دوشنبه 19 آذر 1397 - 2 ربيع الثاني 1440 - 10 دسامبر 2018
صفحه اصلي/اخبار تصويري

جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

محمد خدابخش

جلسه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي

تعداد بازديد:21 آخرين تغييرات:97/09/13
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر