دوشنبه 23 تير 1399 - 21 ذي القعده 1441 - 13 ژولاي 2020
صفحه اصلي/سياسي و اقتصادي


 
 


 


 


 
 
خروجي RSS

جدول فرصت‌های شغلی ۳۱ استان کشور/مشاغل منتخب استان‌ها کدامند؟

اختصاصي مهر؛

جدول فرصت‌هاي شغلي ۳۱ استان کشور/مشاغل منتخب استان‌ها کدامند؟

رسته‌هاو ظرفيت‌هاي منتخب اشتغال به تفکيک هر استان در قالب طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پايدار(تکاپو) شناسايي شده تا سياست‌هاي اشتغالزايي در ۳۱ استان معطوف به ظرفيت‌هاي اشتغال همان استان شود.

به گزارش خبرنگار مهر، طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پايدار (تکاپو) طي چند سال گذشته با هدف شناسايي ظرفيت‌هاي اشتغال در هر استان آغاز شد که خلاصه مطالعات استاني اين طرح با «تحليل آموزش عالي و اشتغال»، استخراج ظرفيت‌هاي اشتغال به تفکيک هر استان به تناسب ظرفيت هاي نيروي کار، شرايط زيست محيطي و ساير شاخص‌هاي استاني و ملي است.

با توجه به اينکه نياز بازار کار هر استان متغير است، در قالب طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پايدار رسته هاي منتخب و اولويت دار ۳۱ استان کشور شناسايي شده تا تمام مداخلات توسعه اي و سياست هاي اشتغالزايي در هر استان معطوف و متمرکز بر ظرفيت همان استان باشد. بر همين اساس رسته هاي داراي اولويت و منتخب استاني به تفکيک در هر استان استخراج شده است.

از سوي ديگر با توجه به ميزان تطابق پذيري بسيار پايين آموزش‌هاي رسمي و غيررسمي کشور با نياز بازار کار، در قالب طرح تکاپو رشته هاي مورد نياز آموزش عالي (آموزش هاي رسمي و دانشگاهي) در هر استان و همچنين آموزش هاي مهارتي مورد نياز (آموزش هاي غيررسمي و فني و حرفه اي) به تفکيک هر استان نيز استخراج شده است.

در گزارشي که پيش روي شماست، ظرفيت هاي اشتغال هر استان به استناد طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پايدار (تکاپو) مورد اشاره قرار گرفته است.

رسته‌هاي اولويت‌دار استان اردبيل

با توجه به تحليل‌هاي صورت گرفته در بخش قبل و با در نظر گرفتن شاخص‌هاي اشتغال، درآمد، اثرات زيست محيطي، مصرف انرژي، ميزان توسعه پذيري رسته، پتانسيل ارتقاء، مزيت رقابتي و روابط بين رسته‌اي، ۱۰ رسته داراي اولويت استان اردبيل و ميزان اشتغال قابل ايجاد پيش بيني شده در هر يک به شرح زير است.

در استان اردبيل براي ۱۹ هزار و ۵۰۰ نفر ظرفيت ايجاد اشتغال از طريق «رسته‌هاي در اولويت توسعه اشتغال استان» وجود دارد که ظرفيت ۱۰ هزار اشتغال مربوط به «رسته‌هاي منتخب» است.

رسته‌هاي اولويت‌دار استان اصفهان

در استان اصفهان نيز ۱۴ رسته داراي اولويت استان و ميزان اشتغال قابل ايجاد پيش بيني شده در هر يک به شرح زير است. در اين استان براي ۱۵ هزار نفر ظرفيت ايجاد اشتغال از طريق «رسته‌هاي در اولويت توسعه اشتغال استان» وجود دارد.

رسته‌هاي اولويت‌دار استان البرز

همچنين در استان البرز ۱۰ رسته داراي اولويت استان شناسايي شده به اين ترتيب که براي ۱۹ هزار و ۵۰۰ نفر در اين استان ظرفيت جديد اشتغال در رسته هاي داراي ظرفيت پيش بيني شده است.

رسته‌هاي اولويت‌دار استان ايلام

۱. گردشگري با محوريت گردشگري مذهبي از طريق ايجاد بازارچه‌هاي موقت و دائمي، احداث و نصب کانکسها و کيوسکهاي خدماتي، چتر واي فاي و پذيرايي موقت و دائمي، ساماندهي وضعيت لجستک و حمل و نقل داخل و خارج از ايران، هدايت و برنامه ريزي ترافيک ورودي و خروجي، تأمين اقلام و مايحتاج کاروان ها و برنامه ريزي هوشمندانه اقامتگاه هاي موقت و مسيرهاي گردشگري.

۲. توليد و فرآوري گوشت قرمز (توسعه صنايع تبديلي مرتبط نظير توليد سوسيس و کالباس و فرآوردههاي گوشتي و بسته بندي).

۳. حمل ونقل باري و مسافري لجستيک (حمل و نقل داخل و خارج از ايران از طريق ايجاد تعاوني هاي خدماتي تخصصي).

۴. پرورش و فرآوري طيور (ايجاد و توسعه واحدهاي بسته بندي گوشت مرغ ، کشتارگاه هاي مکانيزه با هدف صادرات منطقه اي و ايجاد
فروشگاه هاي عرضه محصولات مختلف با بسته بندي بهداشتي در کشور عراق و ساير شهرهاي مرزي).

۵.محصولات زراعي (غلات)

۶.خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات

۷. فرش دستباف

۸. خدمات و مشاغل ساختماني

۹. حمل و نقل مسافري

۱۰. محصولات باغي

مطابق با برنامه ريزي‌هاي انجام شده و برآورد ظرفيت توسعه اشتغال در رسته فعاليت‌هاي اصلي استان ذيل طرح تکاپو ، هدفگذاري ايجاد ۳۵۰۰ شغل جديد در رسته هاي زير برنامه ريزي شده است.

رسته‌هاي اولويت‌دار استان آذربايجان شرقي

۱. صنايع دستي (فرش دستباف)
۲. رسته کفش و فرآوري هاي چرم
۳. رسته گردشگري
۴. توليد مبلمان و مصنوعات چوبي
۵. توليد پوشاک
۶. توليد نرم افزار و ارائه خدمات فناوري اطلاعات
۷. رسته آجيل و خشکبار
۸. توليد و فرآوري انگور
۹. حمل ونقل باري و لجستيک
۱۰. تأمين قطعات و مجموعه هاي خودرو
۱۱. پرورش و فرآوري طيور و زنبورداري
۱۲. توليد و فرآوري ميوه هاي هسته دار و دانه دار
۱۳. توليد نرمافزار و ارائه خدمات فناوري اطلاعات

رسته‌هاي اولويت‌دار استان آذربايجان غربي

۱. رسته صنايع غذايي و لبنيات
۲. رسته پوشاک
۳. رسته فرآوري محصولات کشاورزي و سورتينگ و بسته بندي
۴. رسته خدمات بازرگاني و توزيع و پخش کالا وحمل و نقل و انبارداري و خدمات گمرکي
۵. کسبوکارهاي خدمات پايه مناطق روستايي
۶. رسته مبلمان و مصنوعات چوبي
۷. رسته گردشگري و بوم گردي
۸. رسته زنبورداري و فرآوري عسل
۹. رسته صنايع دستي
۱۰. گياهان دارويي ،اسانس و عرقيات و ادويه ۱۱. کاني هاي فلزي
۱۲. کاني غير فلزي
۱۳. پرورش و فرآوري دام و طيور

رسته‌هاي اولويت‌دار استان بوشهر

با توجه به مجموعه شرايط موجود و با ارزيابي صورت گرفته در مورد رسته هاي موجود در استان توصيه مي شود که اولاً محور توسعة استان توانمندي هاي موجود در حوزة تلفيق صنعت و کشاورزي و شيلاتي، يعني صنايع تبديلي و برخي صنايع دستي قرار گرفته و به خصوص صنايع مرکز و جنوب استان در مورد رسته هاي فرآوري خرما و آبزيان خدمات غيرصنعتي مرتبط با نفت و گاز براي بهبود زنجيرة ارزش و محيط و نهادهاي کسب وکار مرتبط با آنها مورد توجه ويژه قرار گيرد.

در استان بوشهر ۷ هزار ۵۰۰ ظرفيت جديد اشتغال پيش بيني شده است.

رسته‌هاي اولويت‌دار استان تهران

رسته‌هاي اولويت‌دار استان چهارمحال و بختياري

رسته‌هاي اولويت‌دار استان خراسان جنوبي

رسته‌هاي اولويت‌دار استان خراسان رضوي

در بررسي کسب و کارهاي مناطق مختلف استان، با اعمال شاخص هاي اصلي تأثيرگذار بر يک کسب وکار و به کارگيري روش هاي معتبر رتبه بندي کيفي و کمي، ۲۰ رسته اولويت دار استان خراسان رضوي احصا شدند. 

رسته‌هاي اولويت‌دار استان خراسان شمالي

با توجه به اينکه هيچ کدام از رسته هاي استان از آن ميزان از توسعه يافتگي برخوردار نيست که بتواند به عنوان موتور محرک سيستم هاي کسب وکاري استان شناخته شود، نگرش طرح تکاپو در اين استان، سياستگذاري در سطح مناطق و شهرستانهاي استان است. 

نحوه مداخله طرح تکاپو در استان خراسان شمالي، توسعه هر کدام از اين رسته ها در چارچوب الزامات شهرستاني و در قالب پروژه هاي خرد و کوچک کارآفريني است.

رسته‌هاي اولويت‌دار استان خوزستان

رسته‌هاي اولويت‌دار استان زنجان

با توجه به اطلاعات و شاخص هاي اولويت بندي طرح تکاپو شامل ميزان اشتغال و درآمد ، ميزان مصرف آب و اثرگذاري زيست محيطي و شاخص هاي ترکيبي ، رسته هاي اولويت دار و پر کشش استان زنجان شناسايي شده است که در صورت اعمال مداخلات مناسب بر پايه زنجيره ارزش و تخصيص منابع مالي در قالب تسهيلات ، امکان ايجاد حداقل براي ۷۵۰۰ نفر در اين رسته هاي منتخب وجود دارد.

صنايع غذايي، تبديلي و تکميلي کشاورزي / صنايع دستي و گردشگري/ فرش دستباف و دست بافته ها / کفش و مصنوعات چرمي / صنايع مبتني
بر فلزات اساسي ( آهن و فولاد ، سرب و روي ، مس) / منسوجات و پوشاک/ پرورش و اصلاح نژاد دام/ رسته زيتون / رسته فن آوري اطلاعات
پرورش ماهي و آبزيان.

رسته‌هاي اولويت‌دار استان سمنان

رسته‌هاي اولويت‌دار استان سيستان و بلوچستان

۱.رسته حمل ونقل و ترانزيت و خدمات مرتبط
۲.رسته بسته بندي
۳. رسته شيلات و توليد و فرآوري آبزيان (ماهي ، ميگو و ... )
۴.رسته توليد خرما، ميوه هاي گرمسيري
۵. رسته توليد صنايع دستي
۶. رسته توليد پوشاک
۷. رسته صنايع دريايي و فراساحل (ساخت کشتي و انواع شناور و ارائه خدمات دريايي به شناورها و ...)
۸. رسته هاي مرتبط با صنعت گاز (لوله کشي درونشهري، جايگاههاي سي.ان.جي و ...)

رسته‌هاي اولويت‌دار استان فارس

در بررسي کسب وکارهاي مناطق مختلف استان، ۴۱ رسته شغلي به عنوان هدف اول در توسعه کسب و کار و اشتغال استان فارس مدنظر قرار
گرفتند. هدف نهايي طرح تکاپو در اين استان، ايجاد ۳۱۰۰۰ شغل از طريق توسعه رسته هاي زير است.

رسته‌هاي اولويت‌دار استان قزوين

پس از مطالعه و بررسي ها و تحليلهاي صورت گرفته در قالب فرمت و چارچوب علمي طرح تکاپو رسته هاي اولويت دار شناسايي شده به شکل
زير استخراج شده اند.

رسته‌هاي اولويت‌دار استان قم

در مطالعات ديناميک اشتغال استان قم، ۳۵ رسته فعاليت اشتغالزا شناسايي شده اند. بعد از انجام اولويت بندي بر اساس شاخص هاي اشتغال و درآمد، توسعه پذيري، ارتباط متقابل ۶ رسته به عنوان رسته هاي اولويت دار استان که در برگيرنده حدود ۲۰ درصد از اشتغال استان بوده اند، جهت مداخله توسعه‌اي پيشنهاد مي‌شوند.

رسته‌هاي اولويت‌دار استان کرستان

۱.صنايع دستي (فرش دستباف و ساير زير رسته ها)
۲. توليد نرم افزار و ارايه خدمات فناوري اطلاعات
۳. حمل و نقل باري و لجستيک
۴. گردشگري
۵. توليد پوشاک
۶. پروش و فرآوري طيور
۷. توليد و فرآوري (صنايع تبديلي) انگور
۸. توليد و فرآوري (صنايع تبديلي) انواع ميوه
۹. پيمانکاري احداث ساختمان
۱۰ . زنبورداري

رسته هاي اولويت دار استان ظرفيت ايجاد بيش از ۱۸ هزار شغل مستقيم و بيش از ۱۲ هزار شغل غيرمستقيم را دارند.

رسته‌هاي اولويت‌دار استان کرمان

در بررسي کسب و کارهاي مناطق مختلف استان، ۳۲ رسته شغلي که با حدود ۴۵۵ هزار نفر شاغل، ۶۷ درصد اشتغال استان را در بر مي گيرند، به عنوان هدف اول در توسعه کسب و کار و اشتغال استان کرمان مدنظر قرار گرفتند.

علاوه بر رسته هاي فوق، دو رسته توليد پوشاک و زنبورداري، به دليل جوامع هدف فراگير، ارزش افزوده قابل توجه و ظرفيتهاي استان، در سير مطالعات تکاپو، مهم ارزيابي شده اند که به دليل اشتغال محدود فعلي، شرايط ورود به جمع ۱۰ رسته اولويت دار استان را نيافتند. اما برنامه ريزي هاي مرتبط با توسعه آن ها، در دست اقدام است.

رسته‌هاي اولويت‌دار استان کرمانشاه

رسته‌هاي اولويت‌دار استان کهگيلويه و بويراحمد

۱. گردشگري و خدمات اسکان و پذيرايي
۲. توليد صنايع دستي (گليم و ساير دستبافته ها)
۳. زنبورداري و توليد عسل
۴. توليد و فرآوري مرکبات و زيتون
۵. توليد و فرآوري سيب و گردو
۶. دامداري سنتي و توليد لبنيات سنتي
۷. آبزي پروري (توليد و فرآوري ماهي قزلآلا)
۸. توليد و فرآوري انگور و هلو
رسته هاي اولويت دار استان توان ايجاد بيش از ۷۱۰۰ شغل مستقيم و بيش از ۲۰۰۰ شغل غيرمستقيم را دارند.

رسته‌هاي اولويت‌دار استان گلستان

با اعمال شاخص‌هاي اصلي تاثيرگذار بر يک کسب و کار و بکارگيري روشهاي معتبر رتبه بندي کيفي و کمي، ۵ رسته اولويت دار استان گلستان احصا شدند که اين رسته ها به همراه اشتغال پيش بيني شده در جدول زير ارايه شده است.

رسته‌هاي اولويت‌دار استان گيلان

با توجه به مجموعه شرايط موجود و ارزيابي هاي صورت گرفته در مورد رسته هاي موجود در استان پيشنهاد مي شود محورهاي توسعه استان، ظرفيت ها و منايع موجود در حوزه کشاورزي به ويژه توليد محصولات برنج – چاي – زيتون – بادام زميني – کيوي و فندق، در حوزه خدمات گردشگري به ويژه در کرانه ساحلي به طول ۳۰۰ کيلومتر و مناطق غربي و شرقي با محوريت طبيعت گردي و گردشگري تاريخي - مذهبي بيشتر مورد توجه قرار گيرد.

رسته‌هاي اولويت‌دار استان لرستان

با توجه به اينکه هيچ کدام از رسته هاي استان از آن ميزان از توسعه يافتگي برخوردار نيست که بتواند به عنوان موتور محرک سيستمهاي کسب و کاري استان شناخته شود، نگرش طرح تکاپو در اين استان، سياستگذاري در سطح مناطق و شهرستانهاي استان است.

رسته‌هاي اولويت‌دار استان مازندران

رسته‌هاي اولويت‌دار استان مرکزي

با در نظر داشتن معيارهايي نظير ميزان اشتغال رسته، تعداد بنگاهها، ميزان درآمد و ميزان اشتغال گروههاي هدف رسته‌هاي پر اشتغال ليست بالا اولويت بندي شده اند.

رسته‌هاي اولويت‌دار استان هرمزگان

رسته‌هاي اولويت‌دار استان همدان

با توجه به مجموعه شرايط موجود و با ارزيابي صورت گرفته در مورد رسته هاي موجود در استان توصيه مي شود که اولاً محور توسعة استان توانمنديهاي موجود در حوزه تلفيق صنعت و کشاورزي، يعني صنايع تبديلي و برخي صنايع دستي قرار گرفته و به خصوص صنايع مرکز و جنوب استان در مورد رسته هاي فراوري انگور و گردو، مبلمان براي بهبود زنجيره ارزش و محيط و نهادهاي کسب و کار مرتبط با آنها مورد توجه ويژه قرار گيرد. 

همچنين به لحاظ مزيت جغرافيايي و زيرساختي موجود در استان، کسب و کارهاي موجود در حوزه خدمات گردشگري خصوصا اسکان و پذيرايي مسافران، خصوصا در مسيرهاي خاص مانند غار علي‌صدر مي تواند نقش بسزايي در توسعة استان ايفا کند. از اين رو رسته فعاليتهاي اصلي استان به شرح زير معرفي مي شوند.

به منظور تعريف پروژه هاي توسعه در هر استان بايد برخي ملاحظات سياسي، جغرافيايي، فرهنگي و حتي بودجه اي را نيز در نظر داشت و اين امر گاها موجب تغييراتي در تعريف پروژه خواهد شد به طوريکه برخي رسته ها در يکديگر تلفيق شده و يا منطقه هاي جغرافيايي بيشتري لحاظ شود. بنابراين در مواجهه سيستمي با سيستم کسب و کاري استان همدان در جهت ايجاد و حفظ اشتغال پايدار با توجه به تحليلهاي فوق، وضعيت فعلي پروژه هاي توسعه اي در اين استان و در نظر داشتن روش هاي ممکن براي مداخله توسعه اي به شکل برنامه هاي اجرايي زير پيشنهاد مي گردد:

۱.توسعه رسته خدمات گردشگري در سراسر استان همدان: از آنجائي که مزيت‌هاي منحصر به فردي همچون وجود بزرگترين غار آبي جهان، مقبره حيقوق نبي، شهر جهاني سفال(لالجين)، اولين پايتخت مادها(هگمتانه) در اين استان واقع شده است، توسعه سيستم کسب و کاري هتل داري و اسکان، پذيرايي، بوم گردي،توريسم عشاير و. . .موجب پويايي بسياري از رسته کسب و کارهاي استان خواهد شد.

۲.توسعه سيستم کسب و کار محصولات کشاورزي(فرآوري صنايع تبديلي): اين سيستم کسب و کاري در بردارنده شش رسته اولويت دار و تعدادي رسته داراي اولويت کمتر استاني در زمينه هاي کشاورزي و دامپروري در اين منطقه است که داراي ارتباط ارگانيک با هم بوده و با توجه به محوريت مسئلة آب در استان لازم است هرگونه فعاليت توسعه اي در اين رسته ها در هماهنگي با يکديگر صورت گيرد.

رسته هاي توليد و فرآوري انگور، زردآلو، فلفل، شير و مروار و توليد علوفه در اين منطقه، محورهاي اصلي توسعه سيستم کسب و کار محلي را تشکيل خواهند داد و البته تمرکز اصلي روي رسته فرآوري انگور خواهد بود. بررسي ها نشان مي دهد که مداخله اصلي در جهت توسعه بايد در حوزه هاي مکانيزاسيون، مديريت و تغيير در روشهاي آبياري، يکپارچه اراضي و باغات، ايجاد و توسعه بخشهاي فرآوري و بسته بندي با برندينگ مناسب و توسعه سيستمهاي بازاريابي و فروش و همچنين بهبود و تسهيل محيط کسبوکار و اصلاح و جهت دهي در سيستم عرضه نيروي کار ماهر و ... باشد. توسعه بخش کشاورزي، با تربيت مشاورين تخصصي محلي و ايجاد ارائه دهندگان خدمات کسب و کار تخصصي در حوزه هاي توليد محصولات داراي مزيت استان نظير گردو ، انگور و محصولات باغي است.

۳.توسعه رسته توليد پوشاک استان همدان (با محوريت توليد کاپشن ، چرم و پالتو): مطالعات ميداني انجام شده نشان مي دهد که استراتژي توسعه اين رسته توليدي مي بايست با تمرکز بر بخش توسعه سفارش پذيري، افزايش مهارت متناسب با نياز بازار و توسعه تکنولوژي و با هدف کاهش قيمت تمام شده صورت گيرد. با توجه به پراکندگي توليدي هاي پوشاک در کل استان همدان خصوصا بخشهاي شمالي استان مي توان با تعاملات و هماهنگي هاي بين دستگاهي با تمرکز بر آموزش، منجر به ورود نيروي انساني بالايي به ويژه در روستاها به بازار کار شود.

در حال حاضر يکي از نيازهاي ضروري صنعت پوشاک در استان همدان نيروي آموزش ديده به ويژه در بخش ضخيم دوزي (کاپشن،پوشاک چرم،پالتو و..) است.

۴.توسعه رسته توليد مبلمان و منبت ملاير: گسترش صنعت توليد مبلمان و منبت در استان همدان در طي ده سال گذشته از رونق بسيار خوبي برخوردار بوده است به طوريکه ملاير به بزرگترين توليد کننده مبلمان منبت در کشور تبديل شده است(بيش از ۸۰ درصد توليدات کشور). از مهمترين مسائل اين رسته کسب و کاري مي توان به تکنولوژي رنگ، طراحي، سهولت در حمل و نقل، بيمه و بازاريابي اشاره کرد. با مداخله توسعه اي مي توان بستر مناسبي براي بکارگيري تجهيزات نيمه صنعتي و قابل قبول جهت توليد کامل اين محصولات در منطقه و اشتغال بسياري از تحصيلکردگان در رشته هاي صنعتي را ايجاد کند.

رسته‌هاي اولويت‌دار استان يزد

رسته هاي اولويت دار در استان يزد در سه گروه صنعت، خدمات و کشاورزي مشخص شده اند به طوريکه با توجه به درصد اشتغال در گروه هاي صنعت، خدمات و کشاورزي، سه رسته اولويت دار در گروه صنعت، دو رسته اولويت دار در گروه خدمات و يک رسته اولويت دار در گروه کشاورزي تعيين شده است.

تعداد بازديد:405 آخرين تغييرات:97/06/14
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر