پنج شنبه 5 ارديبهشت 1398 - 19 شعبان 1440 - 25 آپريل 2019
صفحه اصلي/مقالات


 
 


 


 


 
خروجي RSS

عقل واقعی با عشق واقعی هیچ نزاعی ندارد/ معاد یعنی ملکوت اعمال

ابراهيمي ديناني در برنامه معرفت:

عقل واقعي با عشق واقعي هيچ نزاعي ندارد/ معاد يعني ملکوت اعمال

چهره ماندگار فلسفه گفت: عقل و عشق با هم يک مزاج دارند، محبت و حکمت با هم جنگي ندارند. عقل واقعي با عشق واقعي هيچ نزاعي ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسين ابراهيمي ديناني، چهره ماندگار فلسفه و عضو انجمن حکمت و فلسفه ايران در برنامه معرفت که از شبکه ۴ سيما پخش مي شود، در تفسير اشعاري از وحشي بافقي اظهار داشت: وحشي بافقي شاعر بزرگي است ولي کمتر شناخته شده است. اتم و غيراتم و ذرات زير اتمي و کل اين جهان از ذرات زيراتمي تشکيل شده است. حالا اين ذرات چرا همديگر را جذب مي کنند و تحرک دارند؟

ديناني اظهار داشت: ذره چرا حرکت مي کند چون در درونش ميل است و ميل، محبت است. محبت هم عشق است. پس اگر هر ذره اي با محبت حرکت مي کند کل هستي با محبت حرکت مي کند و اين حرکات خاص به سوي مقصد خاصي حرکت مي کنند.

اين چهره ماندگار فلسفه افزود: حرکت ذره پويايي است. محبت، کشش است و حرکتش کشش است و هر کششي کوششي دارد. کشش و کوشش، جذب و انجذاب، فعل و انفعال اينها يک معني را القا مي کنند. اين جذب و انجذاب بي هدف نيست. مقصد خاصي دارد يعني هدفي دارد.

وي با اشاره به يکي از آيه هاي قرآن گفت: خداوند مي گويد من گنج پنهاني بودم، دوست داشتم شناخته شوم، آدم را آفريدم، اصل آفرينش محبت است. در آفرينش عالم در کل کائنات انسان تک است، گل سرسبد عالم هستي آدم است و آدم بر اساس آزادي آفريده شده است.

وي اظهار کرد: اگر عالم نبود، انسان نبود. آزادي هم معني پيدا نمي کرد. آفرينش انسان، آفرينش آزادي است. انسان بين طبيعت و فرهنگ است. اگر انسان در اين عالم نبود، فرهنگ هم وجود نداشت. فرهنگ از انديشه مي آيد. فرهنگ محصول انديشه است. آنجا که انديشه نيست، فرهنگ هم نيست. انديشه، فرهنگ مي آفريند. اگر فرهنگ هاي گوناگون بخواهند با هم گفتگو کنند، بايد انديشه ها با هم گفتگو کنند. پس راه تفاهم گفتگو است.

ديناني گفت: حالا طبيعت زيباتر است يا فرهنگ؟ طبيعت زيباست. انديشه هم زيباست. اما عمق طبيعت کوتاه است. انديشه بسيار عميق است. بين طبيعت و انديشه فرق است. بين تن و روح فرق است.

وي گفت: آنچه از طبيعت است همين است که هست، اما آنچه از هنر است اعماق دارد. عمق هنر بيشتر از عمق طبيعت است. هنر زاييده دست انسان است. هنر به دست انسان آفريده مي شود. آنچه به انديشه بازمي گردد، اعماق دارد.

اين استاد دانشگاه تصريح کرد: فرق بين چيستي و کيستي چيست؟ آن چيست، سوال از ماهيت است و آن کيست، سوال از وجود است. وجود و ماهيت بحثي بسيار پيچيده  است که توسط صدرالمتألهين مطرح شده است. با چيستي پرسش از ماهيت مي کنيم و با کيستي پرسش از وجود مي کنيم.

اين چهره ماندگار فلسفه گفت: بين ابداع و اختراع چه فرقي است؟ ابداع و اختراع به چه معني است؟ در اختراع مصالح به کار مي رود و داراي يک سيستم است، اما اگر انديشه اولي نبود و اين مسائل را کنار هم نمي گذاشت آن اختراع هم نبود. آن انديشه اي که اين مسائل را کنار هم گذاشته است از ابداع پديد مي آيد.

ديناني افزود: عقل و عشق با هم يک مزاج دارند، محبت و حکمت با هم جنگي ندارند. عقل واقعي با عشق واقعي هيچ نزاعي ندارد.

وي ادامه داد: ما در ادبيات پارسي خيلي معناي عميق و دقيقي داريم که متأسفانه به آن توجه نشده است. در ادبيات پارسي ما معاني اي نهفته است که مظلوم واقع شده است. بايد اينها دوباره احيا شوند. ما بايد اينها را دوباره از نو بخوانيم.

اين چهره ماندگار فلسفه تصريح کرد: به جاودانگي نرسيدن فلاکت است، اين راه را بايد با کمال رفت و کمال هم همان آگاهي است. انسان هر اندازه با آگاهي پيش مي رود و آگاه تر مي شود، در محاصره ناآگاهي هاي بيشتري قرار مي گيرد. ما در دايره ناآگاهي ها گرفتاريم. بايد اين حصارها را مرتب بشکنيم، ديوارهاي جهل و ناداني را يکي پس از ديگري بايد شکست و عبور کرد تا به جاودانگي نزديک شويم.

ديناني افزود: اعمال ما در اين عامل مُلکي است، چون خود اين عالم ملکوت دارد، اعمال ما هم ملکوتي است. ما بعد از اين عالم به ملکوت اعمال خود دست پيدا مي کنيم. اصلاً معني معاد همين است. يعني بعد از اين عالم به ملکوت اعمال خود دست پيدا مي کنيم.

وي ادامه داد: جاذبه ميل است و ميل جاذبه. زمين با جاذبه مي گردد. هر چيزي يک جاذبه اي دارد. اگر زمين جاذبه دارد، جاذبه عالم ملکوت چندين برابر جاذبه زمين است.

وي در پايان خاطرنشان کرد: هر ظاهري در اين عالم باطني دارد. ما غرق در ظاهر مي شويم و از باطن غافل مي شويم. بايد در عين حفظ ظاهر به باطن هم توجه داشته باشيم. اگر ظاهر نباشد باطني هم وجود ندارد.

تعداد بازديد:128 آخرين تغييرات:97/09/11
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر