي‌شود، مي‌دانيم لاجرم فرايند عادي دادرسي فرايند بسيار کُندي است، فرايند پر از تشريفات ديوان سالاري است و حتي ممکن است تا حکم اجرا شود موضوع منتفي شود.

اين فرايندها براي شرايط عادي است، اگر کسي در جبهه نظامي خيانت کرد، او را دستگير مي‌کنند به تهران مي فرستند، تا تشريفات مفصل و فرايند ديوان سالارانه کذايي را طي کند و بعد از ده سال حکم او را صادر کنند! يا همان جا در جبهه، حکم خدا را جاري مي‌کنند! الان ما در جبهه هستيم، الان دشمن عليه ما جنگ اقتصادي برپا کرده. به لحاظي شرايط، شرايط جنگي است و قهراً بايد طرز تصميم گيري‌ها طرز اقدامات و عملکرد متناسب با شرايط جنگي باشد.

ما عرض نمي‌کنيم فرايند را بر هم بريزيم. قهراً کارشناسي شده، قوانيني هست بايد رعايت شود اما قوانين براي شرايط عادي است. اين مسئله مسجل است، مسجل است که اين آقا مفسد في الارض است. مي گوييم بايد اين سير طي شود. مجازات کنيد، کيفر کنيد، گاهي هم کيفر مي کنيد به اطلاع مردم برسانيد، تا مردم احساس کنند عدالت دارد اجرا مي شود.

مجلس شوراي اسلامي بايد انقلابي عمل کند

ايشان تصريح کرد: مجلس در اين شرايط بايد انقلابي عمل کند، قوانين قاطع روشن، غير قابل تفسير، غيرقابل تأويل وضع کند، دولت در مصوبات خود اين جهات را رعايت کند. من شنيدم تخلفات ارزي کيفر و مجازات سنگيني دارد. از جمله اين که اگر کسي ارز دريافت کرد، مثلا براي وارد کردن مواد غذايي سپس با اين خودرو وارد کرد، يا به طرز ديگري مصرف کرد، قانون مي گويد چنين کسي مازاد را بايد بپردازد. آن مقداري که تخلف کرده. دو اين که چهار برابر مبلغ دريافتي بايد جريمه شود. سوم طي سنوات از فعاليت اقتصادي و تجاري محروم شود. اگر اين قانون نسبت به کساني که تخلف ارزي کردند اجرا شود مشکل حل نمي‌شود؟ اما شنيده مي‌شود آن مازاد را به قيمت آن زمان تسويه کنيم. گفتند جريمه چهار برابر را هم حذف کردند. گفتند مازاد را هم مي بخشيم. در اين شرايط که مسئله ملي است، مسئله کشوري است، بايد قوانين اين چنيني را لغو کنيم يا بايد تشديد کنيم! مجلس نماينده مردم است برآمد و برايند رأي و خواست مردم است. الان وکلاي مجلس بايد به موکلين خود مراجعه کنند، به مناطق انتخابي خود مراجعه کنند ببينند مردم چه مي خواهند همان را در مجلس مطالبه کنند و مطابق همان هم تصميم گيري کنند. احساس مي شود، مجلس نقش خود را ايفا نمي‌کند. چطور مي‌شود يک تصميم اساسي، کلان، همچنان که از قبل معلوم بود و بعد هم اثبات شد و عبرتي تاريخي و البته خسارت بار آن مثل برجام را ظرف بيست دقيقه تصويب مي کنيم اما در مواردي مثل مواجهه قاطع با مفسدين اقتصادي بهنگام عمل نمي‌شود تصميمي نبايد بگيريم!؟

احتکار هم دستي و هم داستاني با آمريکاست

آيت‌الله رشاد افزود: مردم توجه کنند احتکار حرام است. احتکار به همان مفهوم فعلي آن حرام است. وقتي مردم به کالايي نياز دارند، و کالاي ضروري مردم است از جمله ارزاق مردم، احتکار آن حرام است. مسئولان ما جدي تر از آن که گاه در گزارش ها مي آيد با تخلف کمرشکن توده هاي مردم برخورد کنند. کسي که احتکار مي کند اگر کساني از ميان کسبه هستند،که هستند بين توليدکنندگان هستند که هستند، بين سرمايه داران اگر هستند که هستند که احتکار مي کنند بدانند احتکار، هم دستي و هم داستاني با آمريکاست. چون آمريکا همين را مي خواهد. او مي گويد من اجازه نمي دهم کالا وارد ايران شود، اين مي گويد کالايي که وارد شده يا در داخل توليد شده از دسترس مردم خارج مي‌کنم. اين پياده نظام آمريکا بودن است. آمريکا مي خواهد اختلاف ايجاد کند، کسي که به اختلاف دامن مي زند خواسته و ناخواسته پياده نظام آمريکاست، آمريکا مي خواهد در کشور آشوب ايجاد کند، امنيت را از ما بگيرد، کسي که امنيت را بر هم مي‌زند. پياده نظام آمريکاست. آمريکا مي‌خواهد اعتدال رواني جامعه ما را از بين ببرد کساني که با پراکندن شايعات و دروغ موجب به هم خوردن اعتدال رواني جامعه در حال جنگ مي‌شوند پياده نظام آمريکا هستند. امروز آمريکا نه جرأت مي کند حمله نظامي مستقيم کند، و نه حمله نظامي مستقيم به نفع او تمام خواهد شد، مي‌داند که با حمله نظامي کاري از پيش نخواهد برد. نگراني ما اين نيست. نگران ما آن است که عوامل او ايادي آگاه و ناآگاه، خواسته و ناخواسته در داخل به صورت پياده نظام به نفع او عمل کنند. اين نگران کننده است.

ناکارآمدي افراد را به پاي ناکارآمدي نظام نگذاريم

عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي تاکيد کرد: ما نسبت به مسائل اقتصادي و معيشتي درک مي‌کنيم، توجه مي کنيم موانع را مي‌دانيم طلبه‌ها، اقشار مختلف مردم، اين مردم همان مردمي هستند که با دست خالي به خرمشهر رفتند و خرمشهر را آزاد کردند. فرقي نکردند. نظام کارآمد است، عواملي که بايد اين نظام را اداره کنند کارايي ندارند. هر جا که عامل کارآمدي داشتيم کارآمدي نظام احراز شد. چطور شد در صنايع موشکي اين همه پيش رفتيم، همين نظام صنايع موشکي را مديريت کرد. چطور شد در فناوري هسته اي اين همه پيش رفتيم! اين را همين نظام اداره کرد، چطور شد در عرصه هاي علمي اين همه فتوحات آشکار داشتيم! در تراز کشورهاي رتبه دار و قابل توجه در جهان در بعضي فناوري ها، فناوري هاي جديد، دقيق مثل نانو پيش رفتيم! همين نظام اين ها را سبب شد. و چطور شد اين همه عمران در سطح کشور، اين همه پروژه هاي عمراني عظيم معجزه آسا که بعضاً مورد تحسين مجامع بين‌المللي قرار گرفت، صورت است! ناکارآمدي افراد را به پاي ناکارآمدي نظام نگذاريم. معلوم مي‌شود هر جا نيرو کارآمد است، کارآمدي نظام احراز مي‌شود. در عصر رسول خداوند، در بدر عواملي اين طور عمل کردند و در اُحد عواملي آن طور عمل کردند. در هر دو جا فرماندهي به دست رسول خدا بود. در دوران کم تر از پنج سال حکومت اميرالمومنين (عليه السلام) شرايط مختلف پيش آمد، آن جا که عوامل کارايي نداشتند يا خيانت کردند تا پاي خيمه دشمن هم پيش‌روي شد اما قرين با موفقيت نبود اما در جاي ديگري که آگاهانه عمل شد آن بزرگوار فرمود من چشم فتنه را از حدقه خارج کردم.

افراد ناصالح، خدمات افراد صالح و شايسته را خنثي مي‌کنند

آيت‌الله رشاد در پايان سخنان خود خاطر نشان کرد: به هر حال مجموعه خدمات را توجه داريد، مواهب انقلاب را مي دانيد، افراد صالح در مجموعه در دستگاه‌ها و نهادها فراوان اند و بر افراد ناصالح غلبه دارند. اما مي دانيد افراد ناصالح، خدمات افراد صالح و شايسته را خنثي مي کنند. طلبه‌ها و روحانيت پاي انقلاب و کنار مردم هستند چون از مردم هستند. چون ديپلمات نيستند، چون سياستمدار نيستند، بلکه انقلابي هستند. چنين حضور و حرکاتي اعلامي است و فريادي است، که از سينه سوخته طلاب جوان و مدرسين فاضل برآمده و اعلام هم مي کنيم حوزه‌هاي علميه با تمام تواضع و در نهايت آمادگي و به قدر توان، از هر گونه حمايت و همراهيِ دستگاه‌ها، دولت، قوه قضاييه، مجلس دريغ نمي‌کند و در کنار آن‌هاست. اين نظام براي مردم است، همه آحاد، همه ارکان و همه مراتب دستگاه ها به نحوي منبعث از رأي و رضاي مردم هستند. و موضوع رأي و رضاي مردم شرط مشروعيت است. ولو اساس اسلام است. اما ما چارچوبي را به عنوان مردم سالاري در قانون اساسي پذيرفتيم که اين مردم سالاري مبتني بر ديانت اسلاميت است.

تعداد بازديد:126 آخرين تغييرات:97/05/21
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر