دوشنبه 6 خرداد 1398 - 22 رمضان 1440 - 27 مي 2019
صفحه اصلي/سياسي و اقتصادي


 
 


 


 


 
خروجي RSS

مجمع عمومی سازمان ملل در حمایت از چندجانبه‌گرایی اقدام کند

خوشرو در نيويورک:

مجمع عمومي سازمان ملل در حمايت از چندجانبه‌گرايي اقدام کند

سفير ايران در سازمان ملل از مجمع عمومي دعوت کرد که در حمايت از حاکميت قانون در سطح بين المللي و در حمايت از چند جانبه گرايي اقدام کند.

به گزارش خبرگزاري مهر، غلامعلي خوشرو سفير و نماينده دائم کشورمان در نيويورک در کميته ششم (کميته حقوقي) مجمع عمومي سازمان ملل متحد با موضوع حاکميت قانون سخنراني کرد.

خوشرو با  اشاره به اينکه امروز چند جانبه گرايي تحت هجوم واقع شده است، جلوه هاي يکجانبه گرايي را خروج از معاهدات و پروتکل هاي بين المللي، خروج از آژانس هاي سازمان ملل، آغاز جنگ تجاري با کشورها و وضع تحريم هاي فرامرزي بر کشورها معرفي کرد.  

وي همچنين اقدام متخلفانه آمريکا در خروج از برجام را تهديدي جدي اصول منشور و نظم حقوقي ارزيابي کرد و گفت: براي نخستين بار در تاريخ سازمان ملل متحد، آمريکا به عنوان يک عضو دائم شوراي امنيت داراي حق وتو، در حال تنبيه ساير ملت ها در سراسر جهان است. نه به دليل نقض قطعنامه شوراي امنيت بلکه به دليل پيروي از قطعنامه شوراي امنيت.

وي افزود: اين تهديد جدي منشور ملل متحد و رابط بين الملل است که نيازمند پاسخ سريع و جدي جامعه بين المللي است.

سفير ايران در سازمان ملل خاطرنشان کرد: اقدام متخلفانه آمريکا پديده اي جديد و در عين حال خطرناک است که پايه هاي اساسي حاکميت قانون را در سطح بين المللي به چالش مي کشد. 

خوشرو در ادامه اين سوال را مطرح کرد که چگونه ايران و کشورهاي ديگر مي توانند به آمريکا اعتماد کنند، در حالي که آمريکا کشورهايي را تهديد مي کند که اقدام به اجراي قطعنامه اي کرده اند که خود آمريکا در شوراي امنيت به آن راي مثبت داده است؟

وي ادامه داد: امروز يک عضو شوراي امنيت از کشورهاي ديگر مي خواهد حقوق بين الملل را نقض کنند، هيچ رويه اي براي اين حرکت خطرناک وجود ندارد. آيا جامعه بين المللي آماده است که اجازه دهد چنين رويه اي ايجاد شود؟ در صورت ايجاد چنين رويه اي آيا جامعه بين المللي آماده است که نتايج اين اقدام متخلفانه بين المللي را بپذيرد؟ همه کشورها بايد به اين اقدام محتاط باشند و اجازه وقوع آن را ندهند.

سفير ايران در سازمان ملل از مجمع عمومي دعوت کرد که در حمايت از حاکميت قانون در سطح بين المللي و در حمايت از چند جانبه گرايي اقدام کند و در مقابل کشوري که ساير کشورها را تهديد به عدم رعايت حقوق بين الملل مي کند، بايستند. 

در ادامه خوشرو با اشاره به مراجعه کشورمان به ديوان دادگستري بين المللي براي احقاق حقوق مشروع کشورمان صدور قرار موقت الزام آور از سوي ديوان را گواه ديگري بر غير قانوني بودن تحريم هاي آمريکا عليه کشور، مردم و شهروندان ايراني دانست.

خوشرو همچنين با اشاره به اقدام غير قانوني آمريکا در مصادره اموال کشورمان گفت: جلوه اي ديگر از اقدامات متخلفانه بين المللي آمريکا  لغو مصونيت کشورها به بهانه هاي دکترين هاي حقوقي غير معتبري است که جامعه بين المللي آنها را به رسميت نمي شناسد. در اين زمينه آمريکا در نقض آشکار حقوق بين الملل ميلياردها دلار از دارايي هاي دولت و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران را مصادره کرده است و همين روزها ديوان دادگستري بين المللي به بررسي اين موضوع نيز مي پردازد.

تعداد بازديد:125 آخرين تغييرات:97/07/18
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر