پنج شنبه 2 اسفند 1397 - 16 جمادي الثاني 1440 - 21 فوريه 2019
صفحه اصلي/مقالات


 
 


 


 


 
خروجي RSS

بحران های ما ناشی از پیاده شدن مدل های غربی در کشور است

آيت الله ميرباقري:

بحران هاي ما ناشي از پياده شدن مدل هاي غربي در کشور است

آيت الله ميرباقري گفت: کاستي ما، خلاء نرم افزار و بحران هاي ما ناشي از پياده شدن مدل هاي غربي در کشور است، ولي با توليد علم ديني، آرمان هاي جمهوري اسلامي تبديل به نقشه راه مي شود.

به گزارش خبرگزاري مهر، آيت الله سيد محمد مهدي ميرباقري عضو مجلس خبرگان رهبري و رئيس فرهنگستان علوم اسلامي قم در جمع دانشجويان چهارمين دوره طرح ملي گفتمان نخبگان علوم انساني به سخنراني پيرامون «شرح حديث عقل و جهل» پرداخت.

وي در ابتداي سخنان خود به مقدمه اي پيرامون تاريخ انقلاب اسلامي و نقش و جايگاه علم ديني در انقلاب اسلامي اشاره کرد و گفت: بايد پنجاه سال پيش و فضاي دو قطبي در جهان و سلطه ابرقدرتهاي غربي را تصور کنيد و انقلاب اسلامي را در مقابل اين سلطه ابرقدرتها ببينيد، زيرا انقلاب، نظامي متفاوت با جهان موجود را رقم زد. ما مي خواستيم اين حرکت را از مرزهاي جغرافيايي عبور دهيم و موازنه قدرت هاي موجود را بهم بزنيم و فروپاشي شوروي نمونه اي از بهم خوردن اين موازنه بود، ضمن اينکه خود غرب و آمريکا نيز دچار بحران شد. اما در شرايط موجود تنها کاستي ما، خلاء نرم افزار و بحران هاي ما نيز ناشي از پياده شدن مدل هاي غربي در کشور است، ولي با توليد علم ديني، آرمان هاي جمهوري اسلامي تبديل به نقشه راه و جايگزين مدل ها و سبک زندگي غربي مي شود.

وي بحث اصلي خود پيرامون «شرح حديث عقل و جهل» را با يک حديث ازکتاب شريف اصول کافي آغاز کرد که شرح اين سخنان را در ادامه مي خوانيد:

 ما دو موجود در عالم داريم که هر دو نيز مخلوق خداوند هستند، عقل و جهل. تمام خوبي ها و خيرات عالم اعم از تصديق، رضا، شکر، توکل، زهد و . . .  قواي عقل و تمام شرور و بدي هاي عالم اعم از کفر، انکار، نا اميدي، ياس، حرص به دنيا و . . . .  از قواي جهل هستند. اين دو موجود که يکي نماد عبوديت و نوراني و ديگري نماد طغيان و ظلمت  در عالم هستند، با هم درگيري و نبرد دارند و نبرد نيز از جهل شروع شده است. از برخي روايات اينطور استنتاج مي شود که عقل وجود مقدس نبي اکرم(ص) و جهل  شيطان و ابليس ها هستند.در هر کدام از ما شعبه اي از عقل و جهل وجود دارد و در عقل مقام طاعت و بندگي و در جهل نيز مقام استکبار و طغيان قرار داد و در درون ما نيز درگيري بين عقل و جهل جريان دارد ولي اصل اين درگيري در عالم است، زيرا نبي مکرم اسلام و شيطان مي خواهند قواي خود را در جهان بسط دهند.

 خب ما در اين نبرد چه کاره ايم و کدام سمت هستيم؟ اين صفات ابتدائا براي ما خلق نمي شود. هر کسي بايد سعي کند قواي عقل را در درون خود بسط دهد، زيرا تمام صفات خوب در عالم از فروع عقل است و نيز اجازه ندهد قواي شيطان و ابليس در درون او گسترش پيدا کند. ما بايد هم در درگيري بيرون و هم در درگيري درون حضور داشته باشيم و بايد سعي کنيم تا ساحت عقل را در درون خودمان گسترش دهيم.

اما چند نکته پيرامون اين حديث: همه درگيري هاي عالم ذيل اين دو جريان هستند. قواي عقل به فرماندهي نبي مکرم اسلام(ع) و قواي جهل به فرماندهي ابليس و شياطين در مقابل هم صف آرايي مي کنند. محور صفات عقل و جهل در درون ما تولي و تبري هستند.ما براساس تولي و تبري به عقل و جهل ملحق مي شويم. مومن کامل کسي است که خداوند متعال بر اساس آزمايش هايي، او را آماده پذيرش حقيقت ايمان کرده و انسان مومن کسي است که تمام صفات خير در او است. اما بقيه مومنين جزء موالي و محبين هستند و بعضي از اين صفات خير در او است. تا آلودگي و جهل در ما است و تا تبري انسان کامل نشود ما پاک نمي شويم. حالا چطور انسان به همه قواي عقل نوراني مي شود؟ بايد عقل را بشناسيم و معرفت نسبت به آن پيدا کنيم و البته اين شناخت با شناخت معمولي تفاوت دارد. همچنين بايد اين قوا را در سرچشمه تک تک رفتارهايمان شناسايي کنيم.

به نظر من الان  آمريکا قواي جهل و رئيس جمهور آمريکا مظهر و تجسد صفات شيطاني است. اينکه مستکبرين عالم در برابر ملت ما تواضع مي کنند، اين تواضع عين تکبر است. جهان جديد به رهبري ليبرال دموکراسي آمريکا تجسديافته قواي جهل و استکبار  است و در همه نقاط اين تمدن مي توان مظاهر و نمود هاي صفات جهل و شيطان را مشاهده کرد. اين سند 2030 مانند ديگر نمود هاي تمدني جديد بوي عفونت شيطنت و استکبار مي دهد. علم تمدن جديد نيز ظلمات است و بايد مواظب بود نسبت به آنها تولي پيدا نکنيد.

گفتني است طرح ملي گفتمان نخبگان علوم انساني با حمايت و نظارت دانشگاه باقرالعلوم دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم در قم در حال برگزاري است.

تعداد بازديد:160 آخرين تغييرات:97/05/21
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر