پنج شنبه 25 مهر 1398 - 18 صفر 1441 - 17 اكتبر 2019
صفحه اصلي/اجتماعي(جوانان، خانواده، بانوان و...)

افرادفاقدکارت هوشمندملی به دفاترمراجعه کنند/۱۵ میلیون کارت ندارند

سخنگوي سازمان ثبت احوال:

افرادفاقدکارت هوشمندملي به دفاترمراجعه کنند/۱۵ ميليون کارت ندارند

سخنگوي سازمان ثبت احوال با اشاره به اينکه ۱۲ تا ۱۵ ميليون نفر کارت هوشمند ملي ندارند ، گفت: افراد فاقد کارت براي پيش ثبت نام به دفاتر ثبت احوال مراجعه کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سيف الله ابوترابي در مورد صدور کارت هوشمند ملي گفت: افرادي که اعتبار کارت هاي ملي شان تا ۲۹ اسفند ماه امسال است بايد با مراجعه به دفاتر پيشخوان پيش ثبت نام و ثبت نام خود را انجام دهند در غير اين صورت مراکز به آنها خدمات ارائه نمي دهند.

وي با اشاره به اينکه در حال حاضر ۱۲ تا ۱۵ ميليون نفر کارت هوشمند دريافت نکرده اند، گفت: تمام اين افراد بهتر است در حال حاضر که دفاتر خلوت است براي پيش ثبت نام مراجعه کنند و ما نيز در اولين فرصت نسبت به صدور کارت هوشمند ملي آنها اقدام خواهيم کرد.

ابوترابي با تاکيد بر اينکه افرادي که مراحل پيش ثبت نام را انجام مي دهند با شماره ملي که به آنها اعلام مي شود مي توانند براي دريافت خدمات به سازمان ها مراجعه کنند، گفت: از نظر ما کدملي اين افراد داراي اعتبار است و مشکلي در جهت دريافت خدمات با ۲۰۰ مرجعي که هم اکنون ارتباط داريم وجود ندارد.

سخنگوي سازمان ثبت احوال گفت: هموطناني که سوالاتي در جهت ثبت نام، مراجعه و يا صدور کارت هوشمند ملي دارند مي توانند با شماره هاي ۶۶۷۱۰۲۷۰، ۶۶۷۴۲۸۷۶، و يا سامانه خدمات هوشمند ثبت احوال به شماره ۶۰۹۰۲۷۱۶ و ۶۰۹۰۲۷۲۳ تماس بگيرند و پاسخگوي سوالات هموطنان خواهيم بود.

تعداد بازديد:143 آخرين تغييرات:97/09/17
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر