دوشنبه 6 خرداد 1398 - 22 رمضان 1440 - 27 مي 2019
صفحه اصلي/خانواده

تاثیر مستقیم بی ثباتی اقتصادی بر افزایش بر ایجاد اختلالات روانی

يک جامعه شناس در گفتگو با مهر عنوان کرد؛

تاثير مستقيم بي ثباتي اقتصادي بر افزايش بر ايجاد اختلالات رواني

يک جامعه‌شناس گفت: افزايش فشارهاي اقتصادي جامعه در شرايط کنوني، با ايجاد اختلالات رواني موجب رشد شديد آمار خودکشي، جرم و جنايت خواهد شد.

امان الله قرايي مقدم جامعه شناس و آسيب شناس اجتماعي در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تاثير فشارهاي اقتصادي موجود بر سلامت روان افراد و خانواده‌ها گفت: وجود مشکلات و فشارهاي مختلف در زندگي افراد از جمله فشارهاي اقتصادي بر سلامت روان آن‌ها تاثير منفي خواهد داشت و موجب اختلالات جسمي و رواني خواهد شد.

قرايي مقدم ادامه داد: وضعيت موجود جامعه و افزايش فشارهاي اقتصادي با ايجاد فشار رواني در افراد مي‌تواند نتايج مخربي همچون روي آوردن به خودکشي را به دنبال داشته باشد.

وي با توضيح در خصوص نقش فشارهاي رواني و اقتصادي برخودکشي گفت: بر اساس نظريه کلاسيک، از جمله عوامل موثر در افزايش خودکشي، نابساماني هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي است که باعث بريده شدن افراد از جامعه مي شود.

اين جامعه شناس توضيح داد: نمونه هاي حاضر از خودکشي در پل ميرداماد، ميدان امام حسين، خودسوزي در شهرک قدس کرج و خودسوزي مقابل شهرداري تهران همگي ناشي از نابساماني هاي اقتصادي، اجتماعي و نااميدي افراد از آينده است.

وي با بيان اينکه هر لحظه شاهد وخيم‌تر شدن شرايط اقتصادي جامعه هستيم، عنوان کرد: با وضعيت موجود بايد در آينده نزديک شاهد افزايش آمار خودکشي به ويژه در ميان جوانان و مردان کشور باشيم.

اين جامعه شناس به شرايطي مشابه در بعد از انقلاب اشاره کرد و تصريح کرد: در ايران نيز در دوران بعد از انقلاب با افزايش دلار روبرو شديم که در آن زمان نيز بسياري از افراد از جمله تجار با از دست دادن جايگاه اقتصادي خود و روبرو شدن با بحران اقتصادي، خودکشي کردند.

قرايي مقدم با بيان اينکه عواملي همچون دين، فرهنگ، مذهب، شرايط خانوادگي و نابساماني اقتصادي از جمله عوامل موثر در ايجاد خودکشي هستند، تصريح کرد: اما در ميان همه عوامل، نابساماني اقتصادي مهمترين عامل است که باعث بي ارزش شدن پول و زندگي و نااميدي افراد از ادامه زندگي مي شود.

وي تصريح کرد: خودکشي امري است که ذاتي، فکري، نژادي و جغرافيايي نبوده بلکه پديده‌اي اجتماعي و تام است که عوامل اقتصادي بيشترين تاثير را در افزايش آمار آن خواهد داشت.

افسردگي و آسيب‌هاي رواني نتيجه افزايش فشارهاي اقتصادي

اين جامعه شناس ايجاد افسردگي، آزردگي روحي و رواني را از ديگر پيامدهاي فشارهاي اقتصادي و رواني دانست و عنوان کرد: فشارهاي رواني ناشي از مشکلات اقتصادي با ايجاد استرس، اضطراب و احساس ناتواني در اداره امور زندگي، سلامت روحي و رواني افراد را به‌خطر انداخته و بريده شدن از جامعه و پيوندهاي ارتباطي را به‌دنبال خواهد داشت.

قرايي مقدم ادامه داد: اين دسته از صدمات رواني ارثي و ذاتي نبوده بلکه منشا آن‌ها خانواده و جامعه است. در حال حاضر نيز با توجه با روند کنوني، با بحران افسردگي و خودکشي روبرو هستيم که در آينده نزديک شاهد دو تا ۳ برابر شدن خودکشي زنان نسبت به مردان خواهيم بود.

طلاق  و ارتباط مستقيم آن با مشکلات اقتصادي

وي با اشاره به تاثير فشارهاي اقتصادي بر افزايش آمار طلاق اظهارکرد: عوامل عاطفي، اقتصادي، فرهنگي و تنوع طلبي ازجمله مواردي است که موجب افزايش آمار طلاق خواهد شد، اما نابساماني اقتصادي يکي از موثرترين عوامل در افزايش اين امر خواهد بود.

اين آسيب شناس توضيح داد: با ايجاد مشکلات اقتصادي در خانواده ها و افزايش تنوع طلبي در افراد، زوج ها با عدم تامين اقتصادي روبرو شده و فشارهاي رواني آنها افزايش مي يابد.

وي ادامه داد: اين عوامل، موجب ايجاد تنش، قهر، دوري زوجين از يکديگر  و طلاق عاطفي درميان زوج‌ها و در نهايت طلاق کامل خواهد شد.

وي افزايش فشارهاي اقتصادي و تداوم وضعيت کنوني را زمينه ساز رشد بحران‌هاي اجتماعي خواند و تصريح کرد: با شرايط موجود و ناتواني افراد در تامين مالي زندگي، به‌زودي شاهد افزايش آمار اعتياد، جرم و جنايت، فرار دختران و خودفروشي زنان براي تامين نيازهاي مالي خود خواهيم بود.

تعداد بازديد:134 آخرين تغييرات:97/07/09
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر