یکشنبه 5 خرداد 1398 - 21 رمضان 1440 - 26 مي 2019
صفحه اصلي/سياسي و اقتصادي


 
 


 


 


 
خروجي RSS

پیمان دوجانبه با همسایگان بسته شود/از دیپلماسی اقتصادی عقب ماندیم

کوليوند در گفتگو با مهر:

پيمان دوجانبه با همسايگان بسته شود/از ديپلماسي اقتصادي عقب مانديم

رئيس کميسيون شوراها و امور داخلي کشور، با بيان اينکه همه انرژي دولت براي برجام و مذاکره و روابط با ۱+۵ گذاشته شد، گفت: به همين دليل از ديپلماسي اقتصادي با ديگر کشورها عقب مانديم.

محمدجواد کوليوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهميت پيگيري موضوع «ديپلماسي اقتصادي» در شرايط جنگ اقتصادي دشمن اظهارداشت: براي خروج از وضعيت فعلي اقتصادي کشور، يکي از مهمترين کارهايي که بايد انجام شود، توسعه روابط ديپلماتيک به ويژه در حوزه اقتصادي با کشورهاي همسايه و مسلمان است که در قالب ارتباطات ديني، سياسي و اقتصادي قابل پيگيري است.

وي افزود: در اين فضا بايد به اين سمت و سو حرکت کنيم که هرچقدر فشارهاي اقتصادي دشمن بيشتر مي‌شود، روابط اقتصادي ما با کشورهاي همسو به ويژه کشورهاي مسلمان و همسايه نيز توسعه يابد.

کوليوند تصريح کرد: مشکلي که در حال حاضر داريم، اين است که تحرک دولت نسبت به اين قبيل روابط کم است و علتش هم اين است که همه انرژي دولت براي برجام و مذاکره و روابط با ۱+۵ گذاشته شد و از ديپلماسي اقتصادي با ديگر کشورها عقب مانديم.

پيمان‌هاي ارزي دوجانبه با همسايگان بسته شود/ علت تأثير کم «معاونت ديپلماسي اقتصادي» وزارت خارجه

رئيس کميسيون شوراها و امور داخلي کشور با تاکيد مجدد بر تقويت روابط با کشورهاي همسايه و مسلمان گفت: در اين خصوص بايد با پيمان هاي دوجانبه ارزي با کشورهاي همسايه فضايي را فراهم کنيم تا نوسانات دلار ما را بازي ندهد.

کوليوند با اشاره به موانع فعاليت معاونت ديپلماسي اقتصادي وزارت خارجه گفت: مسئله اينجاست که اين معاونت در وزارت خارجه ايجاد شده اما ساختار مشابه آن در ديگر وزارتخانه‌هاي اقتصادي وجود ندارد؛ در حالي که در وزارتخانه‌هاي اقتصادي دولت مانند ارتباطات و صنعت و تجارت نيز بايد ساختار همسان و مشابه اين معاونت وجود داشته باشد تا نتيجه مذاکرات ديپلماتيک و اقتصادي به صورت دقيق و زمان‌بندي شده دنبال شود.

وي در توضيح اين مسئله گفت: در حال حاضر وزارت خارجه از طريق معاونت ديپلماسي اقتصادي کارهاي ديپلماتيک را انجام مي‌دهد و به قرارداد مي‌رسد، اما ادامه کار که در مرحله اجرا بايد در سطح وزارتخانه هاي اقتصادي و هدف دنبال شود، با تعلل و تاخير مواجه مي‌شود. در واقع بخش هاي ديگر دولت توجيه نيستند که معاهدات بين‌المللي زمان‌بندي مشخصي دارد و طرف هاي خارجي نيز وقتي مشاهده مي‌کنند که زمان دارد از دست مي‌رود، براي ادامه کار بي‌ميل و رغبت مي‌شوند.

تعداد بازديد:96 آخرين تغييرات:97/06/21
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر