شنبه 27 بهمن 1397 - 11 جمادي الثاني 1440 - 16 فوريه 2019
صفحه اصلي/اخبار تصويري

جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

محمد خدابخش

جلسه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي

تعداد بازديد:62 آخرين تغييرات:97/09/13
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر