یکشنبه 3 شهريور 1398 - 23 ذي الحجه 1440 - 25 آگوست 2019
صفحه اصلي/خانواده

کاهش گفتگو در میان خانواده زنگ خطر است

معصومه ابتکار مطرح کرد:

کاهش گفتگو در ميان خانواده زنگ خطر است

معاون امور زنان و خانواده رييس جمهور گفت: مهارت هاي ارتباطي مهمترين مهارت زندگي است و امروز کاهش گفتگو در خانواده زنگ خطر است.

به گزارش خبرنگار مهر، در نشست هم انديشي گفتگوي بين نسلي که صبح امروز در وزارت آموزش و پرورش و با حضور نمايندگان دانش آموزان و وزير آموزش و پرورش برگزار شد، معصومه ابتکار معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: يکي از محورهاي کار در آموزش و پرورش مهارت هاي زندگي باشد و خوشحاليم در اين زمينه جهت گيري صورت گرفته است. 

ابتکار ادامه داد: مهارت هاي ارتباطي مهمترين مهارت زندگي است و داستان هميشه بشر بوده و امروز در اين قرن بيشتر مطرح شده چه در سطح جامعه بين الملل چه در مدرسه و خانواده و ميان دانش آموزان. ارتباط با خود فرد و اعتماد به نفسش و ارتباط فرد با خالق و جامعه را به دنبال دارد. ارتباط چهارم هم ارتباط با طبيعت و براي حفظ محيط زيست است که به تازگي مطرح شده است. 

وي بيان کرد: چگونه بايد با اين مهارت ارتباطي برخورد کنيم؟ آيا هر ارتباطي ارتباط خوبي است؟ گاهي ما بچه ها را خجالتي بار مي آوريم ولي آيا اين خجالتي بودن مورد قبول است؟ ما به بچه ها ياد داديم به بزرگتر نه نگويد ولي آيا به هر بزرگتر و هر حرف او نبايد نه بگوييم. خصوصا در گفتگوي بين نسلي اين موضوع اهميت مي يابد. گاه نسل قبلي اجازه يا فرصت نقد به نسل بعدي نمي دهد و اين مناسبات بايد تمرين و تعريف شود.

معاون امور زنان و خانواده نهاد رياست جمهوري با اشاره به کاهش گفتگو در خانواده و کاهش کيفيت گفتگو بيان کرد: گاهي کسي مي گويد اين کم شدن ارتباطات روي عواطف تاثير مي گذارد يا تجربه زيسته نسل قبل منتقل نمي شود و نسل از هم گسسته مي شود. از آن سو هم ممکن است نسل جوان بگويد حرف ما اگر شنيده شود فهميده نمي شود و سکوت مي کنند که بسيار دردناک است. در هر حال کاهش گفتگو در خانواده ها زنگ خطر است.

وي در انتها گفت: اين نشست آغاز حرکتي است که پاسخش از سمت دانش آموزان بايد بيايد و نقشه راهي براي اصلاح راه مهارت هاي ارتباطي پيدا کنيم.

تعداد بازديد:172 آخرين تغييرات:97/09/10
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر