دوشنبه 16 تير 1399 - 14 ذي القعده 1441 - 6 ژولاي 2020
صفحه اصلي/پزشكي

نقش استرس در ایجاد و تشدید ام اس ثابت شد

توسط پژوهشگران دانشگاه تهران ؛

نقش استرس در ايجاد و تشديد ام اس ثابت شد

مطالعه پژوهشگران دانشگاه تهران نشان مي‌دهد که استرس در ايجاد و تشديد بيماري‌ها از جمله‌ ام اس نقش بسزايي دارد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از دانشگاه تهران، پژوهشگران مرکز تحقيقات بيوشيمي و بيوفيزيک اثر استرس عاطفي و فيزيکي بر ميزان پروژسترون (به عنوان هورمون و نورواستروئيد موثر در ميلين‌سازي) و ارتباط آن با تخريب ميلين را مورد بررسي قرار دادند.

براساس اين پژوهش، استرس - شرايطي که بيش از ظرفيت انطباق فردي است- در زندگي امروز مردم گسترش يافته و نقش استرس در ايجاد يا تشديد بسياري از بيماري‌ها از جمله مالتيپل اسکلروزيس (ام اس) قابل توجه است.

در اين پژوهش با بهره‌گيري از مطالعات حيواني اثر استرس عاطفي و فيزيکي بر ميزان پروژسترون (به عنوان هورمون و نورواستروئيد موثر در ميلين‌سازي) و ارتباط آن با تخريب ميلين مورد بررسي قرار گرفت.

رت‌هاي ماده به مدت ۵ روز در معرض دو نوع استرس عاطفي و فيزيکي قرار گرفتند. سپس با بهره‌گيري از ماده‌اي که غلاف ميلين را گسسته مي‌کند تخريب ميلين به روش آزمايشگاهي القا شد.

رنگ‌آميزي اختصاصي و مطالعات بافت‌شناسي همچنين بررسي غلاف ميلين توسط ميکروسکوپ الکتروني براي مقايسه گستردگي تخريب ميلين در بخش مشخصي از بافت مغز جاندار انجام و ميزان آنزيم توليدکننده پروژسترون در بافت مغز سنجيده شد.

نتايج نشان‌دهنده تخريب گسترده ميلين و نيز افزايش ميزان آنزيم توليدکننده پروژسترون در جانداران تحت تأثير استرس عاطفي در مقايسه با گروه کنترل بود.

نتايج اين مطالعه نشان مي‌دهد که استرس عاطفي تکرار شونده در سطح مطالعات پيش‌باليني مدل مورد مطالعه، با توان بيشتري مرگ سلول‌هاي توليد کننده غلاف ميلين، تخريب و نازک شدن قطر ميلين را سبب مي‌شود و به‌ عبارتي در تشديد آسيب ايجاد شده ناشي از بيماري مالتيپل اسکلروزيس ايفاي نقش مي‌کند.

به دنبال آسيب ايجادشده، سيستم عصبي مرکزي با افزايش ميزان آنزيم سازنده پروژسترون درصدد افزايش توليد پروژسترون و تقويت ميلين‌سازي برمي‌آيد.

اين يافته‌ها حاصل تز دکتري سوگل مکنت‌خواه، دانشجوي بيوشيمي با عنوان «بررسي تاثير عوامل استرس زا (عاطفي- فيزيکي) بر ميزان پروژسترون و ارتباط آن با تخريب ميلين در بيماري مالتيپل اسکلروزيس» به راهنمايي دکتر غلامحسين رياضي است.

تعداد بازديد:342 آخرين تغييرات:97/09/20
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر