چهارشنبه 5 تير 1398 - 22 شوال 1440 - 26 ژوئن 2019
صفحه اصلي/خانواده

آمریکا، سرزمین مردمانی نا امید از زندگی

مهر از کاهش اميد به زندگي در آمريکا گزارش مي دهد؛

آمريکا، سرزمين مردماني نا اميد از زندگي

رسانه هاي آمريکايي از کاهش اميد به زندگي در آمريکا خبر داده و خودکشي و مرگ و مير بر اثر سو مصرف مواد مخدر را مهم ترين علل اين امر اعلام کرده اند.

خبرگزاري مهر؛  گروه جامعه_ ساناز باقري راد: اميد به زندگي را مي توان انتظار و توقع هر فرد نسبت به تعداد سال هاييکه قرار است زندگي کند، تعريف کرد. اين اميد و انتظار به عوامل فردي و اجتماعي متعددي وابسته است. اما به طور ميانگين در يک جامعه، عوامل محيطي و جمعي از جمله خدمات درماني، سطح زندگي، مسائل اقتصادي، خانوادگي و غيره مجموع اميد به زندگي افراد را تشکيل مي دهد.  

اميد به زندگي معياري وابسته به مسائل جغرافيايي و زيستي است که در جوامع مختلف، متفاوت است. در سال ۲۰۱۶ کشوهاي موناکو، ژاپن و سنگاپور به ترتيب بيش ترين سطح اميد به زندگي را ميان ديگر کشورهاي جهان داشته اند.  نبود هر کدام از شاخص هاي اميد به زندگي در جوامع اجتماعي موجب کاهش اين نرخ ميان مردم مي شود.  

اما در ميان کشورهاي جهان، به نظر مي رسد آمريکا با بحران کاهش اميد به زندگي روبرو شده و کارشناسان اين کشور نسبت به اين موضوع اظهار نگراني کرده اند.  به تازگي رسانه هاي وابسته به دولت ايالت متحده آمريکا از کاهش سطح اميد به زندگي در سال ۲۰۱۷ خبر داده اند.  
مرکز ملي کنترل بيماري و پيشگيري آمريکا طي آماري مهم ترين دلايل کاهش اميد به زندگي در اين کشور را رشد خودکشي و مرگ و مير بر اثر سو مصرف مواد مخدر اعلام کرده است.  

بر اساس اعلام اين سازمان، آمار مرگ و مير بر اثر سو مصرف مواد مخدر در سال ۲۰۱۷ به بالا ترين سطح خود رسيده و بالغ بر ۷۰ هزار نفر به اين دليل جان خود را از دست داده اند.  به علاوه خودکشي در اين کشور نيز در ادامه روند صعودي خود، تنها در سال۲۰۱۷، ۳.۷  درصد افزايش داشته است.  

رابرت ردفيلد رئيس سازمان کنترل بيماري و پيشگيري آمريکا، روند کاهش اميد به زندگي در اين کشور را تاسف برانگيز و دلهره آور خوانده و مي گويد: آمارهاي اميد به زندگي تصويري از سطح سلامت عمومي کشور به ما مي دهد.
وي کاهش چشم گير اين موضوع اجتماعي را هشداري جدي براي جامعه آمريکا دانسته و معتقد است: اين مسئله هشداري جدي براي کشور محسوب مي شود و نشان مي دهد که ما در حال از دست دادن بسياري از مردم آمريکا به دلايل غير قابل پيشگيري هستيم.  

متخصصان دولت آمريکا معتقد اند به طور کلي سطح توقع فردي که در سال ۲۰۱۷ در آمريکا متولد مي شود براي تعداد سال هايي که زندگي مي کند، برابر ۷۸.۶ سال است. اين در حالي است که اين رقم نسبت به سال ۲۰۱۶ کاهش داشته است.

نکته قابل توجه آن است که در اين ميان اميد زنان به زندگي نسبت به سال هاي گذشته کاهش چنداني نداشته اما مردان نسبت به ادامه زندگي در آمريکا نا اميدتر از پيش شده اند. به طوريکه در سال ۲۰۱۷ به طور کل ۲.۸ ميليون نفر در آمريکا فوت کرده و اين رقم نسبت به سال گذشته ۶۹ هزار نفر افزايش پيدا کرده است.  

هم چنين بنابر اعلام رسانه هاي وابسته به دولت ايالت متحده آمريکا، سه چهارم مرگ و ميرهاي اين کشور در اثر ۱۰ عامل بوده که در اين ميان خودکشي و سو مصرف مواد مخدر در گرفتن جان آمريکاييان نقش اصلي را ايفا مي کنند.  
بيماري هاي قلبي، سرطان، بيماري هاي مزمن، سکته قلبي، ديابت، آلزايمر، آنفولانزا، خودکشي، اعتياد و برخي آسيب هاي اجتماعي ناخواسته ازجمله اصلي ترين دلايل مرگ و مير در اين کشور محسوب مي شوند.

آغوش باز مرگ براي مردم آمريکا بر اثر سو مصرف مواد مخدر 

رسانه هاي دولتي ايالت متحده آمريکا از مرگ بيش از ۷۰ هزار آمريکايي بر اثر مصرف بيش از حد مواد مخدر در سال ۲۰۱۷ خبر داده اند.  اين رقم نسبت به سال ۲۰۱۶ بيش از ۶ هزار نفر افزايش داشته است.

به علاوه در مقايسه اي نسبت به سال ۱۹۹۹، در اين سال از هر ۱۰۰ هزار نفر ۶ نفر بر اثر اين عامل جان خود را از دست داده اند اين در حالي است که سال ۲۰۱۷ اين رقم به ۲۲ نفر رسيده است.  

اما گذشته از ميزان مرگ و مير بر اثر مصرف مواد مخدر، سن افرادي که به اين دليل از دنيا رفته اند نيز تعجب برانگيز است. آمارها نشان مي دهد، بزرگسالان بين ۲۵ تا ۵۴ سال بيش ترين ميزان مصرف بيش از حد مواد مخدر و به دنبال آن مرگ را تجربه کرده اند.  


در اين ميان پايين ترين رده سني که بر اثر مصرف بيش از حد مواد مخدر چشم از جهان فروبسته اند، بين ۱۵ تا ۲۴ سن داشته اند. هم چنين آمريکايي هاي ۵۵ تا ۶۴ سال نيز با آمار مرگ ۲۸ نفر در هر ۱۰۰ هزار نفر، مسن ترين گروه در اين خصوص بوده اند.  

بررسي ها نشان مي دهد در سال ۲۰۱۷، از هر ۱۰۰ هزار شهروند آمريکايي ۵ نفر در اثر سو مصرف مواد مخدر جان داده اند به علاوه اين رقم نسبت به سال ۱۹۹۹، افزايش ۷ درصدي داشته است.  

اما مصرف بيش از حد مواد مخدر مصنوعي در ايالت متحده آمريکا از سال ۲۰۱۶ تا کنون از حرکت با شتاب خود نايستاده است. به طوريکه اين عامل در سال ۲۰۱۷ نسبت به سال ۲۰۱۶، ۴۵ درصد افزايش يافته و از هر ۶ نفر در ۱۰۰ هزار نفر به مرگ ۹ نفر در ۱۰۰ هزار نفر رسيده است.  

خودکشي، قاتل اميد به زندگي در آمريکا 

در سال هاي اخير خودکشي همواره پاي ثابت اصلي ترين علل مرگ  و مير در آمريکا بوده است. عوامل متعددي از جمله تنهايي، اعتياد، طلاق و غيره منجر به قطع اميد آمريکايي ها از زندگي و اقدام به خودکشي شده است.

 آمارهاي رسمي دولت آمريکا نشان مي دهد، از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۷ شمار افرادي که در اين کشور تصميم به پايان دادن به زندگي خود گرفته اند، همواره در حال افزايش بوده است. به طوريکه سال ۱۹۹۹ از هر ۱۰۰ هزار نفر، ۱۰ نفر و سال ۲۰۱۷ در همين رنج ۱۴ نفر خودکشي کرده اند.  

به علاوه طي همين دوره زماني شمار زناني که دست به خودکشي زده اند همواره بيش تر از مردان بوده است.

بررسي آمار خودکشي ها بين سال ۱۹۹۹ و ۲۰۱۷، نشان مي دهد در اين بازه خودکشي ميان مردان ۲۶ درصد رشد صعودي داشته است. اما اين رقم براي زنان رشد تعجب آوري داشته و خودکشي بانوان آمريکايي در اين بازه زماني ۵۳ درصد افزايش پيدا کرده است.

به نظر مي رسد زنان آمريکايي در رده هاي سني بالاتر تمايل بيش تري به پايان دادن زندگي خود دارند. چراکه آمارها نشان مي دهد، زنان رده سني ۴۵  تا ۶۴ سال بيش ترين ميزان از خودکشي را تجربه کرده اند. بررسي ها حاکي از آن است،  در سال ۱۹۹۹ از هر ۱۰۰ هزار زن اين کشور ۶ نفر دست به خودکشي زده اند. اين در حالي است که اين رقم سال ۲۰۱۷ از ۶ نفر به ۱۰ نفر صعود پيدا کرده است.  

رئيس سازمان کنترل بيماري ها و پيشگيري آمريکا اميدوار است تا با همکاري ديگر ارگان هاي اين کشور موفق به حل اين بحران و افزايش اميد به زندگي شده تا جهان شاهد از دست رفتن هر روزه آمريکايي ها نباشد.

تعداد بازديد:189 آخرين تغييرات:97/09/26
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر