سه شنبه 21 مرداد 1399 - 21 ذي الحجه 1441 - 11 آگوست 2020
صفحه اصلي/سياسي و اقتصادي


 
 


 


 


 
 
خروجي RSS

ویژگی‌های لازم برای وزرای پیشنهادی اقتصاد و رفاه جهت رای اعتماد

پورابراهيمي در گفتگو با مهر مطرح کرد؛

ويژگي‌هاي لازم براي وزراي پيشنهادي اقتصاد و رفاه جهت راي اعتماد

رئيس کميسيون اقتصادي مجلس، ويژگي‌هاي ضروري و مهم مورد نظر مجلس براي راي اعتماد به وزراي اقتصاد و تعاون، کار و رفاه اجتماعي را تشريح کرد.

محمدرضا پورابراهيمي در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکيد بر لزوم معرفي سريع وزراي پيشنهادي اقتصاد و تعاون، کار و رفاه اجتماعي به مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: دو ماه از معرفي سرپرست وزارت کار و يک ماه از معرفي سرپرست وزارت اقتصاد مي گذرد و شرايط کشور به گونه اي است که اتخاذ تصميمات مهم از سوي سرپرستان وزارتخانه ها امکانپذير نيست و معمولا اختيارات سرپرست با وزير کاملا متفاوت است و در زمان سرپرستي، اختيارات کاهش مي يابد، لذا مجموعه هايي مانند وزارت اقتصاد بايد سريعا تعيين تکليف شوند.

وي تاکيد کرد: هر يک روز تأخير در معرفي وزراي اقتصاد و تعاون قطعا هزينه هاي زيادي را در اداره اين دو وزارتخانه به نظام اجرايي تحميل مي کند. انتظار داريم رئيس جمهور بدون تأخير بيشتر نسبت به معرفي وزراي پيشنهادي خود اقدام کند.

پورابراهيمي گفت: اين دو وزارتخانه از جايگاه خاصي در اداره کشور برخوردارند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، وزارتي کاملا اقتصادي است و بخش عظيمي از مجموعه هاي اقتصادي کشور در اين وزارتخانه قرار گرفته اند. وجود چهار صندوق تخصصي شامل صندوق تامين اجتماعي، صندوق فولاد، صندوق بيمه روستائيان و عشاير و صندوق بازنشستگي کشوري که بزرگترين هلدينگ ها و شرکت هاي را در زيرمجموعه خود دارند، وزارت رفاه را به وزارتي کاملا اقتصادي تبديل کرده است.

رئيس کميسيون اقتصادي مجلس تأکيد کرد: اگر اين وزارتخانه در مسير سياست هاي اقتصادي کشور حرکت کند مي تواند به لوکوموتيو اقتصاد ايران تبديل شده و بخش اقتصادي را پشت سر خود به حرکت درآورد.

پورابراهيمي ادامه داد: اگر اين وزارتخانه به دليل سوءمديريت در حوزه هاي اقتصادي خود زمين‌گير شود حتما بخش زيادي از اقتصاد کشور زمين‌گير خواهد شد.

وي تصريح کرد: وزير پيشنهادي رفاه بايد فردي باشد که به دانش اقتصادي مسلط بوده و در حوزه مسائل اجرايي اقتصادي نيز مسلط باشد. در اين صورت رفاه مردم نيز افزايش خواهد يافت.

رئيس کميسيون اقتصادي مجلس افزود: تسلط بر حوزه اقتصادي و تجربه اجرايي در حوزه اجرايي بايد از ويژگي هاي مهم وزير پيشنهادي رفاه باشد، علاوه بر اين وزير پيشنهادي نبايد دنبال سياسي‌بازي، گروه‌بازي و باندبازي در ميان جريان هاي سياسي باشد. در طول سال هاي گذشته وزارت رفاه به محلي براي حضور جريان هاي سياسي تبديل شده بود که اجازه ورود به ساير گروه ها را نمي‌داد.

پورابراهيمي ادامه داد: وزير پيشنهادي بايد رويکرد تعاملي با ساير وزارتخانه ها داشته و از سلامت برخوردار باشد و در سابقه وي، سرسوزني رانت و سوءاستفاده وجود نداشته باشد.

رئيس کميسيون اقتصادي مجلس در خصوص شاخصه هاي وزير پيشنهادي اقتصاد و دارايي نيز گفت: اساس سياستگذاري ها در حوزه اقتصادي، بيمه اي، بانکي، بازار سرمايه، سرمايه‌گذاري خارجي و مالياتي برعهده وزارت اقتصاد است، لذا مجلس انتظار دارد وزير پيشنهادي اشراف کاملي بر سرفصل هاي مسئوليت هاي اين وزارتخانه داشته باشد و بر اساس مباني علمي بتواند تحليل درستي از فضاي اقتصادي کشور ارائه کند.

وي تصريح کرد: تجربه کاري و ارائه برنامه براي حل مشکلات کشور از مؤلفه هاي موردنظر نمايندگان براي راي اعتماد به وزير پيشنهادي اقتصاد است. وزير پيشنهادي بايد بتواند از نظر مباني تخصصي با بانک مرکزي و سازمان برنامه و بودجه هماهنگ باشد.

رئيس کميسيون اقتصادي مجلس تاکيد کرد: در شرايط فعلي کشور، جوانگرايي در اين دو وزارتخانه و حضور جوانان در مسئوليت ها بسيار مهم است.

تعداد بازديد:298 آخرين تغييرات:97/07/09
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر