یکشنبه 11 خرداد 1399 - 8 شوال 1441 - 31 مي 2020
صفحه اصلي/مقالات

انقلاب حرکت از موجود به موعود و حرکت به سوی آرمان‌هاست

محمدرضا سنگري:

انقلاب حرکت از موجود به موعود و حرکت به سوي آرمان‌هاست

محمدرضا سنگري در نشست علمي «تاثير انقلاب اسلامي بر توسعه ادبيات» گفت: انقلاب حرکت از موجود به موعود و حرکت به سمت آرمان‌هاست.

به گزارش خبرگزاري مهر، نشست علمي «تاثير انقلاب اسلامي بر توسعه ادبيات»، از سلسله پيش نشست‌هاي همايش ملي نقش انقلاب اسلامي در توسعه و تاسيس علوم انساني، صبح دوشنبه ۱۲ آذر ماه جاري در سالن جلسات سازمان مرکزي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه برگزار شد.

در ابتداي اين نشست محمدرضا سنگري مدير گروه ادبيات انديشه پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه، پيرامون تاثير انقلاب بر توسعه ادبيات گفت: وقتي با انقلاب اسلامي مواجه مي‌شويم با دو واژه انقلاب و اسلام مواجه هستيم. انقلاب اگر مردمي باشد توسعه‌آفرين و باعث هم‌افزايي است. اسلام هم همانطور که در قرآن موجود است هم به آفاق اشاره دارد، هم به انفس هم به خالق و هم به مخلوق و هم به کشف و هم به شهود؛ به عبارت ديگر براي انسان اعتبار قائل مي‌شود. به همين دليل اسلام هم توسعه آفرين و هم سبب هم‌افزايي است.

وي در تصويف انقلاب اسلامي با بيان اينکه انقلاب حرکت از موجود به موعود است، افزود: انقلاب حرکت به سمت آرمان‌هاست و هميشه آرمان نيازمند زبان و زبان، آرمان ادبيات است. انقلاب باعث خودهوشمندي شگرف در نويسندگان شد انقلاب باعث افزايش تعداد نويسندگان و اديبان شد. انقلاب باعث ارزشيابي و پرداختن به ارزش‌ها و باعث ايجاد خودفکري شد.

سنگري در بيان توسعه ادبيات بعد از انقلاب تصريح داشت: نگاه ما به گذشته و نگاه به آينده براي ساخت ادبيات اميدوار را شکل مي‌دهد. ادبيات ماقبل از انقلاب دچار ياس شديد بود که با انقلاب تبديل به ادبيات اميدوار شد. توسعه‌هاي ادبيات در عهد انقلاب شامل ورود همگاني مردم اعم از کودکان و زنان به عرصه ادبيات بود. ورود نظاميان به داستان نويسي، ورود آثار نويسندگان زن، ‌نهادهاي مختلف در بوجود آوردن آثار به ميدان آمدند مانند بسيج، سپاه، هلال احمر و ارتش. در برهه اي توليد ادبي روستايي شکل گرفت، توليد ادبي در حوزه علميه شکل گرفته و چاپ مجموعه‌هاي شعري افزايش يافت. نشست‌هاي رهبر معظم انقلاب و تقريظ‌هاي ايشان به کتاب‌ها و شب شعر و شب خاطره‌هاي ايشان بسيار تاثير گذار بوده است. پس از انقلاب توسعه ترجمه آثار به ساير زبان‌ها، رشد ۲۵ برابري ترجمه آثار به زبان‌هاي ديگر، رشد ۷۵ برابري مطبوعات و ايجاد پديده‌هاي نوظهور ادبي مثل سنگرنوشته‌ها و لباس‌نوشته‌ها بوقوع پيوست.

در ادامه اين نشست احمد شاکري عضو هيات علمي گروه ادبيات انديشه پژوهشگاه فرهنگ و انديشه و خالق رمان هاي ادبي که به عنوان ديگر ارائه دهنده بحث حضور داشت در باب توسعه ادبيات بعد از انقلاب اسلامي گفت: توسعه ادبيات بعد از انقلاب آنقدر مشهود بود که حتي مکاتب مخالف ادبي هم زبان به اعتراف گشودند و حتي با نام بردن از برخي آثار به توسعه و نمو ادبيات در بعد از انقلاب اعتراف کردند. ادبيات پس از انقلاب دچار دگرگوني شد يعني با نمونه اي که در قبل از انقلاب وجود داشت تغيير به سزايي کرد.

شاکري افزود: ادبيات قبل از انقلاب ظرفيت توسعه را در وجود خود داشت و با انقلاب اسلامي اين قابليت بروز پيدا کرد و شکوفا شد. ادبيات انقلاب اسلامي هم اکنون به سوي آرمان هاي خود در حال حرکت است.

دبير علمي نشست آقاي حامد رشاد نيز در ادامه گفت:‌ ادبيات فراتر از حوزه علوم انساني است. ادبيات به يک قرائت مي‌تواند جزءعلوم انساني باشد و به يک قرائت ديگر جزء حوزه هنر است.

حامد رشاد افزود: اين موضوع يک موضوع بينارشته‌اي است. بين رشته‌هاي مطالعات انقلاب اسلامي، تاريخ معاصر، تاريخ عصر انقلاب و نقد ادبي و نظريه‌هاي ادبيات است.

اين محقق و پژوهشگر ادبي تصريح داشت:‌ پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي اثري را به قلم آقاي محمدرضا سرشار به نام چشم انداز ادبيات داستاني انقلاب اسلامي منتشر کرده که به صورت مبسوط  به اين حوزه مي‌پردازد و همچنين اثر “از نتايج سحر” استاد محمدرضا سنگري هم به پژوهش در باب اشعار انقلاب مي‌ پردازد. همانطور که انقلاب در توسعه ادبيات اثر گذاشته ادبيات هم در ترويج و نشر و تحکيم مسير انقلاب نقش داشته است.

در ادامه اين نشست فرشاد مهدي پور رييس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه گفت: بين مفهوم توسعه و پيشرفت تفاوت هاي بسياري وجود دارد همان طور که رهبر معظم انقلاب هم اشاره کرده اند، بهتر بود به جاي واژه توسعه از واژه پيشرفت و تعالي استفاده مي‌شد.

وي در پايان همچنين افزود: نمي‌توانيم ادبيات را به يک محدوده تاريخي مکاني محدود کرد انقلاب مبنا و منبع و ماده و سوژه ادبيات است.

تعداد بازديد:343 آخرين تغييرات:97/09/12
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر